четверг, 1 мая 2008 г.

Gmina wiejska Widzę

Gmina wiejska Widzę
Siedziba zarządu gminy: m-czko Widzę

Dekśnia Obalska jwieś 7-40/* Dekśnia Widzka jwieś 4-20/9 Dęblinowo jzaśc. j-io/'" Dębówka jzaśc. 2-8J Długie jwieś 7-34/11 Drabatka jzaśc. 3-xĄJ Drabaty jwieś 8-54J Dyrwany jwieś 9-47j Dzikiszki jwieś 5-31/ Dzikiszki Nowe jzaśc. 3-nj Ejćmiany jwieś 11-51 j>2 Furmaniszki jwieś 24-127j Gajdanowicze jzaśc. 1-5) Gajówka jzaśc.*/ Gakiany /kol. 17-82/ Gałaławki /wieś 7-36ja Giektówka /kol. i zaśc. 8-44/i* Gienuża jzaśc. 2-17j Giriaciszki jwieś 17-77j Giwieniszki jwieś 5-26/ Godowszczyzna /zaśc. r-S/is Górele /folie. 2-37/h Grobiszki jzaśc. 4-18j Gruszta liszki jwieś 6-271 Gryżyszki jzaśc. i-6j Gudaliszki jzaśc. 5-26J Gudańce jwieś 18-96/ Hermanowszczyzna jwieś 32-151/11 Hultajowszczyzna /wieś 8-34J Janopol jzaśc. 1-7j Janowo jkol. 16-94/ Jerkańce jwieś 11-ozj Jerżyszki jzaśc. 6-2ijn Jodasele jkol. 10-57i Jodziszki jfolw. 2-18J Józefowo jzaśc. T-nj Juliszki jzaśc. 1-7j Jursze jwieś 12-63/ Kajaty /wieś 17-61 j Kalniszki Gakiańskie jzaśc. 2-19J Kalniszki Mikuckie jzaśc. 5-20/ Karczewalka jzaśc. 4-16j Karczmiszki jwieś 7-38j Karklińskic jwieś 9-42j Karoluńce jfolw. 1-10, zaśc. 3-ij/ Karpiszki jwieś 4-27/
Kiakszty jwieś 13-791 Kimborciszki jfolw.® 2-28/ Kir mc liszki jwieś 12-63J Klipy jwieś 15-59/ Kolonia Żdegielska /kol. 15-77/1 Kondraciszki /kol. 4-29l Konowały jkol. 13-68J Korytniki /osada® 4-19I Kowszeniki jwieś 10-48jw Kozorezy Dolne jzaśc. 3-19I21 Kozorezy Górne jzaśc. 3-t6\n Krumpłe jzaśc. 2-14J Kudryszki jzaśc. 1-20j Kuśnierzyszki jzaśc. 1-8j Kuźmiszki jwieś 14-61 j Lalupy jfolw. 1-15, kol. 2-15J Leonpol jkol. 6-32J Lipciszki jwieś 12-51 j Lipołaty jkol. 33-^571 Lisiszki jzaśc. 2-9I Lubiszki jzaśc. 2-13J Łajbuny jwieś 30-144/ Łataniszki jkol. 6-27j Łotyszki jzaśc. 2-19I Łowkiszki jwieś 10-46 Łukiany jwieś® 5-22/ Łukianiszki jzaśc. 2-9J
Malina jzaśc. 2-nj
Masalszczyzna jzaśc. 1-9,
Masiuniszki /kol. 5-2"l
Matcjkiszki jwieś 11-52/
Medynki jzaśc. 2-9JU
Mejeryszki jwieś 7-44I
Mejszty /maj. 4-44/
Meletylce jzaśc. 4-13J2*
Meszkiele jwieś 19-90/
Mieleszki jwieś 16-64J
Mielniki jkol. 2-10J
Mikucie jwieś 11-52I
Mileniszki jwieś 13-64^
Miluny jzaśc. 5-24I
Miłaszyszki jzaśc. 1-6J
Mogilniki jwieś 12-30)
Munciuny jwieś 8-38j
Naumówka josada® 1-7J
POWIAT BRASŁAWSKI I DZIŚNIEŃSKI 15
Gmina wiejska Widie (dok.)
Rataszele /wieś 17-94/
Rawiszki /wieś 12-68/
Rawkieta /zaśc. 4-19I
Rejbenie /zaśc. 3-19/
Rejstaniszki /wieś 13-66/
Rodziszki /zaśc. 3-T3/
Romejki /wieś 15-62/
Romuliszki /wieś 5-26/
Rosynele /wieś 9-42/19
Rubież /osada® 1-4/
Ruciny /kol. 7-40/
Rzeczki /zaśc. 6-29/
Rzepiszki /wieś 11-48j
Sawejki /wieś 7-341
Sawleżory /wieś 6-29/
Sekły /kol. 5-29, zaśc. 2-18/
Siewruki /zaśc. 3-i$\
Siginka /zaśc. 7-6/30
Skrebenie /zoieś 20-87/
Skurciszki /kol. 4-22/
Smele /wieś zr-59/31
Stanisławowo /zaśc. 1-2/
Stary Dwór /wieś 12-77/
Stefopol /zaśc. 1-6/
Strylun gi /wieś 42-193/
Stukopiowo !folw. 1-8, zaśc. 2-15I32
Stunżvszki Izaśc. 5-41/
Szarkiszki /zaśc. 4-20/
Szkile /wieś 8-40/
Szlawiszki /wieś 4-19I
Szlikszta /zaśc. 2-15/
Szmelc /wieś 8-45/
Smilginiszki /kol. 5-30, wieś 14-61/**
Śniegiszki /wieś 22-T02!34
Świetlickie /wieś**/**
Taleniszki (wieś 3-T7I
Tałaciszki /wieś 6-24/
Niewierańce /wieś 32-161/
Nowa Hermanowszczyzna /zaśc. 6-20/
Nowa Wieś /wieś 30-163!
Nowe Pole /osada® 1-2/
Nowiki /kol. 10-57/
Nowinka /leśn. 1-8/
Nowosielce /zaśc. i-ii/
Nowy Zaścianek /zaśc. 1-8/
Obalę /wieś 19-102/
Obraziszki /wieś 22-129/
Oraliszki /zaśc. 1-7/
Orliszki /zaśc. 1-5/
Ostrowiszki /wieś 12-64/
Ozierce /zaśc. i-3/26
Paci uny /wieś -rS-97/2'
Pakulnie /kol. 11-51/
Pawłówka Ikol. 6-25/
Pietryszki Izaśc. 3-23/M
Pietryszki Nowe /zaśc. 3-16/
Pietryszki Stare /zaśc. 2-12/
Podbrodzie Ifolw. 2-13/
Podgaiszki /kol. 2-12J
Podkowiszki /zaśc. 3-14I
Podmaruga /zaśc. 1-7/
Podmiluny ,'zaśc 3-T9/
Podrawiszki Ifolw. 2-14/
Podruksza Ifolw. 1-9, kol. 6-38,
wieś T8-85I Podrzeczne Iwieś T2-47/ Podsawejki /zaśc. 1-8/ Podwarynka Izaśc. 1-14I Podzisna /maj.® 7-102/ Pograniczne /wieś 6-34/ Polesieniszkt Izaśc. 2-15/ Przewoźniki /wieś 23-10$/ Pupinie /wieś 16-85/ Puzowo /wieś36-T56/
UWAGI. Nazwy dawniej używane: i — Ausztakalnia; 2— Bolundziszki; 3-—Berżolaty; 4 — Boguszyszki; 5 — Bortyszki lub Muszkiety. (< — Podsosna; 7— Deghiia; 8 — Delaznie Obalskie; o— Deksznie Widzkie; 10— Dąblinowo; II— Dolnie; 12 — Bjśmiany; 13 — Gołalawka; 14 — DziektÓ7vka lub Gekuhoka; 15—Gudotoszczyzna; 16,— Góry. 17 — Kna?velskie; 18 —Jerzyszki; 10 — Kolonia; 20 — Kowżeniki: 21 — Kazorezy Dolne; 22—Kazarezy Górne: 23 — MiedynkJ lub Miedyny; 24 _—Mieletylce; 25 — Mieleniszki; 26 —~ Pozierce; 27 — Pociuny; 28 — Piotryszki; 29 — Rosinele; 30 — Syginka; 31 — Smicle; 32—- Słukopieja; 33 — Smilginiszki; 34 — Snegiszki: .?.■> — Świetlickie; 36 — Pachołki; 37 — Widzę Albertowskie; 38 — Wilkaniszki; 3y — Żelabiszki; 40 — Zygucie Małe; 41 — Zygucie Nowe; 42 — Zygucie Stare. _ .*..,,
Miejscowości spisane łącznie: osada AJatyszki i zaść. Bukowskie — budynków 3. ludności 14; osada Chatki i wieś Świetlickie — budynkowe 12, ludności .50; zaśc. Gajówka i zaśc. Zygucie Stare — budynków 3, ludności 17.
Kompleksy miejscowości: Adamowo i Nanmówka— wspólna nazwa Chutory; Błażyszki,- Czorbanówka i Korytniki—wspólna nazwa Blażyszki; Chatki. Rubież i Świetlickie — wspólna nazwa Świetlickie; Kimborciszki i Podzisna — wspólna nazwa Podzisna; Łukiany i Nowe Pole — wspólna nazwa Łukiany.
Teleburniszki /wieś 5-22J Topólka Izaśc. 2-18J Trabszyszki Iwieś 10-50/ Trakiszki /wieś 13-63/16 Trejbsze /wieś 35-I35l Trcjbszunv Ifolw. r-12/ Trukany /wieś 13-71/ Trybuciszki /zaśc. 3-22/ Tryczuny /wieś 32-152/ Tryktaciszki /wieś 16-72/ Tweriańce Iwieś 14-69/ Undryszki jtcieś 7-40, zaśc. 1-0/ Urbaniszki /wieś 10-56/ Warniszki /wieś 10-33/ Wasiliszki /zaśc. 1-4/ Widzę /leśn. 1-8, m-czko 431-2326/ Widzę Albrechtowskie /kol. 11-66/" Widzę Łowczyńskie /maj. 6-81 / Widziszki /kol. 4-29/ Widzki Dwór /kol. 6-29/ Wieczorowszczyzna /kol. 9-5*1 Wilkieniszki /wieś 8-32/1* Wilkodobie /zaśc. 2-18/ Wiszniewo /zaśc. 1-5I Wojciszki /wieś 6-32/ Wojniuny /wieś 30-154/ Zygmunciszki /wieś i5-79> z"^c-z-°< Żdegiele Iwieś 32-171/ Zołobiszki Iwieś 77-49, zaśc. i-8/M Żwirbliszki Dolne /wieś 11-63/ Żwirbliszki Górne /zaśc. 3-14/ Żwirki /zaśc. 6-17/ Zwirynie /zaśc. 1-15I Zygucie Małe /zaśc. r-5/40 Zygucie Nowe /zaśc. r-ro/41 Zygucie Stare /zaśc. *j*2
Gmina miejska Dokszyce Dokszyce /m-to 585-3269/

Gmina wiejska Smołwy

Gmina wiejska Smołwy
Siedziba zarządu gminy: m-czko Turmont

Gajlutyszki jfolw. 1-7, kol. 7-42, I leśn. 1-10, Illeśn. 1-6/ Gajówka /zaśc. 1-4/ Gasiuliszki jfolw. i-it/ Gilinie jzaśc. 4--14J Girwidziszki jzaśc. 3-19J Górnopol jzaśc. 2-111 Grygiańce jwieś 13-65/6 Gudziszeczki jzaśc. 1-8J Gudziszki jfolw. 1-4 j Hieronimowo jzaśc. 2-14P Ilgiszki jzaśc. 3-I3J Iliszki jfolw. 1-9, wieś 3-iSj lwanowszczyzna // zaśc. 1-4,
II zaśc. 2-12/ Jadwigowo jzaśc. 1-5J Jałówka jkol. 8-45J Janowo jfolw. 2-22/ Janowo Stare jfolw. i-nj Jedlinowo jzaśc. 2-11/t Jodynie jwieś 10-45/ Juchniszki /zaśc. T-18/ Justyhanowo /folw. 1-8, zaśc. 1-6/9 Kalniszki /zaśc. 5-16/ Kalwiszki /zaśc. 4-23/ Kamionka /zaśc. 2-9/ Karcze jzaśc.® 1-7j Karmelity jkol. 7-48J Karolinowo jzaśc. 3-16/ Karolinówka jfolw.® r-3/11 Kazimierzowo /kol.® 2-18/
Kimborciszki Imaj. 6-56/ Kliszeniszki jfolw. 5-39/ Komaryszki jfolw. 1-14, kol. 9-32/ Kompocie jkol. 12-70, I zaśc. 2-12,
II zaśc. 1-6/ Kondraciszki jzaśc. 2-14J Koniec Boru jzaśc. i-6j Końce-Troski jzaśc 2-19J Kopciszki jzaśc. 2-8/» Krasnopol jzaśc. 3-16/ Krzyżówka /zaśc. 10-56/ Ladynowo jzaśc. 1-4J Laudany /kol. 16-73/ Linkieliszki jkol. 12-54/ Lipniszki /folw. 2-24/ Ludwinowo /zaśc. 1-5/ Magunka jfolw. 3-11/ Maguny jfolw.® 2-14/ Majak jzaśc. 1-3J Makszarynie jzaśc. I-5J Maruga jzaśc. 3-8/ Matejkiszki jzaśc. i-nj Matuliszki jzaśc. 2-26/ Michaliszki /kol. 8-39/ Mieczpole /zaśc. 1-5/ Misztowcie /maj.® 3-25/ Mizeraniszki /zaśc 1-7/ Mowszyszki /zaśc 1-8/ Mugliszki jzaśc 4-18/ Muraniszki jzaśc 3-12/ Muraniszki Górne jzaśc. 1-4/
U_________________________________WOJEWÓDZTWO WILEŃSKIE!
Najnie jfolw. i-ii, zaśc. i-6j Nowa Wisaginia jleśn, 3-16J Nowiki jwieś® 8-53, zaśc.® 2-10/ Nowina Ifolw. 2-14J Nowinka /osada i-8j Nowopolanka /zaśc.® 1-4I12 . Nowopolc /folw. i-uj Nowosady jzaśc. i-io/ Nowy Gaj /osada 1-5) Ostrów fi zaśc. 1-6, II zaśc. 1-3, III zaśc. 1-6,IVzaśc. 1-4J Ostrówka jzaśc. 1-3I Pasieki // maść. 2-9, II zaśc. i-6j Paukszteliszki Ifolw. 2-15J Plateryszki jkol. 5-23J Podbrzezie jzaśc.® 2-13/ Podlaudanka jzaśc. 3-13/ Podlaudany jfolw. 3-23I Podobinka jzaśc. 2-ioj Podrezy /kol. 10-59/ Podruksza /kol. 10-38j Polesie /zaśc. 2-9/ .
Gmina wiejska Smołwy (dok.)
Raby Most jzaśc. 1-4J
Rajpole jzaśc. 1-5J
Rataliszki jfolw. 1-4I
Regieliszki jwieś 6-30/13
Romajtyszki jzaśc. 3-nj
Ruściszki jzaśc. 1-14J
Sadulin jfolw. 1-8j
Schedy jfolw.® 1-7j
Skałduciszki jzaśc. 2-14J
Skiduliszki I zaśc. 2-17 j
Skirno /maj. 3-351
Słoneczna Góra jzaśc. 1-8J
Smołwy /maj.^ 2-18, m-czko 12-73,
wieś 6-37/ Sobotaniszki jzaśc. 2-14J Staciuny /maj. 6-62J Sterlaniszki jzaic. 5-22J Sterlany jzaśc. 2-10J Suntupie jkol.2-3Ji5 Szaki jwieś 8-42j Szlininka jzaśc. i-6j Truszeliszki jzaśc. 2-9J
Trzy Górki jzaśc. i-8j Turmont jm-czko 93-621, zaśc. $-31j Turowszczyzna /maj. 1-13J Tylża (wieś 16-86j Ulfiszki jzaśc. 2-12J Użwertynie jfolw. 2-j6j Wanagieliszki jfolw. 2-20J Warniszki jzaśc. x-6j Waszkiszki jzaśc. 2-14J Wejksze jzaśc. 1-17 j Wesołowo jkol. 4-22, wieś 12-671 Wilianowo jzaśc. 1-4J Wincentynowo jfolw. 1-7j Wisznicwo jfolw. 3-20, kol. 6-34J Witkuny I kol. 9-46J Wojtkuszki jfolw. 2-16J Wspólny Bór jzaśc. 10-53/ Zabieżka jzaśc. 1-7j Zarzecze jkol. 4-17j Zawiesiszki jkol. 3-40J Żengiszki jzaśc. 3-i8/i6
UWAGI. Nazwy dawniej używane: I — Berkhof; 2 — Bierzeniki; 3— Bogdaniszki; 4— Bortkiszki IV pod Czyźeliszkami; 5— Derzynie; 6 — Grzygiańce; 7— Ileronimowo; S—Jodlinowo;^g—Justyganów; 10 — Czarny Bród; 11 — Kapryszki; 12 — Polanka; 13 — Ragieliszki; Z4 — Smolwieński Dwór; 15 — Syntupie; x6 — Zegiszki lub Żengiszeczki.
Kompleksy miejscowości: Czarny Bród i Karolinówka— wspólna nazwa Czarny Bród; Karcze i Misztowcie — wspólna nazwa Misztowcie; Kazimierzowo i Schedy — wspólna nazzea Kazimierzowo; Maguny i Nowopolanka — wspólna nazwa Maguny; Nowtki i Podbrzezie— wspólna nazwa Nowiki.
Adamowo /osada® 2-13J
Ałatyszki /osada*/
Antodol /maj. 3-36/
Aszkaragi jwieś 24-100/
Augustowo jzaśc. 1-8J
Auksztakalnia jzaśc. 3-14J1
Ażubele /wieś 6-37/
Ażusinie jwieś 8-47j
Bagdziuny jwieś 21-113/
Baliki jwieś 13-67/
Bałundziszki jwieś 10-62j2
Bejkiele jwieś 20-100j
Berżeniszki jzaśc. 5-29/
Białowojsza jfolw. 1-4/
Biały Zaścianek jfolw. 1-3/
Biciuny jkol. 29-145/
Bieluniszki jzaśc. 4-24/
Bieniasze jkol. 8-39/
Bierżełata jzaśc. 5-33P
Bikiszki jwieś 8-45J
Błażuny jzaśc. 7-47 j
Btażyszki jwieś® 39-^39!
Bohuszyszki jfolw. 2-19I*
Bornej ki jwieś 13-69J
Borówka jlzaśc. 6-33, II zaśc. 6-61/
Bubie jwieś 16-68j
Buczany jwieś 33-158/
Budowicja jzaśc. 3-15I
Budowiejka jzaśc. 1-3!
Budryszki jzaśc. 1-5I
Bugiele jzaśc. i-uj
Bukowskie jzaśc.*/
Burtyszki jkol. 4-25/*
Cegielnia jzaśc. 1-5)
Chatki josada*®/
Chorążyszki jzaśc. i-uj
Czarny Zaścianek jzaśc. 8-34I''
Czeszułańce jwieś 27-135I
Czorbanówka /osada® 3-21/
Czyżowszczyzna jwieś 8-34,1
Daciszki jkol. 10-571
Dawiedziny jwieś 16-66J
Dąbrowskie jwieś 13-64/
Degiesiszki jzaśc. 4-31/
Degima jwieś 5-ity
Deguciszki jzaśc. 1-7I

Gmina wiejska Słobódka

Gmina wiejska Słobódka
Siedziba zarządu gminy: m-czko Słobódka Zawierska

Gmina wiejska Słobódka
Siedziba zarządu gminy: m-czko Słobódka Zawierska
Berce /osada 2-10J Bernatowszczyzna jwieś 14-74/ Bochony jkol. 8-40/ Bondary /wieś 10-47/ Borowe /kol. 12-61/ Borówka /zaśc. 2-13/
Bronisławowo jfolw. 1-8J Brylcwszczyzna jwieś 9-43/ Budziły jkol. 38-193/ Budziszcze jfolw. 2-13, leśn. 1-5/ Bystramowce /kol. 21-115/ Chroły /kol. 8-48j
?OWlAT SrASŁAWSKI _____.__ ______________13
Cielowce jwieś 32-147, zaśc. 4-21/2 Czerniowo // kol. 17-98, II kol. 19-93,
III kol. 22-108, IV kol.
39-206/ Dabrowowo jfolw. 2-14/3 Dąbrówka /osada 1-2/ Delikatory /wieś 15-82/ Drujka jmaj. 5-24/ Drujsk /kol. 92-550/ Dundery /kol. 27-139I Dziatkowce /kol. 32-152/ Dziemiany /kol. 8-56/ Dzienisówka /osada 7-45/ Dziergowo /osada 3-18/ Fedorowszczyzna /osada 1-8/ Filipowszczyzna /wieś 12-58/ , Gawejki /kol. 23-123/ Glinówka /zaśc. 4-31/ Głębowszczyzna jfolw. 3-20, kol. 9-57,
osada 2-7/ Góra /osada 1-6/ Hawryłowce /wieś 79-332/* Horawki /I kol. 11-54, II kol. 9-38/ Horodziszcze /osada 2-19j lirybły /osada 1-8 j5 Hulewszczyzna /wieś 15-69/ Jeleńce /kol. 12-75J Kamieńpole /osada 2-8j Kamionka /wieś 17-86/ Kirylino /kol. 42-222/ Klimpowszczyzna jkol. 8-43/ Koczcrgi /zaśc. 2-10/ Kokowszczyzna /wieś 11-46/ Konowałowszczyzna /kol. 18-96/ Kowaliszki jkol. 12-68/ Kozaryno jfolw. 1-7/ Krasnogórka /osada 2-14/^
Gmina wiejska Słobódka (dok.)
Krewnia /kol. 14-85/
Kromy /osada 1-4/
Kropiszki /wieś 12-43/
Księżopol /osada 7-39, mieś 11-49/
Leoszki /kol. 39-I98/
Ukucie /kol. 12-57/
Łozowiki /wieś 12-51/
Ługi /kol. 29-146/
Łukiańce /osada 3-20/
Łunie /kol. 06-438/
Masalszczyzna /osada 3-25/
Maśkowce /kol. 15-64/
Miluny /osada 6-39, wieś 27-146/
Młynek /osada 1-7/
Myślówka /osada 2-6/
Nadzieja / osada 3-11)
Nowiny /kol. 2-12/
Nowosiele /osada 2-8/
Obabie /folw. 3-33, kol. 13-741
Obabie-Poczta /wieś 11-56/
Obabie Wielkie /kol. 63-290/
Olchowcc /osada 2-17/
Oplesa // wieś 13-55, II wieś 13-59I
Orlówka jkol. 16-71/
Pawtowszczyzna josada 1-2J
Pictkuny /wieś 17-85/
Piluszowszczyzna /wieś 13-73J1
Plintówka jleśn. 1-5J
Plitniki /kol. 3-20/
Podsosna jleśn. 1-9/
Podwyszeńki jleśn. 1-9J
Punki /osada 2-13, wieś 5-21 j
Pustoszka Dunderowska /wieś 6-34/
Pustoszka Konowałowska /wieś 7-44I
Puszcza /zaśc. 2-11/
Puszcza Wiśniewska /osada 2-ii/«
Raciunki /wieś 9-62/
Raciuny jkol. 25-133/ Rejkowszczyzna jwieś 14-68/9 Repieńszczyzna jwieś*/ Reuty /wieś 17-91/ Rodziewszczyzna jkol. 23-125) Ruściagi jkol. 18-92j Rzeczki /osada 8-39/ Słobódka Zawierska jm-czko 145-848,
st. kol. 2-61 Sosnówka /zaśc. 3-9I Struniewszczyzna /kol. 13-56/ Sutorowszczyzna /wieś 30-170/ Sztokowce /kol. 14-80/ Śmietanowszczyzna /kol. 13-53/ Toropówka /osada 5-29/ Trakiele /kol. 8-37j Tulutki /kol. 2-32/ Turczyłowo /kol. 14-7'5l Tyrolnia jzaśc. 3-i6j Ujście jkol. 34-160/10 Ustroń Imaj. i-ioj Widajcie jwieś 8-44I Widutowszczyzna jkol. 10-55/ Wierkowszczyzna /kol. 15-67,
folwM5-36/u Wojty jkol.12-53/13 Zabłociszki jwieś 21-82j Zaborze /osada 2-14, wieś 25-83/ Zahorszczyzna /wieś 9-46/1* Zajeziorce jkol. 6-35/ Załuże /osada*/is Zapole jleśn. 1-4, wieś 7-39/ Zarzecze jkol. 29-1371 Zawierz Imaj. 9-117} Zosina Górka /osada 2-16/ Żejmiany /wieś 37-162/ Żyngarowszczyzna /zaśc. 1-6/
UWAGI. Nazwy dawniej używane: 1—Basitiee; 2 — Cilowce; ,7—Dąbrowa; 4 — Gawrylowce lub Gawrylowicze; 5—Gry-bly; 6 — Górka Krasna; 7—Pielossoioszczyzna; 8 — Puszcza II; 9 — Rojkowszczyzna; io — Uście; xi — Szlopowka; 12—Werkow-szczyzna lub Wierchowszczyzna; 13 — Wójty; 14 — Zagórszczyzną; is — Załuzie.
Miejscowości spisane Łącznie: wieś Repieńszczyzna i osada Zaluże — budynków 24, ludności 108.
Akmieniszki /zaśc. 2-9/
Arkladuńcc /folw. i-ioj
Bakielniszki jkol.4~T8j
Balciszki jfolw. 1-6/
Bartcliszki /zaśc. 6-34J
Bechów jzaśc. 1-8/
Berenhof jfolw. 2-7j'
Bernatyszki jzaśc. 2-12/
Berżeniki jzaśc. 3-nj1
Berżonka jzaśc. 1-7J
Bizaniszki jzaśc. 2-16/
Bogiszki /I zaśc. 1-5, II zaśc. 2-14/
Bohdaniszki /folw. i-6/>
Borówka /zaśc. 2-14/
Bortkiszki jfolw. 1-19, kol. 9-68,
zaśc. 3-ioj Bortkiszki Janowskie jzaśc. 3-18J* Brusowanka jzaśc. 2-8j Budynie jwieś 12-19! Bumie jwieś 4-21 j Czarny Bród /I zaśc.® 3-35, II zaśc.® t-7I Czyżeliszki jwieś 8-35j Derżynie jzaśc. 1-9!$ Dulkiszki jwieś 11-59J Dumble Małe jzaśc. 1-8J Dumble Wielkie /folw. r-5/ Dworaliszki /zaśc. 2-9/ Dworunie /zaśc. 2-13/ Dyrwaniszki jzaśc. 3-19J Dyrwany jzaśc. 2-7I

Gmina wiejska Rymszany

Gmina wiejska Rymszany
Siedziba zarządu gminy: m-czko Rymszany

Kamieniszki /zaśc. i-6j Kardeliszki jwieś 15-91/ Karklino /zaśc. 1-9J Karły jwieś 17-89/ Kazimierzowo /wieś 24-134/ Kiejże /wieś 30-144/9 Knibiszki jfolw. 1-11/ Kozłupiszki /wieś 6-29/ Kukawerdzie jzaśc. 3-nj Kukutany jwieś 22-114J Leoniszki jwieś 8-40j Leśniszki jzaśc. 2-11 j Lisiszki jzaśc. 2-15/ Ludwinowo jzaśc. 3-12J Łozówka jzaśc. 2-12/ Magunelki jfolw. i-nj Magunki jzaśc. 5-20j Maguny jwieś 34-S55/ Makarowo jzaśc. 2-11J Malinówka jzaśc. 1-9/10 Maniuki jwieś 21-95/ Mazany /wieś 36-174/ Medejsze jwieś 29-133/ Medynie /osada 2-5, zaśc. 3-19/'' Mełejkiszki /zaśc. 3-22/12. Merlaniszki /zaśc. 3-26/ Mozwieliszki /zaśc. 2-15/ Muszkieciszki jzaśc. j-jo/" Nagiany jwieś 14-671 Nieszczasne jzaśc. 8-33/1* Nowe Kowaliszki jzaśc. 1-5/ Nowiny jzaśc. 4-28/ Nowy Dwór jfolw. 2-14/ Olesiówka jzaśc. 1-7j Olszynka jzaśc. 1-14/ Ołksnajcie /zaśc. 3-19/ Ołksno /zaśc. 4-17/ Opiworda /zaśc. i-5/is Piaski /zaśc. 1-8/ Picciuniszki /wieś 12-59/^ Piotrowszczyzna jwieś 10-46j" Podjuliszki jzaśc. 3-211™
Podmunie jwieś 9-52/ Polanka /wieś 20-117/ Posamanie /folw. 1-8, I zaśc. 4-16,
II zaśc. 2-71 Prucie jwieś 25-112j Prutełka jzaśc. 2-15I Puszki [maj. 2-22/ Rudzie jwieś 25-114J Rymszany /m-czko 65-337, wieś 8-35J Rymszańska Ferma jwieś 15-81/ Sawicze /wieś 8-53/ Sicrpuchówka jzaśc. 5-12J Siwiszki jzaśc. .r-.ro/" Skrzypki jwieś 18-92j Sosnówka jwieś 6-30j Staniańce jwieś 24-114J Slare Kowaliszki jzaśc. 4-15J Staszańcc jwieś 14-69/ Symuliszki jfolw. 2-13/ Szauksztele jwieś 5-34/ Szłapucie jzaśc. 3-21J Szułany jwieś 33-138/ Szydłówka jwieś 5-^4/ Trachniszki jwieś 5-24/ Trypućki /wieś 17-83/ Tumulin jzaśc. 2-5/20 Undrełany /wieś 21-106/ Wełuny /wieś 43-178 j2' Wędzieniszki jwieś 6-24J Wigutany jwieś 15-73/ Wiłkocie /wieś 10-60/ Wjłnoki /wieś 5-36/ Wisaginia jwieś 7-30J12 Witoldowo jzaśc. 1-6J Wojnikiszki jtoicś 6-43J Wojtkuszki jzaśc. 5-14J Wozgielańce jkol. 22-96, wieś 32-145/ Wysoczka jzaśc. 1-5J Zaborze /zaśc. 2-16/ Zacisze /zaśc. 4-12/ Zalesie jzaśc 1-7/ Żybaki /kol. 25-129/
e: I — Czcweryczki lub Szewieryszki; 2 — Gagiszki; 3 — Gierwieniszki; 4—Gierwiaty Jaloniańce; S—Jeliszki; 9—Kejże; 10—'Malinowo; II — Miedynie; 12 — Milcjkiszki; Podpiworda; 16 — Pieczuniszki lub Pieczyttiszki; 17 — Pietrowszczyzna; iS — Podjeliszki; 22 — Wysaginia lub Wysagino.
Adamowo /kol. 28-169/ Alchimce /folw. 2-12j Antonieńki jwieś 11-48j Antonowo /maj. 2-14/ Baranowszczyzna /kol. 39-205l Basienice /kol. 7-29/1

Gmina wiejska Słobódka

Gmina wiejska Słobódka
Siedziba zarządu gminy: m-czko Słobódka Zawierska
Berce /osada 2-10J Bernatowszczyzna jwieś 14-74/ Bochony jkol. 8-40/ Bondary /wieś 10-47/ Borowe /kol. 12-61/ Borówka /zaśc. 2-13/
Bronisławowo jfolw. 1-8J Brylcwszczyzna jwieś 9-43/ Budziły jkol. 38-193/ Budziszcze jfolw. 2-13, leśn. 1-5/ Bystramowce /kol. 21-115/ Chroły /kol. 8-48j
Gmina wiejska Przebrodzic (dok.)
Terezjanowo jzaśc. 2-14J
Ukla jfolw. 3-25, leśn. 1-5, maj. 3-19,
wieś 51-246/ Waszkielewszczyzna /zaśc. i-6j Ważą /zaśc. 2-6J Wiazowszczyzna /wieś 13-70/ Wilcza Góra /zaśc. 1-6/ Włoka // zaśc. 1-6, II zaśc. 2-5/ Wołkowszczyzna /wieś 29-150/ Worobiowo /wieś J5-Sć/3> Zabolocie /maj. 2-7/32
Słoboda-Sosnówka /wieś 15-80/*> Smulki /kol.i6-8o/ Sobolewszczyzna {wieś 21-138/ Staryki /zaśc. 6-25J Strakielewszczyzna /zaśc. 7-33/ Sudniki /wieś 38-174/ Śniegi jfolw. 2-24, wieś 13-70/ Swiderszczyzna /wieś 8-39/ Święta Woda /zaśc. 1-7/ Tabakierowszczyzna /folw. 1-15/ Taryłowo /zaśc. 4-21/
UWAGI. Nazwy dawniej używane: I—Krukówka; 2— Bielejce lub Olchówha; 3— Balda; 4— Borowe; 5 — Charlampow-szczysna; 6 — Czepuczyna lub Czepuki; 7 — Debniaki SI; S — Dzieduszki; 9 — Dziechciary; 10 — Dyrwauiszki; 11 — Fidosowszczyzna; iz — Jiawrylowo; 13 — Glibowszczyzna; 14— Hordziszcze; 15— Gryszewo; 26 — Huszczyzna; 17—Jasionowszczyzna; iS— Kamionka; Ig — Hlibowszczyzna; 20 — Kliszki-Spokojność; 21 — Koncynowo; 22—Koniecpole; 23—Kożeniki; 24 — Krasnohorka; 25 — Osieniki; 26 — Pilicsanki; 27 — Podgórze; 28 — Przydoroże; 29 — Samully; 30 — Sosnówka; 31—Wierebiowo; 32 — Zablocie; 33 — Zagórze; 34 — Żolwica.
Zaborze jwieś 35-I9Sj Zaczerewie /kol. 26-147/ Zahorze jfolw. 3-20, osada 4-24l3i Zalesie /zaśc. 5-20/ Zapolewszczyzna /folw. 4-20, kol. 5-34I Zapolosie /kol. 35-i8ij Zaprużany /wieś 17-88/ Zarzcczany /zaśc. 3-22/ Zołwica /zaśc. 10-62/"
Adelin /zaśc. 2-12j Antalga jwieś 19-100 j Antolin /zaśc. 1-4/ Antoprucie /folw. 2-27/ Berdeksznie /wieś 10-41/ Berżeniki Gajdziańskie /zaśc. 6-26/ Berżeniki Piotrowskie /zaśc. 5-24J Bieniuny /wieś 17-88/ Bierniuny I wieś 22-124! Błotniszki /zaśc. 2-14/ Bobrusz jfolw. 3-16J Burzyszki /wieś 9-37/ Chomątowo /zaśc. 3-25i Cycanowo /zaśc. 1-12/ Czarnoziemie /wieś 8-34J Czeberaki /wieś 13-70j Czepukany /wieś 29-137/ Czewerykinie /zaśc. 2-ioji Czyżuny /wieś 46-186/ Dobromyśl /zaśc. 1-5/ Dobrowola /zaśc. 1-4/ Dworzyszcze /zaśc. 5-21j Gaj // zaśc. 3-15, U zaśc. 4-15j Gajdy /wieś 16-77j Gałuszki /zaśc. 2-15/2 Giejstenie /wieś 24-115/ Gierwaniszki /wieś 7-44/1 Gierwiały /wieś 32-155/* Girdziuny /wieś 12-58/$ Gołębiszki /zaśc. 6-26/ Góry /zaśc. 7-34I Gramontyszki /zaśc. 5-26J Hryszkowszczyzna /maj. 4-37, zaśc. 2-13/6 Ilianowo /zaśc. 3-12j Janułańce /wieś 28-136/1 Jasionowo jzaśc. 1-14/ Jezioryszki jzaśc. 3-13/ Józefowo jzaśc. 1-9/ Julianowo jwieś 8-41/ Juliszki /zaśc. r-ro/8 Kabaliszki jzaśc. 2-19/
UWAGI. Nazwy dawniej używan 5 — Gierdziuny; 6 — Gryszkowszczyzna; 7 — 13 — Muszkielyszki; 14 — Nieszczęsne; 15 — 19 — Sywiszki; 20 — Tumolin; 21 — Wieluny;

Gmina wiejska Rymszany

Gmina wiejska Rymszany
Siedziba zarządu gminy: m-czko Rymszany

Kamieniszki /zaśc. i-6j Kardeliszki jwieś 15-91/ Karklino /zaśc. 1-9J Karły jwieś 17-89/ Kazimierzowo /wieś 24-134/ Kiejże /wieś 30-144/9 Knibiszki jfolw. 1-11/ Kozłupiszki /wieś 6-29/ Kukawerdzie jzaśc. 3-nj Kukutany jwieś 22-114J Leoniszki jwieś 8-40j Leśniszki jzaśc. 2-11 j Lisiszki jzaśc. 2-15/ Ludwinowo jzaśc. 3-12J Łozówka jzaśc. 2-12/ Magunelki jfolw. i-nj Magunki jzaśc. 5-20j Maguny jwieś 34-S55/ Makarowo jzaśc. 2-11J Malinówka jzaśc. 1-9/10 Maniuki jwieś 21-95/ Mazany /wieś 36-174/ Medejsze jwieś 29-133/ Medynie /osada 2-5, zaśc. 3-19/'' Mełejkiszki /zaśc. 3-22/12. Merlaniszki /zaśc. 3-26/ Mozwieliszki /zaśc. 2-15/ Muszkieciszki jzaśc. j-jo/" Nagiany jwieś 14-671 Nieszczasne jzaśc. 8-33/1* Nowe Kowaliszki jzaśc. 1-5/ Nowiny jzaśc. 4-28/ Nowy Dwór jfolw. 2-14/ Olesiówka jzaśc. 1-7j Olszynka jzaśc. 1-14/ Ołksnajcie /zaśc. 3-19/ Ołksno /zaśc. 4-17/ Opiworda /zaśc. i-5/is Piaski /zaśc. 1-8/ Picciuniszki /wieś 12-59/^ Piotrowszczyzna jwieś 10-46j" Podjuliszki jzaśc. 3-211™
Podmunie jwieś 9-52/ Polanka /wieś 20-117/ Posamanie /folw. 1-8, I zaśc. 4-16,
II zaśc. 2-71 Prucie jwieś 25-112j Prutełka jzaśc. 2-15I Puszki [maj. 2-22/ Rudzie jwieś 25-114J Rymszany /m-czko 65-337, wieś 8-35J Rymszańska Ferma jwieś 15-81/ Sawicze /wieś 8-53/ Sicrpuchówka jzaśc. 5-12J Siwiszki jzaśc. .r-.ro/" Skrzypki jwieś 18-92j Sosnówka jwieś 6-30j Staniańce jwieś 24-114J Slare Kowaliszki jzaśc. 4-15J Staszańcc jwieś 14-69/ Symuliszki jfolw. 2-13/ Szauksztele jwieś 5-34/ Szłapucie jzaśc. 3-21J Szułany jwieś 33-138/ Szydłówka jwieś 5-^4/ Trachniszki jwieś 5-24/ Trypućki /wieś 17-83/ Tumulin jzaśc. 2-5/20 Undrełany /wieś 21-106/ Wełuny /wieś 43-178 j2' Wędzieniszki jwieś 6-24J Wigutany jwieś 15-73/ Wiłkocie /wieś 10-60/ Wjłnoki /wieś 5-36/ Wisaginia jwieś 7-30J12 Witoldowo jzaśc. 1-6J Wojnikiszki jtoicś 6-43J Wojtkuszki jzaśc. 5-14J Wozgielańce jkol. 22-96, wieś 32-145/ Wysoczka jzaśc. 1-5J Zaborze /zaśc. 2-16/ Zacisze /zaśc. 4-12/ Zalesie jzaśc 1-7/ Żybaki /kol. 25-129/
e: I — Czcweryczki lub Szewieryszki; 2 — Gagiszki; 3 — Gierwieniszki; 4—Gierwiaty Jaloniańce; S—Jeliszki; 9—Kejże; 10—'Malinowo; II — Miedynie; 12 — Milcjkiszki; Podpiworda; 16 — Pieczuniszki lub Pieczyttiszki; 17 — Pietrowszczyzna; iS — Podjeliszki; 22 — Wysaginia lub Wysagino.
Adamowo /kol. 28-169/ Alchimce /folw. 2-12j Antonieńki jwieś 11-48j Antonowo /maj. 2-14/ Baranowszczyzna /kol. 39-205l Basienice /kol. 7-29/1

Gmina wiejska Przebrodzie

Gmina wiejska Przebrodzie
Siedziba zarządu gminy: m-czko Przebrodzie

Ignatowszczyzna /wieś 7-44/ Ikażń /kol. 20-141, maj. 2-5,
m-czko 96-480/ Inowo /wieś 3-20/ Inowo Małe /zaśc. i-ioj Jakubowo /zaśc. 3-28/ Jalowiki /zaśc. 2-13/ » Jankowszczyzna /kol. 9-50/ Janowo /wieś 29-131/ Jawcieryszki /wieś 23-109j Jefremowo /wieś 13-78/ Jesionowszczyzna /zaśc. 6-35/n Kamienkowszczyzna /zaśc. r-jo/18 Kiapśnie /kol. 13-58/ Kiermielewszczyzna jl zaśc. 2-14,
II zaśc. 1-8/ Kiwierniki /zaśc. 6-27/ Klausy /wieś 34-170/ Klibowszczyzna /zaśc. 3-27/™ Kłiszki /kol. 8-36po Koleśniki /kol. 27-176/ Komaryszki Ikaźnieńskie /kol. 1-4/ Komaryszki Łotyszkowskie
/zaśc. 3-16/ Kouczynowo /zaśc. 5-26/^ Końcepole /zaśc. 5-25/12 Korzeniki /wieś 12-78/23 Kollarowszczyzna /wieś 8-38/ Kowalewszczyzna /zaśc. 4-29/ Krasnogórka /zaśc. 1-6J2* Kurmielowo /zaśc. 2-12/ Kuro wszczyzna /zaśc. 1-6/ Lebiedziowo /wieś 38-208/ Leonkowiczc /kol. 13-78/ Leszcz /zaśc. 1-8/ Leśno /kol. 9-55/ Linkowszczyzna Podbagicnna
/wieś 18-722/ Linkowszczyzna Uklańska /wieś 8-47/ Listowadka /folw. 1-5/
Łogówka /os. min. 2-8/ Łotyszki /kol. 32-176j Malawki /wieś 31-191/ Markieniszki /folw. 3-16/ Masiulewszczyzna /folw. 2-15/ Mielowce /wieś 28-124/ Mościszcze /zaśc. 5-191 Muraszki /wieś 12-70/ Nawloką /maj. 3-19/ Niwniki /wieś 48-274/ Orzechówka jleśn. 1-4/ Osi ni ki /zaśc. 2-11 fis Owsianeczka /zaśc. 1-12J Owsianka /wieś 16-73/ Pasiuciszki /folw. 4-24/ Paszkowszczyzna /folw. 1-4/ Pawluczonki /zaśc. 5-28/ Pawłowszczyzna /folw. 1-13/ Pieczary /zaśc. 4-17/ Pierchulewo /zaśc. 3-13/ Pietkuny /kol. 12-60, wieś 27-141/ Piluczonki /zaśc. 5-3o/26 Plintówka jleśn, 1-5/ Podgórne ikol.n-57/^ Podjełce /folw. 2-7/ Podlipki /kol. 1-9/ Podziawy /kol. 6-28, wieś 37-176j Popowszczyzna /kol. 10-64/ Przebrodzie /m-czko 93-472/ Przydroże /zaśc. 4-18/u Pustoszka /zaśc. 3-24/ Ramielewszczyzna /folw. 1-14,
zaśc. 7-32/ Raźnie /zaśc. 3-^3/ Rudkowszczyzna /zaśc. 3-^5/ Rumiszcze fwieś 9-57( Rusakowszczyzna /wieś 4-27/ Salki Ifoho. 1-6/ Samujły /wieś 16-129/™
12 ____Województwo wileńskie
Gmina wiejska Przebrodzic (dok.)
Terezjanowo jzaśc. 2-14J
Ukla jfolw. 3-25, leśn. 1-5, maj. 3-19,
wieś 51-246/ Waszkielewszczyzna /zaśc. i-6j Ważą /zaśc. 2-6J Wiazowszczyzna /wieś 13-70/ Wilcza Góra /zaśc. 1-6/ Włoka // zaśc. 1-6, II zaśc. 2-5/ Wołkowszczyzna /wieś 29-150/ Worobiowo /wieś J5-Sć/3> Zabolocie /maj. 2-7/32
Słoboda-Sosnówka /wieś 15-80/*> Smulki /kol.i6-8o/ Sobolewszczyzna {wieś 21-138/ Staryki /zaśc. 6-25J Strakielewszczyzna /zaśc. 7-33/ Sudniki /wieś 38-174/ Śniegi jfolw. 2-24, wieś 13-70/ Swiderszczyzna /wieś 8-39/ Święta Woda /zaśc. 1-7/ Tabakierowszczyzna /folw. 1-15/ Taryłowo /zaśc. 4-21/
UWAGI. Nazwy dawniej używane: I—Krukówka; 2— Bielejce lub Olchówha; 3— Balda; 4— Borowe; 5 — Charlampow-szczysna; 6 — Czepuczyna lub Czepuki; 7 — Debniaki SI; S — Dzieduszki; 9 — Dziechciary; 10 — Dyrwauiszki; 11 — Fidosowszczyzna; iz — Jiawrylowo; 13 — Glibowszczyzna; 14— Hordziszcze; 15— Gryszewo; 26 — Huszczyzna; 17—Jasionowszczyzna; iS— Kamionka; Ig — Hlibowszczyzna; 20 — Kliszki-Spokojność; 21 — Koncynowo; 22—Koniecpole; 23—Kożeniki; 24 — Krasnohorka; 25 — Osieniki; 26 — Pilicsanki; 27 — Podgórze; 28 — Przydoroże; 29 — Samully; 30 — Sosnówka; 31—Wierebiowo; 32 — Zablocie; 33 — Zagórze; 34 — Żolwica.
Zaborze jwieś 35-I9Sj Zaczerewie /kol. 26-147/ Zahorze jfolw. 3-20, osada 4-24l3i Zalesie /zaśc. 5-20/ Zapolewszczyzna /folw. 4-20, kol. 5-34I Zapolosie /kol. 35-i8ij Zaprużany /wieś 17-88/ Zarzcczany /zaśc. 3-22/ Zołwica /zaśc. 10-62/"
Adelin /zaśc. 2-12j Antalga jwieś 19-100 j Antolin /zaśc. 1-4/ Antoprucie /folw. 2-27/ Berdeksznie /wieś 10-41/ Berżeniki Gajdziańskie /zaśc. 6-26/ Berżeniki Piotrowskie /zaśc. 5-24J Bieniuny /wieś 17-88/ Bierniuny I wieś 22-124! Błotniszki /zaśc. 2-14/ Bobrusz jfolw. 3-16J Burzyszki /wieś 9-37/ Chomątowo /zaśc. 3-25i Cycanowo /zaśc. 1-12/ Czarnoziemie /wieś 8-34J Czeberaki /wieś 13-70j Czepukany /wieś 29-137/ Czewerykinie /zaśc. 2-ioji Czyżuny /wieś 46-186/ Dobromyśl /zaśc. 1-5/ Dobrowola /zaśc. 1-4/ Dworzyszcze /zaśc. 5-21j Gaj // zaśc. 3-15, U zaśc. 4-15j Gajdy /wieś 16-77j Gałuszki /zaśc. 2-15/2 Giejstenie /wieś 24-115/ Gierwaniszki /wieś 7-44/1 Gierwiały /wieś 32-155/* Girdziuny /wieś 12-58/$ Gołębiszki /zaśc. 6-26/ Góry /zaśc. 7-34I Gramontyszki /zaśc. 5-26J Hryszkowszczyzna /maj. 4-37, zaśc. 2-13/6 Ilianowo /zaśc. 3-12j Janułańce /wieś 28-136/1 Jasionowo jzaśc. 1-14/ Jezioryszki jzaśc. 3-13/ Józefowo jzaśc. 1-9/ Julianowo jwieś 8-41/ Juliszki /zaśc. r-ro/8 Kabaliszki jzaśc. 2-19/
UWAGI. Nazwy dawniej używan 5 — Gierdziuny; 6 — Gryszkowszczyzna; 7 — 13 — Muszkielyszki; 14 — Nieszczęsne; 15 — 19 — Sywiszki; 20 — Tumolin; 21 — Wieluny;

Gmina wiejska Plusy

Gmina wiejska Plusy
Siedziba zarządu gminy: wieś Plusy

Borowikiszki /wieś 7-27j Boniny /kol. 38-181, leśn. 1-4/ Bulowiszki jwieś 27-158/ Chomucizna jzaśc. -3-J5l Czarnomordy jwieś 10-52/) Czerniszki jzaśc. 7-30/
Czyżewniki jwieś 8-42J* Dańki jkol. 10-56/ Dubinowo /wieś 71-382/ Dudclc /zoieś 18-78/ Dumaryszki-Anlosiniaty jwieś 12-52/ Dumaryszki-Bohany jwieś 5-22/
POWIAT BRAŚŁAWSKI
11
Gmina wie|ska Plusy (dok.)
Łabuciszki /kol. 9-41/ Łakino /kol. 16-84, ga^c- i-io/ Łakińska Wyspa /kol. 4-28/9 Łapiny /wieś 26-127/ Łapotnica /kol. 9-42/ Ławniki /wieś 23-118/ Łomy /zaśc. i-oj Łozowska Wyspa /kol. 1-6/10 Łozówka /zaśc. 3-12/ Łuksze /wieś 20-89/ Maciuliszki /kol. 8-49/ Maraniszki /wieś 8-36j Mościszcze // wiei® 10-52, II wieś® 5-34/ Narejkiszki /wieś $-21/ Niewiarowo /kol. 6-41/ Niewiaryszki /kol. 4^29/ Olszanka /wieś 4-30j Olszany /wieś 7-63/^ Ostrowite /kol. 15-89/ Pawłowszczyzna /kol. 23-154/ Pietkuniszki /wieś 5-25/12 Pirtanie /kol. 23-97/ Plusy /wieś 27-135/ Połcpiszki [kol. 3-24/ Popicliszki /kol. 7-35, wieś 10-45/ Posnudzie /kol. 11-71/ Preświaciszki /kol. 7-341li
Dumaryszki-Kalybki /wieś 7-31/ Dumaryszki-Kozly /wieś 10-70/ Dumaryszki-Sikuny /wieś 8-48/ Dumaryszki-Szaki (kol. 7-28/ Dumaryszki-Szersznie /zaśc. 5-281 Dzieruki /wieś 25-118/ Gliniszki /wieś 4-27/ Holanda /zaśc. 2-8/1 Horowe /wieś 7-37/ Iłża /wieś 5-25/ Iłały /kol. 4-22J Jacyniszki /wieś 10-54/ Jakubiańce /wieś 19-87/ Jęczmieniszki /kol. 13-68j Jurany /kol. 15-65/ Jurasionki /wieś@ 8-45/ Kabosze /wieś 16-72/ Kamionka /wieś 21-109/ Kardeliszki /wieś 12-48J6 Kieziki /wieś 39-1951 Kirkolc /kol. 12-75/ Kiźliszki /kol. 6-23/ Koczergi /wieś 11-42P Kołoniszki /wieś 13-53/ Koreniki /kol. 11-62/ Krasnogórka /kol. 27-206/ Kruhliszki /wieś 10-53/s Krzywosielce /wieś 38-177/
UWAGI. Nazwy dawniej używane: 1 — Olechny; 2 — Apaniszki; 3— Czernomordy; 4— Szaruki; 5—Golanda; 6—Kardeliszki; 7 — Kaczergi; S — Krugliszki: 9—ŁakiiUki Ostrów; 10 — Łozówka-Wyspa; 11 — Olszyna; 12—Petkuniszki; 13 — Prześwie-ciszki; 14— Perewoloka; rj— Ostrów-Snudo; 16 — Streniszki lub Slryniszcze; 17—Kiczyki; iS — Trubowicze; 19 — Piethuny. Kompleksy miejscowości: Jurasionki i Mościszcze — wspólna nazwa Mościszcze.
Prochorówka /kol. 13-591
Przewloką /wieś 6-20/M
Raugiszki /kol. 19-80/
Rożki /wieś 18-89/
Sloniszki /kol. 4-2oj
Snudzka Wyspa /zaśc. 2-14/^
Somino /kol. 1-3/
Spryndy /kol. 14-551
Stempieliszki /wieś 8-30/
Stryniszki /kol. 19-85/™
Szakiele Borowe /wieśi3-54l
Szaszkiszki /kol. 26-148/
Szemiele /kol. 32-169 /
Szeinielki /wieś 12-58j
Szwedy /kol. 17-82/
Świlemieście /jtol. 13-69/
Tomaszyszki /hol. 7-42/
Wanagiszki /kol. 16-88/
Wasilkiszki /I kol. 8-42, IIzaśc. 4-19, III wieś" 7-36, IV kol.'s 2-13, Vkol." 9-42, VI kol. 15-95/
Woloso /wieś 8-42/
Zagórze /kol. 5-27l
Zakamionka /wieś 8-39j
Zapluszczyzna /wieś'7-46/
Zasnudzie /kol. 16-98/

Alejniki /zaśc. 2-13/ Aleksiszki /wieś 8-39/ Apanasionki /wieś 7-41 Z1 Beznazwanie /zaśc. i-ioj Biednie /zaśc. 1-3/ Bilejce /zaśc. 1-3/2 Bohdanowo /zaśc- 2-11/ Bołda /zaśc. 2-3/3 Bondarowszczyzna /folw. 3-16/ Borkowo /wieś 7-43/ Borkowszczyzna /zaśc. 4-34/ Borowe /folw. 2-14/ Borowe Mielowskie /zaśc. 4-17/ Bory /zaśc. 3-13/" Bujewszczyzna (wieś 30-162/ Charlapowszczyzna /zaśc. 5-25/1 Chmielniki /zaśc. 4-29l Czarny Ruczaj /zaśc. 3-22/ Czepulino /zaśc. 1-4J6 Czerniawszczyzna /zaśc. 5-21/ Dębniaczki /zaśc. 4-22/1 Dębniaki /folw. 2-11/ Dornowszczyzna /zaśc. 9-55/ Dziaduszki /wieś 9-49\% Dziedzinka /kol. 51-271, maj. 2-15,
osada 7-33, wieś 61-282/ Dziegciary /kol. 22-96/'' Dzierwaniszki /zaśc. 5-31/10 Ferdynandowo /zaśc. 1-6/ Fiedosowszczyzna /wieś 7-36/" Gabrielowo /kol. 13-83112 Gasperowszczyzna /zaśc. 3-15I Gientowo /wieś 14-56/ Glebowszczyzna /zaśc. 1-3I13 Hłybka /zaśc. 2-18/ Hołubowszczyzna /wieś 27-rr'/ Horodyszcze /folw. i7nj>* Horuszka /wieś 9-57I Hryszewo /kol. 10-48/^ Huszczyn /wieś ii'73/{b

Gmina wiejska Opsa

Gmina wiejska Opsa
Siedziba zarządu gminy: m-czko Opsa

Klarynda jwieś 13-64J
Komarowszczyzna jwieś 7-43/i0
Konstalino Imaj. 2-15/
Końcepole /osada*/
Kowalewo jfolw.*j
Kumpinic jkol. 24-130/
Kupczcie /wieś 36-174!
Kupiszki jzaśc. 5-35/
Łabęckie /kol. 4-25/
Łabińce jzaśc. 4-19/
Łakotki /wieś 14-67/
Łazyrki jzaśc. 4-24!
Łotoczki jkol. i-7ln
Łużck /osada 1-6i/12
Maceliszki jwieś 10-69!
Maciesze jwieś 15-70/
Marcebelinka jzaśc. 1-3!™
Marcebclino /zoieś 6-57! i*
Markulowo jwieś 28-132 j
Matejkiany /kol. 21-100/
Mcdyna // osada 4-21, II osada 1-3/'l5
Medynki Domaszewskie jwieś 8-40/1$
Medynki Jodłowickie jwieś 17-91/w
Miasojedy /foko. 3-43in
Miedziuki jwieś 36-203/^
Mielnikiszki /zaśc. 4-23j2t*
Miluńcc jwieś 68-330/
Misiańce jwieś 9-44 j2^
Mizeryszki jkol. 9-46/
Murmiszki jfolw. 3-18, wieś 25-136!
Muszykle jzoieś 12-56!
Narucie /kol. 9-73/
Niekrasze Imaj. 3-52J
Nowa Wieś /zoieś 24-107/
Nowy Projekt jkol. 1-5j
Obolany jkol. 31-158!
Obolikszty /wieś 18-102j
Olsieniszki jwieś 8-36J
Opsa tfolw. 6-99, kol. 15-96,
m-czko 153-907! Osi nówka /osada 1-8 j12 Paparciszki /zaśc. 3-10/2* Pelikany /kol. 1-4, maj. 3-34,
pleb. 2-loj Pelkowo /zaśc. 3-20/ Piclkuniszki /wieś 32-149/^
Poberże jwieś 22-118j Pod gaje jwieś 8-45/ Podrejście jwieś 6-36j Pohoszcze jkol. 2-15/ Pohulanka /osada 1-6/ Prom jzaśc. 1-5J Prudziszki /zaśc. 5-17I Pukinie jkol. 5-25J Puszcza /kol. 4-26 j Puzewicze jwieś 27-126/ Ratkuny /osada 1-4/ Rozalinowo jkol. 4-21, zoieś 17-87; Różowo jkol. 55-3o6l^ Rudzie jfolw. 1-24, wieś 22-105/ Rymoszany jwieś 14-69J Rymucie jwieś 26-175/ Sadowaniszki jzaśc. 4-28/ Sauliszki jzaśc. 4-17I2'' Smokówka jleśn. 1-5, zaśc. 1-8 Stołpowszczyzna jzaśc. 2-17 j Strażnica jzaśc. 2-i2pi Szałakundzie jwieś 16-72/ Szarkiszki jkol. 5-27/ Śniegi jkol.18.84j Świrneliszki /wieś 5-30/ Tawkinie Iwieś 9-36!™ Trabsze jwieś 14-61/ Urwy jzaśc. 1-8j Ustroń /osada 2-nj Waclawowo jleśn. i-6j Warnele jwieś 14-74I Wi ncen towo losada 1-0 j Wojcbuny jzaśc. 2-i2ft'> Wojniuńcc /wieś: 38-170/ Woliszki izaśc. 2-8/30 Zaborniki /kol. 37-197/ Zalesie jwieś 17-102j Zaprudzie /kol. 2-12/ Zastawiszki /kol. 4-19/ Zaścierwica /zaśc. 1-5/ Złoto lkol.i4-88j Żermianiste jzaśc. 2-12/ Żcrmianiszki jzaśc. 5-31/ Żwirynie /zoieś 25-127/ Żylinda /kol. 4-23J
UWAGI. Nazwy dawniej używane: i — Baluchowo; 2 — Bierżonka', 3 — Bialusiszki lub Bieluszyszki; 4—•Bojanowo', 5 — Damaszki; 6— Dwarczynie; 7 — Hotówlm; 8—Jadwigowo; 9—jociszki; 10—Komorowszczyzna; 11—Łotoczki; 12 — Łuże; 13 — Marcy-belinka lub Strelbiszcze; 14 — Marcybelin; 15 — Miedynic; if> — Miedynki Domaszewskie: 17 — MiedynkiJodlozcickie; 18 — Mesojcdy; 19 — Miedziuki; 20 — Melnikiszki: sj — Miesiuńce; 22—Asinówka lub Lozówha; 23 — Paprociszki; 24 — Pelhmiszki; 25—Rozowo; łt6 — Szaullszki; 27 — Strażą; 28 — Taukinie lub Towkinie; 29 — Wecbuny lub Wodzbuny: 30 — Oliszki.
Miejscoioości spisane Łącznic': osada JanówJta, osada Końcepole i fotw. Kowalewo — budynków 4. ludnoici 27. Kompleksy miejscowości: Dolanie i Dauble — wspólna nazwa Dauble.
Adamiszki /kol. 8-37/ Alochny /kol. 14-76^ Apanasiszki /kol. 6-37, zaśc. 4-31'2 Babaszki jwieś 20-87/ Bludzino /zaśc. 6-27/ Bondaryszki /kol. 4-12j

Gmina wiejska Nowy Pohost

Gmina wiejska Nowy Pohost
Siedziba zarządu gminy: m-czko Nowy Pohost

Karcze (wieś 8-34, zaśc. 1-9/
Katkowszczyzna (wieś 12-61/
Kislowszczyzna (wieś 7-30/
Klonówka (zaśc. 1-5/'4
Kolcśniki (wieś 19-88/
Kołanica (kol. 6-39/
Kołhanowszczyzna /zaśc. 3-'71
Komarowo /maj. 4-31/
Komarowszczyzna /wieś 22-111/
Konaszówka /wieś 12-59/
Kopanka (zaśc. 1-5/
Korsakowo /wieś 4-13/
Koty /wieś 19-91/
Kowalewszczyzna jzaśc. 5-29/
Kowszelowo /wieś 43-209/
Kozłówka /zaśc. 2-23/
Krasne Nadjeziorne /wieś 28-169/
Krasne Wołczkowskie /wieś 32-152/
Krukowszczyzna /wieś 18-84/
Kubielewszczyzna /wieś 11-63/1-
Kubliszczyzna /wieś 32-156/
Kulniowce /wieś 15-78/
Kupczelewo (maj. 6-31/
Lady /Ifolw. 1-13, IIfolw. 2-16/
Landernia jzaśc. 9-66/
Leśniczówka (zaśc. 3-17/
Linia /kol. 1-5J
Lipowy Ostrów /folw. r-S/16
Lizowszczyzna /wieś. 6-37/
Lubinowo /zaśc. 1-8j
Ładunicha /I osada i III osada 2-12,
II osada" 1-6/ Łuczki // zaśc. 3-12, II zaśc. 1-9/ Majorowszczyzna /zaśc. 1-9/ Malinowo /wieś 6-32/ Malinówka /zaśc. 1-2/ Matwiejowce /wieś 11-64/ Michałowszczyzna /zaśc 1-14/ Miciele /kol. 5-30/ Migilany /zaśc 1-6/ Mikołajówka jzaśc 3-14/ Milejki /wieś 29-143/ Mindryna jzaśc 2-15J Mociewki (wieś 14-73/ Mozolewo /kol. 10-72/is Myszki (zaśc 1-9/ Myśliczówka /zaśc. 2-10/ Nizino /maj. 3-14/ Nowe Ogrody (zaśc. 1-9/ Nowogrody /wieś 45-207/ Nowy Pohost. jm-cssko 123-776/ Ogonie jliol. 1-9/ Olchówka /wieś 12-56/ Ostanówka /kol. 14-84, wieś 11-69!
Ostrowlany /maj. 8-50/ Ostrówki (wieś 7-26/ Pasze jtoieś 15-791 Paszki /koli 1-16/ Pielniwo /folw. 3-18, leśti. 2-14/ Piestuny (kol. 12-91/w Pietkunowszczyzna /zaśc 1-7/ Piłaly (wieś 24-122/ Piotrowszczyzna /wieś 6-20/ Piszczuryno /wieś 9-53/ Podboree /folw. i-iof* Podhacie /zaśc. 4-20/ Podmoście /zaśc. 2-13/ Podolchówka /zaśc. 3-14/ Podozierzc (zaśc i-io( Podsmolcwec (zaśc. 8-47J Podszudzielewszczyzna /zaśc. 3-i6fi< Pohnojki (wieś 7-3o(n Pohost (wieś 9-57/ Przemysły /zaśc. 3-17I Pustolewszczyzna /zaśc 4-28j Puszełaty (wieś 12-66/ Radzionowszczyzna (wieś i5-95/2i Repiszcze /wieś 6-34/^ Rożen /zaśc. i-o/2-Ruczaj '/zaśc 2-10/ Ruda jzaśc 4-191 Rymarowszczyzna /wieś 8-48/ Smolewee /wieś 17-118/ Sofiówka /zaśc 2-17I26 Sosnowce /zaśc. 1-3/ Spokojność /zaśc. 7-37/ Stary Pohost (wieś 78-360/ Starzynka /zaśc 1-3/ Stefanowo (dwór 6-53/ Strażniki /zaśc. 2-8/ Strupki /kol. 6-47/ Surowce /zaśc 2-10j Synodworce /folw. 2-19J Szendzinka /zaśc. 1-4/ Szendzino /folw. 3-10/ Szudzielewszczyzna /folw. 5-19/ Terespole Bcrtowskie jzaśc 2-9/ Terespole Wołczkowskie jzaśc. 4-32/ Trudy (kol. 1-2, zaśc 1-12/ Trybuchowszczyzna jwieś 12-49J Trzeciaki jzaśc 3-24) Usowce /wieś 35-174/ Walentarowszczyzna jwieś 6-38j Wasi lewo /folw. 3-15/ Wasilówka jzaśc 1-7J Wiazowce jwieś 12-51/ Wirgały /zaśc. 1-5/ Wisiaty /kol. 15-95, wieś 29-126/
10
WOJEWÓDZTWO WILEŃSKIE
Wołczki jwieś34-i58l Wozowniki /wieś 35-167 j Wysokie /folw. 2-14/ Zaborze Koleśnickie jkol. 2-13/ Zaborze Kowszelowskie /kol. 11-56/ Zachwaszczówka jkol. 11-70!
Gmina wiejska Nowy Pohost (dok.)
Zacisze /zaśc. 2-15/
Zajcewo /zaśc. 1-6/
Zaprudzie /wieś 4-23, zaśc. S-38I
Zarzecze /wieś 7-47, zaśc. 1-3/
Zielonka Nowopohoska / zaśc. 1-6J
Zielonka Staropohoska jzaśc. 2-8j
Zmitraki /mieś 11-64/ Żelazowszczyzna /zaśc. 3-nj21 Żerebce /wieś 26-123/ Żcrstwianka jzaśc. 6-27/ Zwiranka /wieś 8-41, zaśc. 2-8/ Żydówka jzaśc. 1-9/
UWAGI. Nazwy dawniej używane: I — Aulasy; 2— Bohorowszcsyzna; 3— Barsuczyn; 4—Chibowssczyzna; 5—Ciążbitka: 6 — Cielezoce; 7 — Cieszkowszczyzna; 8— Czackowszczyzna; 9— Dworzyszcze-Bór; 10—Dzinisy; 11— Giernuty; 12— Jiliaszówha; 13 — Grybawszczyzna; 14 —Klęnówka', 15 — Kobielowszczyzna; 16 •— Lipowo lub Lipówka'. 17 -7- Tomaszówka: 18 — Mazolewo; 19 —i Pia-stuny; 20'—Podborek; 2x— Batraki; 22 — Pognojki; 23 — Radionowszczyzna', 24 — Rjsepiszcze; 25 — Rożnowo; 26 — Safianówka; 27 — Zielezowszczyzna.
Arcimowicze jokol. 36-188J Babiole /kol. 5-22J Balukowo /osada 1-3/1 Bałundziszki /wieś 7-45I Barteliszki jfolw. i-6j Berżonka jzaśc. 2-18/2 Biała Karczma jzaśc. 3-13/ Biełusiszki jkol. 17-73I3 Bisły jzaśc. 4-23/ Borkuniszki Jwieś 24-971 Borowiki jwieś 18-88/ Braździeliszki jkol. 5-33/ Bujanowo /osada i-8j* Bykowskie jwieś 24-100, zaśc. 3-ioj Cegielnia jzaśc. 1-8j Chmielnica /kol. 4-26/ Czarny Ruczaj jzaśc. 1-3/ Czerniszki jwieś 31-154! Czerwonka jkol. 1-5J Dałanie /kol.® 5-37] Dauble /kol.® 13-81/ Daubory jkol. 9-64) Domasze jwieś 43-233/ Domaszki jzaśc. 3-2S/5 Dworczynie jwieś 17-7116 Ęjdymianiszki jwieś 18-83/ Galinia /osada i-ioj Gołębiowo jzaśc. 1-7/ Graużyszki /osada 1-14I Hatówki /kol. 3-21/1 Hołowacze jkol. 9-73/ Ignaciszki jzaśc. 5-30J Ilgajce jwieś 43-197! Jaciszki jkol. 6-38J Jadwigówka /osada r-6/s Jakowicze /wieś 24-116, zaśc. 1-3J Janówka josada*/ Janule jwieś 13-68j Jodlowicze jkol. 57-292j Jodziszki jwieś 11-62j Józefpol jzaśc. 2-12J juciszki /wieś 14-70/9 Jurewicze /wieś 21-126) Kalenkiszki jwieś 14-68j Kiemiańce jwieś 32-160 j Kieziki jzaśc. 3-6/

Gmina wiejska Miory

Gmina wiejska Miory
Siedziba zarządu gminy: m-czko Miory

Kamienpol /maj. 8-120/
Kamionka // zaśc. 1-5, II zaśc. i-nj
Karcze /zaśc. 1-8/
Karpaczowo /kol. 6-31, wieś 14-61/1*
Kartawy /wieś 24-139/
Konachy /wieś 41-238/
Kopce /zaśc. 1-9/
Kosohor /zaśc. 10-49/
Kowalewo /zaśc. 3-19/,4
Kowalewszczyzna Mała /wieś 12-65/
Kowalewszczyzna Wielka
/wieś 25-132/ Kozły /wieś 28-137/ Kruczki /kol. 3-191 Kruki Nowe /wieś 23-131 j Kruki Stare /kol. 34-^2/ Krukówka jfolw. 1-7/1$ Krumowszczyzna /zaśc. 3-11/ Krysztule /kol. 5-37/i6 Kuszniery /wieś 4-20/ Leonowce /karczma 1-4, wieś r8-93/ Lepieszczyzna /folw. 3-12/ Lipówka /wieś 14-65/ Litewczyki /wieś 14-63!" Lubinowo /maj. 2-21/ Łapigrosz /zaśc. 2-14/ Łonowe /zaśc. i-8/i* Ławki /kol. 6-34/ Łotyszonki /zaśc. 11-69/19 Machirówka /wieś 8-45/20 Maciuki Czereskie /wieś 22-110/ Maciuki Miorskie /wieś 30-134/ Malawki /wieś 8-46/ Małość jfolw. 5-24/ Marcinowce /wieś 15-80/ Masiowcc jwieś 28-142j Mikiele jfolw. 1-9/ Miory // maju 2-23, II maj2'1 3-17,
m-czko 144-730/ Miory Zajeziornc /kol. 5-3711 maj.2* 2-11, II maj2* 3-21/ Miśniki jwieś 22-101/ Mniuchy /wieś 13-66/ Morozki /kol. 10-49/2$ Morozy Czereskie /wieś 7-491 Morozy Miorskie /wieś 8-46/2* Mościszcze jfolw. 2-11/ Natalina [wieś 15-57j Niwki jwieś 6-22/
Nowe Sioło /wieś 7-40/
Nowina /zaśc. 1-5/
Nowinka jzaśc. 1-5/
Nowy Dwór /maj. 4-22j
Okolowszczyzna jfolw. J-9/-"
Orce jwieś 34-168/
Orzechówka jfoho. 2-16/
Osinówka jfolw. 1-14J
Osowy jkol. 6-24J
Ostrowy Kozłowskie jwieś 11-56j2«
Ostrowy Szczołnieńskie
jfolw. 1-4, raśc. 1-4/
Ostrów jzaśc. 1-5/
Paciejenki jwieś 12-71/
Pacowo jfolw. 4-331
Palczechy jwieś 4-19/
Pamiątka jzaśc. 1-5/
Parszele jfolw. j-.ro/2»
Pcickie jwieś 27-152/30
Pieczonki jwieś 24-114/
Picstuny jwieś 60-334/31
Plantopol jfolw. 2-17/
Plejki jwieś 13-64/
Podhajce jwieś 19-92/
Podjelce /wieś 30-162/
Podlipki jwieś 12-53)
Połosa jzaśc. 1-4J
Popków Łun /futor 23-t22/n
Popowszczyzna /zaśc. 2-12/
Poźniaki jzaśc. 3-7j
Przesłówka jzaśc. 7-J7/33
Puniszczc jzaśc. i-oj
Rajpolc jfolw. 1-71
Rakowe jwieś 8-52j
Robowo jfoho. 3-T3, wieś 5-23J
Rusaczki jzoieś 26-129/-
Ruska Wieś /folw. i-n,zvieś 14-67/
Ryżewszczyzna /folw. 5-42J
Siekierka jwieś 7-36/
Sieleźnie jkol. 2-12J
Sieliszczc [kol. 7-48/
Siłowo jwieś 22-107j
Skurdalino jzaśc. 1-5/
Sławszczyzna jwieś T7-77J3*
Słobódka jfolw. 2-22J
Sołowie jfolw. 3-2'/'j
Sosnówka jzaśc. 2-9/
Stanielewo /folw. 4-44/3$
Stretowo jwieś 11-55136
POWIAT BRASŁAWSKI
9
Gmina wiejska Miory (dok.)
Wierecieje /wieś 5-33/ Wiesławowo /zaśc. 3-24J Wilnowo /wieś 13*58/ Wojtkowo /wieś 23-116/ Woronki /mieś 34-149/ Zacharnie /wieś 24-113/ Zadźwińce jzaśc. $-lsj Zaborze /maj. 2-23, wieś 18-148/ Zarzeczne jwieś 5-18 j3S
Sucha (wieś 13-66/ Suchowierze /wieś 19-95/ Suszki /wieś 30-139/ Szczolno (maj. 6-29/ Świordły /kol. 31-156/*1 Tatary /wieś 18-85/ Tekluczyno /folw. 1-14, zaśc. 1-2J Tomki /wieś 20-103/ Tumilów /folw. 1-12/
UWAGI. Nazwy dawniej używane: i — Charabrowo lub ChrobroKO-Borhi: 2— Cepowa lub Cypowo; 3 — Długopole; 4— Dol-gómka; 5 — Dwoma Wieś; 6 — Dziedok; 7 — Denisowo Czereskie; 8— Denisowo Miorskie; 9 — Giriaiy.ro— Glinówką Duża; 11 — Gor-
Zastarzyńce jlfolw. 3-20, Hfolw.
3-28, wieś 14-76] Zielonka Suchowierska /zaśc. i-ij Zielonka Zahorska /zaśc. 2-11J Zubrowo /folw. 4-29P9 Żmindzino /wieś 9-63/ Źugierowszczyzna /wieś 6-19/ Żuki /wieś ii-53l
zieriki; 2o — Porszek; 3o — Ptyckie; 31 — Piastuny; 32 — Popkowy. ł.ug; 33 — Przeslówlia-Kowalezco; 34 — SUtwczyn; 35 — Slanilowo; 3<> — Strzelowo; 37 — Swierdly; 38-—Zarzeckie lub Zarzecze; 39 — Zubrowo.
Antonowee // zaśc, IIzaśc. i III zaśc. 3-24/ Augustówka /zaśc. i-ii/ Awłasy /folw. 4-26/*■ Bernowastka /zaśc. i-ioj Bertowszczyzna /wieś 21-96j Bielowce /kol. 73-340/ Bikierowszczyzna /wieś 2-7/ Bildziugi /folw. 7-33, wieś 73-426/ Biruki /maj. 2-22, zaśc. 1-5/ Bobowszczyzna /wieś 9-5°/ Bohowszczyzna /zaśc. 3-17I2 Borć Stary /wieś 6-42/ Bordzieńce // wieś 11-48,
Uwieś 14-113/ Borek /I zaśc. 1-9, II zaśc. 1-10,
III zaśc. 1-7, IV zaśc. 1-5, V zaśc. 1-5/ Borówka /zaśc. 4-28j Borsuczyzna (wieś 11-71/-Buda // maj. 5-39, II maj. 6-34,
wieś 3-14/ Bukietowo /zaśc. i-6( Chybowszczyzna /zaśc. 3-15ft Ciażbitka /zaśc. 2-10/s Ciepła Góra (zaśc. 1-7j Cilowce (wieś 3.I-183/6 Ciszkowszczyzna /zaśc. 1-5/1 Czechowszczyzna /wieś 21-87/* Czernice jzaśc. 2-11 j Czyżewszczyzna /wieś 5-19I Dębówka /wieś 21-115, zaśc. 2-9/ Dworzyszcze Biruckie /wieś 20-132/ Dworzyszcze Nizińskie /wieś 21-102/9 Dzienisy /wieś 31-121/w Dziewierki /wieś 9-53/ Frolowszczyzna /wieś 13-99/ Galewszczyzna /wieś 5-33/ Girnuty /wieś7-33/li Girsy /wieś 4-36/ Gniłe Błota /zaśc. 2-6/ Górki jzaśc. 2-12/ Heliaszówka /kol. 12-61J12 Holubka /kol. 11-44/ Horbaczonki /wieś 16-80/ Hrybowszczyzna /wieś 11-51/^-Isakowce /wieś 9-63/ Jaksztowo (zaśc. 1-2/ Janiszki /wieś 11-56/ Janopol (folw. 3-4/ Janowo jzaśc. 1-6/ Józefowo (maj. 3-23( Jundziłowo (wieś 23-169/ Kadryszki (wieś 14-75/

Gmina wiejska Leonpol

Gmina wiejska Leonpol
Siedziba zarządu gminy: m-czko Leonpol
Dcmskie jwieś 10-60/s
Dębinkł jfolw. 2-16, leśn. 1-7/
Dobrolcwszczyzna jfolw. 3-23■/
Dołhinowo jwieś 20-108/
Dorożki /wieś 24-123/
Draguny jkol. 9-59J
Dubowo // wieś 12-55, II wieś 26-130j
Dubrowo jkol. 6-30/
Dworczany jkol. 39-201 j
Dzwonki jwieś 6-40/6
Filipowo jkol. 1-6j
Grochowo jfolw. i-Sj
Horawce jl lwi. 4-25, II kol. 2-12/1
Hrudzinowo Nowe jkol. 10-50/
Hrudzinowo Stare /kol. 19-110/
Hruzdy /kol. 2-13/
Ilmowiki jwieś 16-84/
Janczyno jfolw. 6-51/
Janowol jfolw. 1-18/
Jasiowo jkol. 11-43/
Józefowo jkol. 1-2/
Justynowo jkol. 4-16/
Kamieńce jkol. 5-22/
Kapłanowszczyzna jkol. 14-60J*
Karandasze jkol. 34-197 /
Kiłaczowo jkol. 7-36j
Kiślaki jkol. 13-771''
Klomino /kol. 19-91/
Kopciówka /folw. 7-45/
Kostoczyno /wieś 21-105!
Kośkowce /wieś 6-25/
Kowalki jwieś 6-31/
Kozielki /kol. 4-19/10
Kozły /folw. 1-7/
Krasnowszczyzna /wieś 6-29/u
Kukisze /kol. 9-47/
Kulwoka /kol. i-6j
Lady /kol. 1-4/
Leonpol /maj. 5-48, m-czko 84-482/
Leśnikowo jkol. 8-41/
Linkowo /kol. 3-20/
Lipowo jl kol. 8-55, II kol. 6-34/
Lizopol jfolw. 2-12/
Łotewszczyzna jkol. 17-88/12
Łotysze /kol. 13-82/
Łotyszkowo /wieś 7-27/
Łupowszczyzna jwieś 8-43J
Łysa Górka jkol. 4-29/
Malce jwieś 16-67/
Marynki /folw. 2-13, gaj. 1-6/
Michałowo /osada*/
Michasionki /wieś 11-65/
Międzyrzecze /maj. 8-47, os. fabr. 4-7j
Mirszczyzna jkol. 8-43/
Miśniczki jkol. 3-15/
Miśni ki jfolw. 3-24J
8 WOJEWÓDZTWO WILEŃSKIE
Gmina wiejska Leonpol (dok.)
Przerwy /kol. 5-3oj>* Przęsłowo jwieś 23-109/15 Przesłówka /kol. 11-76/ Puciuowo /wieś 11-63/ Puszcza /kol. z-4/i6 Rabieczyn /kol. 3-21, wieś 12-55/ Raczniowo /os. min. .1-8,1 wieś
19-98, II wieś 13-63/ Rajpol /kol. 7-30/ Rozalia /kol. 1-2 j Rybaki /wieś 15-73/ Ryżki /osada 2-6/ Sardy ki jfoho. 2-26, leśn. 1-6J Sierhiejówka jzaśc. i-ió/n Skakuny /kol. 28-124/ Skrzyniszcze Nowe /zaśc. 1-9/ Słoboda /kol. 35-201/ Soczniowo /okol. 8-44/1*
Nadmierzyca /kol. 7-36/ Nadrzecze /kol. 5-34/ Nowina jfolw. 1-9/ Nowinki /kol. x-zo/ Oblatowo /maj. 4-25/ Okoniowo /futor 2-17/ Pietrelewo /wieś 12-45/ Podwoicie /kol. 1-7/ Pohary /kol. 2-8/13 Pohulanka /kol. 1-8, osada 1-6/ Polaki Duże /wieś 16-76/ Polaki Małe /wieś 16-74/ Połujki (kol. 5-27/ Poniźniki /wieś 23-98/ Popki /wieś 36-191/ Potasznia /kol. 9-43, wieś 28-149/ Powiacic /os. min. 2-7/ Piudzinki ■ /kol. 14-70/
UWAGI. Nazwy dawniej używane: 1 — Ambrozinki; 2— Bobyszki; :i — Bolłrukh 4 — Lipowo-Brzozówka; 5 — Deimkie-Pi-wowaronki', 6 — Zwonki; 7— Górowce; 8 — Smutki; 9—Przeruty-Kiślaki; 10—Koziele; ix — Krasnorezcszczyznal 12— Łatowszczyzna; 13 — Pogary; 14 — Prorwy; 15 — Pereslowo; 16 — Stefanowo; 17— Sergiówka; 18 — Soczynouio; 19 — Polszczyzna lub Swialopolszczyzna; 20 — Uzgon; 21 — Witta.
Miejscowości spisane łącznie: maj. Bohdanowo i osada Michałowo — budynków 4, ludności 24.
Staszule /młyn 3-13, wieś 21-101/
Stołpy /kol. 7-31/
Struczki /kol. 10-50/
Szczebiory //o/w. 2-18/
Światopełkowszczyzna /kol. 11-54/w
Tararaki /wieś 25-123/
Tomaszdwór /folw. 6-30/
Trudy /kol. 1-2, wieś 24-124/
Ustrzeż /maj. 6-37/
Uzhon /osada 2-8/zo
Uźmionki /kol. 4-22/
Uźmiony /kol. 20-122, osada. 5-48/
Walki /kol. 16-82/
Wiata /wieś 40-210/21
Winogrody /kol. 24-149/
Zajcewo /wieś 11-63/
Zamosze /kol. 15-93/
Aleksandrowo /maj. 3-23, wieś 9-47j
Baryłowo /wieś 6-34/
Błażki /folw. 3-'5, wieś 32-175/
Borek /zaśc. 2-y]
Borki [leśn. 1-4/
Borsuczyzna /folw. 1-5, wieś 22-108/
Bosiny /wieś 35-168/
Bór Wiereciejski /zaśc. 2-10/
Bukowo /folw. 3-zoj
Chorobrowo /wieś 13-87/1
Cnotka /zaśc. 1-5J
Cupowo /zaśc. 2-11/2
Czepuki Pańskie /wieś 5-32/
Czepuki Skarbowe /zoieś 14-67j
Czeres /kol. 16-110, osada 3-3*/
Czcres-Sieliszczc /zaśc. 1-7j
Czercwik /zaśc. 4-26/
Czuryłowo /wieś 23-103/
Dolhopole /zaśc. i-6j3
Dołhówka /folw. z-13/4
Dubrowo /kol. 4-23/
Dulskie /wieś 8-38/
Dworne Sioło /wieś 42-222/$
Dworzyszcze /młyn 1-2, wieś 19-124)
Dziadek /zaśc i-io/<>
Dziechciarowo /zoieś 9-44/
Dzienisowo Czereskie /wieś 11-53P
Dzienisowo Miorskie /wieś 17-78/*
Francjanowo /folw. 2-14/
Franopol /kol. 22-152, urocz. 1-4/
Gieriaty /wieś 25-135/''
Gizuny /wieś 5-29/
Głinówka Mała /wieś 5-18/
Glinówka Wielka /wieś 11-70/1"
Granica /wieś 5-16/
Greckie /wieś 23-139/
Halinowo /folw. 2-15/
Horanie /maj. 4-34, wieś 9-52/
Hornc /folw. 1-8jn
Moruszki /zaśc. 2-14/
Hulaki /urocz. 1-4J
Ignaciki /wieś 31-150/
Jakubowszczyzna /wieś 26-125/
Janopol /folw. 2-16/
Janowo /wieś 4-12/
Jenerałka /urocz. 3-18/n
Juńce /wieś 16-86/
J urkowszczyzna /wieś 8-50/
Kaciłowo /wieś 24-129/

Gmina wiejska jody

Gmina wiejska jody
Siedziba zarządu gminy: m-czko Jody

Dzikie Świlskie /zaśc 2-14/ Dzirnicze /wieś 35-140/ Edwardowo Jodzkie /osada 1-4I Edwardowo Zaleskie /osada 1-10/ Firsówka /osada 1-9/ Fortuna /osada 1-5/ G i rd zi usze /wieś 16-86/* Gizowszczyzna /wieś 20-120/ Hliścionki /wieś 30-T47p Horowe /wieś 9-43/ Hustaty /wieś 59-29o/ Huta /zaśc. 1-9/ Ignacowo /osada 1-5/ Ignalce /zaśc. 3-1.5/ Ilkowszczyzna /zaśc. 2-nj lnowo /folw. 2-T5, kol. 22-86, osada 2-13, zaśc. 1-4/ Iwanowo /osada® i-ioj Jabłonowo /osada 1-9} Jacielewszezyzna /zaśc. 3-20/ Jaekowszczyzna /kol. 21-103/ Jajsówka /osada 1-2/ Janopol /zaśc. 1-0/ łanowo /folw. 7-42/ Jasionówka /osada 2-7j Jaskółka /osada 1-6/ Jerzówka /wieś 17-83'* Jody /maj. 2-8, m-czko 117-744,
osada 1-5I Józefowo /osada 1-10/ Judycyn /maj. 3-4*P Judycyn Cerkiewny /zaśc. 2-8/1° Julian owo I osada 2-5/ Jundziłowo /zaśc. 1-4/ Kamienny Ostrów /zaśc. 1-9/ Kamieńpol /osada r-p;/ Kamionka /toieś 2T-98/ Karcze Podhorowe /zaśc. 4-28/a Karcze Rydzewskie [zaśc. 1-7/ Karcze Uspolewskie /zaśc. i-ioj Kaszewie Izaśc. 1-4/ Kazimicrzowo 'osada 1-4/ Kisłowszczyzna /wieś 26-118/ Klotyldowo Ifolw. 1-9/ Komarowo /zaśc. 1-6/ Koncynowo Ifolw. t-to, osada 1-6j Kontorka /zaśc. 2-77/12 Kornica /wieś 41-237/ Kornic Izaśc. 1-1/ Korszunki /wieś 15-88/ Kostanówka /zaśc. 1-4/ Kościuki /wieś 33-162/
Kowale /zaśc. 3-20/1* Koz.inka /leśn. 1-4/ Krągłe Pole /osada 1-5I Krópiwniki /I wieś 15-80,
II toieś 7-39/1* Kułaki /zaśc. 3-15/ Kumsza /wieś n-57l Kumsza Bliska /zaśc. 2-10/n Kumsza Daleka /zaśc. 2-20/'--Kuryłówka 'osada 1-7/ Kusztale /wieś 27-125/ Kuźmowszczyzna /wieś 23-11 rj Lareta /zaśc. 1-5J Lipówka Izaśc. 1-5I Lisowszczyzna /osada 1-2/ Łabuciowce /wieś 15-691 Łakinowce /wieś 18-106/ Łońskie /wieś 34-203/ Łosiewszczyzna /zaśc. 3-27/ Łowcza Nowina /osada r-8/ Łozówka /I wieś 4-18, II wieś 4-18'/ Łubianka /wieś 5-31/ Łukaszówka /osada 1-7/ Macieszc /kol. 57-302/ Maczki /folw. 1-12/ Majorowce /wieś 10-52/ Malinowo Rafałowskie losada 1-9/ Malinowo Zaleskie /osada 1-7/ Małaszówka izaśc. 1-14! Marciniaty /wieś 10-58/ Marcinowce /wieś 19-92/ Mariampol /osada T-13/ Marianowo /osada 1-6/ Maruda /zaśc. 2-9/ Matrunówka /osada 1-16/ Meta /wieś 9-4i/S7 Mickowszczyzna /wieś 11-53/ Mikołajewo /maj. 4-37, wieś 8-32/ Mikulsk /osada 2-12/ Milagry /zaśc. 4-25l Milki /kol. 3-T5,1 maj. 3-17, II >naj. 3-2o,Ulmaj. 1-4/ ' Młynarowo /osada 1-6/ Mosty /zaśc. T-7/18 Mościszcze /zaśc. 1-91 Niewielicze /folw. t-io/ Nikodcmowo losada 2-11/ Nowe Józefowo losada 1-9I Nowe Siemieniszki /osada® 2-15/ Nowinka /zaśc.® 2-15/ Obuchy /zaśc. 5-26/ Ogonie /zaśc. 2-13/
Olchówka /zaśc. 1-6/
Orzechówka /wieś 12-56/
Otradne /wieś 19-99/
Paszely /zaśc. 3-20/
Paulinowo /maj. 1-4, osada 6-37/*"
Pazowo jleśn. 1-10/
Piewcc /kol. 17-89/
Plantówka /zaśc. 5-28/
Pobiarze /wieś 7-39'/21
Poddubniki (zaśc. 3-24/
Podhajce /wieś 40-224/
Podkamionka /wieś 4-13/
Podmościszcze /osada 1-7/
Podoby /wieś 35-185/
Podrezowszczyzna /zaśc. 2-16/
Pohost (zaśc. 3-i(>l
Pojańcze /folio. 11-62 j^
Popowszczyzna /wieś 7-62/
Porzecze /wieś 10-52/
Pożardzie /wieś 7-42/
Praniszcze /osada 2-8/
Przechody /zaśc. 2-16/
Puniszcze /wieś 12-76/
Purwiniszki /wieś 14-73/
Pustoszka /zaśc. 3-12/
Pustosz Zamchówka /zaśc. 1-17j2i
Radomyśl /osada 1-4/
Rafałów /maj. 3-'8,parc.® 2-13/
Rafałów Podmarciniacki /parć.® 8-34/
Rafałówka /osada® 5-26/
Rożen /zaśc. i-5l24
Rudawa /kol. 35-I92l
Rudawka /kol- 48-253/
Rudobiście /wieś 26-101/
Ruksze /wieś 32-186/
Rydzewszczyzna /wieś 8-65/2S
Ryngieliszki /wieś 6-31/
Rysiewicze /wieś 27-150/
Gmina wiejska Jody (dok.)
Rzepiszcze jleśn. i~9, wieś 22-104/^ Rzepowszczyzna /wieś 15-87/ Sachalin /zaśc. 1-6/ Sądowo /osada® 1-7/ Siadun /zaśc. 2-24/ Sielibka /Jolw. 1-13/ Siemieniszki /wieśi4-7Il Sitówka Borodzienicka /osada 1-2/ Sitówka Podmarciniacka /osada 1-7/ Skwarciszki /wieś 11-51/ Sołokowszczyzna /wieś 32-180/ Sosnówka /osada 1 -6, wieś 31-235/ Sporuny /osada 3-27> wieś 30-170/ Stajki /wieś 23-126/ Stanisławowo /osada 2-17/ Stefanówka /zaśc. 2-12/ Stryżki /wieś 15-75!27 Suchoborzec jleśn. 1-9, zaśc. 2-16/ Sutoki /wieś 4-19/ Sza wlany /wieś 58-326/ Szokolewszczyzna /zaśc. 5-22/ Szurpaki /wieś 22-111/ Szycie /wieś 31-164/ Szyłowo /wieś 5-23/ Szysz-Nawłoka /osada 1-7/ Śniegi /wieś 53-248/ Świack jfolw. 2-13, osada 2-5I Świły /wieś 24-126/ Świły Małe /wieś 2-n/2* Tadulin /maj. J-65/ Taleje /zaśc. 2-10/ Tawkinie /wieś 15-74/ Terezjanowo // maj. 3-20, IImaj.
3-20, szkoła 0-3/ Trabowszczyzna /wieś 31-152/ Uhły /wieś 9-40/ Ukleczka /osada 4-27 j U kropie /zaśc. 1-6/
Uspołewszczyzna // zaśc. 1-18,
II zaśc. 4-25/
Ustroń [maj. 4-27/
Walerianowo /osada 1-13I
Wiązowiec /zaśc. 2-12/
Widoki /foko. 1-10/
Wierzchowie /zaśc. 2-13/19
Wiesiełowo /wieś 9-44/iO
Wilcze Pole /zaśc. 1-6/
Wiłowatka /osada 1-8/
Winnica /wieś 9-50/
Wołkowszczyzna /wieś 10-73/
Wołożynki /wieś 17-94/
Woronka /wieś 32-106)
Woropańszczyzna josada 1-6,
wieś 23-130J
Wory jfolw. 3-28, zaśc31 4-17J
Wymsk jzaśc. 5-29/
Wysokie /zaśc. 1-12J
Wysoki Ostrów /osada 1-6/
Wytorki /kol. 7-43/
Zabłocie /wieś 10-41 ja
Zaborze /wieś 45-200/
Zajczyzna /osada 1-8 j
Zajnowo /maj. 3-30/
Zakorany jfolw. 3-26/
Zakorze /wieś 25-119/1}
Zalesie /wieś 30-163 j
Zamosze /wieś 65 -348/
Zamosze Nowe Imaj. 2-9/
Zamosze Stare /maj. 7-40/
Ziabliny // wieś 13-85, II wieś 8-40/to
Zimniki jfolw. 1-5/K
Złote Błoto /osada i-ij
Zmitry /zaśc. 2-12/to
Żorowo /zaśc. 2-14/n
Żurawowszczyzna /wieś 19-127/
Żytopole jzaśc. 4-28/
UWAGI. Nazwy dawniej używane; 1 — Bołuiidziówka; 2 — Bernaty; 3—-Borek; 4 — Czernice; .5— Drowosicki; 6 — Hir-dziusze; 7— Gtiścionki; S—Jeżówka; 9—Jodycyn; 10—Jiuiycyn-Plebaiua; II— Karcze-Podhorowce; 12 — Siadun-Kontorka; 13 — Kowalówka; 14 — Krapiwniki; IS — Kumsza Bliźnia; 16 — Kumssa Dalnia; 17—Mielą; iS — Mostki; 19—Agonie; 20 — Pawti-nowo; 21 — Pobiarzyn; 22—Pojańcze; 23 — Pustosska-Zamachówka; 24 — Rozenlowo lub Rożenowo; 25 — Gryzowszczyzna; 26 — Re-piszcze; 27 — Slrzyżki; 28 —-Świty Małe; 29— Wierchowie; 30—Wesolowo; 31 — Wory-Burelc; 32 — Zabolocie; 33 — Zakory: 34 — Zie-bliny; 35 — Ziemniki; 36 — Zmitry'. 37 — Źarowo. _
Kompleksy miejscowości: Dubniczki i Nowinka — wspólna nazwa Dubniczki; Iwanowo, Nowe Siemieniszki, Rafałów (parć), Rafałów Podmarciniacki, Rafałówka i Sadowa — wspólna nazwa Rafałowskie Parcele.
Aleksandryna /wieś 27-141/ Ambrosionki jwieś 8-54/1 Aniski /kol. 10-38/ Antonowo /kol. 1-7/ Babyszki /kol. 14-63/1 Baksze /folw. 2-18/ Bałtruki /kol.i3-57/3 Bielowo /wieś 8-54/ Bogudzięki /maj. 5-42
Bohdanowo /maj, os. min. 1-5/
Borsuki Burełomskie /kol. 27-138J Borsuki Zamoszańskic jkol. 20-100/ Boża Łaska /kol. 4-26/ Bredziowo /kol. 13-63/ Brygidowo jlzol. 4-32/ Bryżelubki /kol. 11-58/ Bryżynki /kol. 4-24, osada 7-37/ Brzozówka /wieś 7-20/4 Bukowo jkol. 7-331 Burełomy jkol. 23-149J Cegielnia Nowa jleśn. 1-2/ Cegielnia Stara jleśn. 1-5/ Ciasnówka jkol. 11-58/ Czemiery jkol. 3-27, wieś 22-114/ Czerniawcc jwieś 13-68/ Czerniłowo /kol. 6-26/ Czuryłowo Bliskie /kol. 42-179! Czuryłowo Dalekie /kol. 40-198/


Gmina wiejska Dryświaty

Gmina wiejska Dryświaty
Siedziba zarządu aminy: m-czko Dryświaty

Ignacyno /zaśc. 1-7/ Jampol Ifolw. 4-23/ Januliszki /zoieś 6-21/ Jasieniszki /zaśc. 1-3/ Jasna Górka Ifolw. 1-6/ Jawryszki /folw. 2-10/s Jedlinowo /zaśc. 4-3*/ Jeżówka I kol. 10-59/ Jodegale /kol. 13-88/ Józefowo /kol. 2-11/ Józefpole /kol. 6-30/ Kality /kol. 19-123/ Kalwiszki /wieś 5-39/ Kałaniszki // wieś i II wieś 8-42/'' Kapuciszki /zaśc. 1-3/ Karasi no /zoieś 27-152/ Kazimierzowo /kol. 7-30/ Kaziuliszki /kol. 2-13/ Kieciszki /kol. 4-24/ Kiemerezy /kol. 16-85/10 Kieregi /zaśc. 2-14/ Kiszkieliszki /kol. 2-14/ Kiżliszki /kol. 4-28/ Klemenspol /maj. 2-7/ Klikalnica /zoieś 26-136/ Klundziszki Ifoho. 2-17I -Komaryszki Plikiskie /kol. 3-28/ Komaryszki Żwiryńskie /kol. 1-7/ Końce /foho. 2-9/ Końcepoic /folzo. t~$, zaśc 1-3/ Korzeń iowszczyzna /kol. 3-15/ Kozłowskie /kol. 4-21/ Krasnogórka /kol. 2-15/ Krawczyszki /zaśc. 2-12J Krzywoniszki /wieś 6-42 ji 1 Krzywosiele /kol. 25-149/
Kule /zaśc. 1-6/ Kuniny /zaśc. 2-9/ Leonowo //folw. 2-7/ Linkiszki /I zaśc. 2-9, II zaśc. 1-4/ Lisiszki /kol. 3-15/ Ludwinowo /kol. 5-27i Łakuciszki /zaśc. 2-15/ Łapuszeniszki /folw. 4-35/ Łotoczki' /kol. 11-60/ Łuszniewo /kol. 15-80/ Macelany /zoieś 25-112/ Maczany /wieś 9-46/ Mamiany (wieś 13-64/ Marcinkowicze /kol. 16-94/ Marianowo /zaśc. 2-25/ Mazuryszki /zaśc. 7-29/ Miałka /zoieś 26-T47/ Michalinka /zaśc. 1-5/ Michalino /folw. 1-6/ Michałowo /zaśc. 2-13/ Mieżany /wieś 33-203/ Mikołajuńce /kol. 27-175/ Miluńce /maj. 6-39/ Minkowicze /kol. 13-80/ Montwiłłowo /kol. 3-19/ Nestoryszki /kol. 10-44/ Norki /kol. 2-7/ Nosówka Ikol. 9-521 Nowy Dwór /maj. 5-50/ Nurwiany /kol. 33-t66/ Nurwiańće /kol. 28-196/ Paszewicze /kol. 16-114/ Pikieta /zaśc. 1-6/ Piwaryszki /zaśc. 2-14/ Płikiszki /kol. 9-64/
fi
WOJEWÓDZTWO WILEŃSKIE
Gmina wiejska Dryśwlaty (dok.)
Skowroniszki /folw. 1-2/ Skutaliszki /kol. 5-331 Sobociszki /wieś 14*76/1* Sorbaiszki Izaśc. 2-.ro/1S Sorokino [kol. 16-82/ Stabatyszki /folw. i-ioj Slankowicze /kol. 34-188/ Stawarele /maj. 3-3g/ Strażą /zaic. 3-24/ Symoniszki /folw. 1-7/ Szaszki /wieś 8-54/ Szczytniki /folw. 2-12/ Śmiałka /folw. 1-5J Świkszczany /folw. i-to,
kol. 21-108/'<> Ustronie /zaśc. 1-4/
Podgórze /zaśc. i-6/n-Podmujsa /zaśc. 2-T5J Podziszki /kol. 16-81} Pohulanka /kol. 2-9/ Polanka /zaśc. 1-6/ Pożeminie /zaśc. 2-15/ Pumpiszki /zaśc. 2-13/ Pustosiele /kol. 13-96/ Rafałówka /kol. 3-20/ Ratkuny /kol. 11-80/ Redutka /zaśc. i-oj Rozkosze /kol. 9-43/ Ryczany /kol. 13-70/ Siołki /kol. 25-121/ Si.ostrzeńce /kol. 15-86/ Sito /maj. 2-io.j Skorobonate /kol. 12-60/1*
UWAGI. Nazwy dawniej używane: i—Anhienowicze; 2 — Antopol; 3— Czarniuszka; 4 — Dalinówlia: 5 — Girejsze; 6 — Garwoliszki lub Gerwaliszki; 7 — Ganczaryszhi; 8—Jauryszki lub Jewryszki; 9—Rołaniszki'. to— Kimerezy; TT—Krzyzoieniszki'. 12 — Podgóra; 13 — Skarbaty; 14 — Subociszki; 15 — Serbahzhi; 16 — Swiekszczany; ij — Wernisski; iS — Wielikafice.
Uszaniszki /wieś 12-71/ Warniszki /zaśc. 4-31111 Wasiliszki /folw. i-ioj Wiąże /wieś 11-68/ Wielikany /kol. 6-36/™ Władysławowo /kol. 11-52/ Wojckieluny /kol. 6-33/ Wołcjniszki /wieś 14-78/ Woroniszki /wieś 10-47/ Wyręby /kol. 2-5/ Zamek /zaśc. 1-7/ Zielonka /kol. 3-18I Zofiówka /zaśc. 1-6/ ZygmuntowO /zaśc. 1-12/ Żwirble /kol. 10-103/ Żwirynie /kol. 18-108/
Aleksandrynowo /maj. 5-31/ Alinowo /zaśc. 1-7/ Ambrosionki /wieś 27-173/ Annodwór /maj. 4-61/ Annopol /zaśc. 4-10/ Antonopol /osada i-io/ Antonowo /osada 1-8, wieś 10-62/ Bałundziówka /osada i-6/i Baranicha /zaśc. 1-6J Bejnarówka /osada 1-5/ Białkowo /zaśc. 3-18/ Białoboki /wieś 38-227/ Białobrodzie /wieś 6-30/ Biernaty /wieś 21-124I2 Biesiedno // zaic. 5-38, II zaśc. 5-20>
III zaśc. 2-8/ Bijejki /wieś 37-196/ Blinowszczyzna /wieś 9-56/ Bobowe /zaśc. 4-30/ Bogudzieki /folw. 1-9J Borek /zaśc. 1-5/ Borodzienicze /wieś 58-260/ Borówka /leśn. 1-3/ Borsuczyzna /zaśc. 1-7/ Borysowo /wieś 6-35/ Boża Wola /zaśc. 3-20/ Bór /zaśc. 5-22/* Buda Bliższa /wieś 11-63/ Buda Dalsza /wieś 13-751 Bujewszczyzna /wieś 46-261/ Bykowszczyzna /wieś 8-53/ Cegielnia /zaśc. 1-2/ Cerkiewne /zaśc. 1-9/ Chlebowszczyzna /wieś 13-68/ Chrapowszczyzna /zaśc. 3-19/ Cichanówka /osada 1-7/ Ciecierki //wieś 60-320/ Czarny Jelniak /folw. 2-10/ Czerniczki /zaśc. 6-36/* Daniłowo (wieś 7-45/ Dionizowo /osada 1-5/ Dmitrowszczyzna /wieś 9-41/ Dowiaty /Ifolw. 4~25, IIfolw. t-i6,
osada 1-8/ Dowiaty Małe /toieś 10-44/ Dowiaty Wielkie jzoieś 20-T11 j Drzewosieki /zaśc. 2-12/5 Dubniczki /zaśc. 2-19! Dubniki /wieś 10-54/ Dziemidowo /wieś 6-31/ Dziemidówka /zaśc. 3-6/ Dzikie Leśne /zaśc. 1-6j

Gmina wiejska Dryświaty

Siedziba zarządu aminy: m-czko Dryświaty

Ignacyno /zaśc. 1-7/ Jampol Ifolw. 4-23/ Januliszki /zoieś 6-21/ Jasieniszki /zaśc. 1-3/ Jasna Górka Ifolw. 1-6/ Jawryszki /folw. 2-10/s Jedlinowo /zaśc. 4-3*/ Jeżówka I kol. 10-59/ Jodegale /kol. 13-88/ Józefowo /kol. 2-11/ Józefpole /kol. 6-30/ Kality /kol. 19-123/ Kalwiszki /wieś 5-39/ Kałaniszki // wieś i II wieś 8-42/'' Kapuciszki /zaśc. 1-3/ Karasi no /zoieś 27-152/ Kazimierzowo /kol. 7-30/ Kaziuliszki /kol. 2-13/ Kieciszki /kol. 4-24/ Kiemerezy /kol. 16-85/10 Kieregi /zaśc. 2-14/ Kiszkieliszki /kol. 2-14/ Kiżliszki /kol. 4-28/ Klemenspol /maj. 2-7/ Klikalnica /zoieś 26-136/ Klundziszki Ifoho. 2-17I -Komaryszki Plikiskie /kol. 3-28/ Komaryszki Żwiryńskie /kol. 1-7/ Końce /foho. 2-9/ Końcepoic /folzo. t~$, zaśc 1-3/ Korzeń iowszczyzna /kol. 3-15/ Kozłowskie /kol. 4-21/ Krasnogórka /kol. 2-15/ Krawczyszki /zaśc. 2-12J Krzywoniszki /wieś 6-42 ji 1 Krzywosiele /kol. 25-149/
Kule /zaśc. 1-6/ Kuniny /zaśc. 2-9/ Leonowo //folw. 2-7/ Linkiszki /I zaśc. 2-9, II zaśc. 1-4/ Lisiszki /kol. 3-15/ Ludwinowo /kol. 5-27i Łakuciszki /zaśc. 2-15/ Łapuszeniszki /folw. 4-35/ Łotoczki' /kol. 11-60/ Łuszniewo /kol. 15-80/ Macelany /zoieś 25-112/ Maczany /wieś 9-46/ Mamiany (wieś 13-64/ Marcinkowicze /kol. 16-94/ Marianowo /zaśc. 2-25/ Mazuryszki /zaśc. 7-29/ Miałka /zoieś 26-T47/ Michalinka /zaśc. 1-5/ Michalino /folw. 1-6/ Michałowo /zaśc. 2-13/ Mieżany /wieś 33-203/ Mikołajuńce /kol. 27-175/ Miluńce /maj. 6-39/ Minkowicze /kol. 13-80/ Montwiłłowo /kol. 3-19/ Nestoryszki /kol. 10-44/ Norki /kol. 2-7/ Nosówka Ikol. 9-521 Nowy Dwór /maj. 5-50/ Nurwiany /kol. 33-t66/ Nurwiańće /kol. 28-196/ Paszewicze /kol. 16-114/ Pikieta /zaśc. 1-6/ Piwaryszki /zaśc. 2-14/ Płikiszki /kol. 9-64/
Obołonie /folio. 2-9/
Orzechówka /folw. 1-9, zaśc. 6-41/
Ostrów /zaśc. 2-13/
Ozierawka /zaśc. 2-8/
Panówka /folw. 2-t6, zaśc. 1-3/
Parszclewo /niiei 8-34/ls
Piaszczanka /zaśc. 2-14/
Ploszniadź /zaśc. 4-23/
Podgórki /kol. 1-7/
Podsosna /zaśc. 2-11/
Ponczany /maj. 3-35/16
Powiacie /znieś 73-360i
Prudniki /wieś 20-101/
Pustynki /zaśc. 6-31/
Puszkicle /zaśc. 5-22/
Radzimy /leśn. r-3/"
Radziuny /osada® 1-5/
Retkuny /zoieś *3-75, *<*&• I-3/'u
Rogalewo // zaśc. 3-16, II zaśc. 1-4,
III zaśc. 3-8I Rogalcwszczyzna /zaśc. 2-15/ Romanowszczyzna /zaśc. i-ioj Rubież /zaśc.® 2-6/ Rudaki /wieś 17-90/ Rusce /wieś 9-40/ R y baczk i /wieś T3-68/ Ryże /wieś 19-91/ Ryżcwszczyzna ifolw. 4-23/ Saucic /wieś 6-27/ Sitniki /zaśc. 2-13/ Solopinki /kol. 2-12, os. min. 4-26/
Kamionka /zaśc. 4-16/ Kazimierówka /folw. 1-12/ Kedzierszczyzńa /folw. 5-39, wieś 5~24l Komarowszczyzna /zaśc. 1-6/ Konoplańszczyzna /wieś 15-771 Konstancjanowo /maj. 5-46,zaśc.5-26/ Końce /zaśc. .1-16/ Kozakowo /kol. 17-92, wieś 58-274/ Krycewicze /maj. 8-62, wieś 30-182/ Krzywowszczyzna /kol. 3-2 r/12 Leśne /zaśc. 1-9/ Leśniczówka /zaśc. 2-3/ Lipnice /wieś 7-44/ Lipówka /zaśc.*/12, Łozóweczka /kol. 1-2/ Łozówka /os. min. 2-13/ Łuczki /zaśc. 1-4/ Maciejowo /zaśc. 1-5/ Malkowszczyzna /maj. 6-39/ Mariampol /folw. 2-8/ Miłoszowo /wieś 36-186/ Minauty /kol. 9-51/ Minejty /wieś 22-108/ Mosty /zaśc. j-5/14 Mysłówka /zaśc. 1-5/ Nad rzecze /znieś 5-24/ Nadwojsa /zaśc% 1-12/ Nowa Kazimierówka /zaśc. 1-0/ Nowa Wieś /wieś 24-146/ Nowiczki /wieś 10-61 j
UWAGI. Nazwy dawniej używane: i — Borek Adamowy, 2— Bilzittgi; 3— Cicienówka; 4—Cylewszczygna; 5 — Donej-kowo: C> -—Druja', 7— Derwany, 8-—Diewiele; o — Fedoryszki; 10—Janielce; 11 — Kodarorice; 12 ■—Krywowszczyzna: 13—'Lepówka; 14 — Mościszcze; XS — Perszelewo; 16— Punczany; 17 — Rodzimy; rti — Ratkuny lub Rotkuny; 10 — Dzieryporty; 20 — Kisle; 21— Su-rowszczyzna; 22 — Zalesie.
Miejscowości spisane łącznic: osada Dębniaki i zaśc. Lipówka — budynków 3. ludności IX.t
Kompleksy miejscowości: Radziuny i Trybuchy— wspólna nazwa Trybuchy, Rubież i Stajki—wspólna nazwa Stajki.
Stajki /kol.® 23-126/ Stefanowo /kol. 2-15/ Stolarowszczyzna /folw. 1-11/ Strumyk /wieś 8-40/^1 Sucharewszczyzna /zaśc. i-6j Sudniki /zaśc. 1-6/20 Surmaczowo /kol. 6-41, młyn 3-4,
zaśc. 4-22/ Suromszczyzna /kol. 43-268/^ Szafranowo /kol. 5-25/ Szalciny /kol. 15-90/ Szarkielc /kol. 7-36/ Sznurki /kol. 2-t6/ Tołoczki /folw. 2-13/ Trybuchy /wieś® 48-286, zaśc.® 4-12/ Tyczki /wieś 12-66/ Urbanowo /wieś 15-84/ Walcinowszczyzna /folw. 1-15/ Walciny /wieś 11-65/ Werdy /wieś 8-65/ Wojsa /wieś 22-103/ Wrzosianka /folw. 2-13/ Wyśgóra /zaśc. 1-0/ Zabłudówka /zaśc. 1-2/ Zaborowszczyzna /zaśc. 1-6/ Zachewka /wieś 7-35/ Zadrujka /maj. 3-14/ Zalesie /wieś 17-80/ Zaleśne /folw.J-n/^ Załoźnia /kol. 5-25/
Adamowo /folw. 2-12/ Anisimowicze /kol. i dwór 34-221/' Antonopol /zaśc. i-io/° Antosi to /folw. 5-28/ Balciszki /folw. 1-5/ Bejnary /kol. j-rz/ Bialusiszki /zoieś 3-n/ Bieluniszki /kol- 5-45/ Birucie /zaśc. 2-8/ Błażyszki /kol. 2-14/ Borkowszczyzna /kol. 34-138/ Bratnia Góra /kol. 5-37j Cegielnia /kol. 2-17/ Czechowszczyzna /kol. 3-23/ Czerniuszka /folw. 2-3, zaśc. j-rA'/3 Dcgutynie /kol. 5-27/ Demieniszki /zoieś 3-171 Dobrody /zaśc. 2-13/ Dolinówka /zaśc. 1-4/4 Dolne Ryczę /kol. 1-7/ Dryświaty /kol. 21-T36, maj. 2-79,
m-czko 74-375/ Dworzyszcze Ikol. 10-75! Dyrwaniszki /zaśc. 2-11/ Gabricliszki /zaśc. 2-7/ Gajlewszczyzna /zoieś 9-3sl Galiniszki /zaśc. 2-10/ Gawrany /wieś 40-18$/ Gierczany /wieś 44-192/ Gierejsze (folw. 3-25, wieś 27-124/$ Gierwaliszki /folw. r-ć/o Gimzy /wieś 7-31/ Grejtuniszki /folw. 5-35/ Grykianiszki /folw. 4-25/ Grytuny /folw. 1-3, kol. 36-197/ Honczaryszki /zaśc. 1-8P

Gmina wiejska Druja

POWIAT BRASŁAWSKI
Siedziba zarządu gminy: m-człto Druja

Obołonie /folio. 2-9/
Orzechówka /folw. 1-9, zaśc. 6-41/
Ostrów /zaśc. 2-13/
Ozierawka /zaśc. 2-8/
Panówka /folw. 2-t6, zaśc. 1-3/
Parszclewo /niiei 8-34/ls
Piaszczanka /zaśc. 2-14/
Ploszniadź /zaśc. 4-23/
Podgórki /kol. 1-7/
Podsosna /zaśc. 2-11/
Ponczany /maj. 3-35/16
Powiacie /znieś 73-360i
Prudniki /wieś 20-101/
Pustynki /zaśc. 6-31/
Puszkicle /zaśc. 5-22/
Radzimy /leśn. r-3/"
Radziuny /osada® 1-5/
Retkuny /zoieś *3-75, *<*&• I-3/'u
Rogalewo // zaśc. 3-16, II zaśc. 1-4,
III zaśc. 3-8I Rogalcwszczyzna /zaśc. 2-15/ Romanowszczyzna /zaśc. i-ioj Rubież /zaśc.® 2-6/ Rudaki /wieś 17-90/ Rusce /wieś 9-40/ R y baczk i /wieś T3-68/ Ryże /wieś 19-91/ Ryżcwszczyzna ifolw. 4-23/ Saucic /wieś 6-27/ Sitniki /zaśc. 2-13/ Solopinki /kol. 2-12, os. min. 4-26/
Kamionka /zaśc. 4-16/ Kazimierówka /folw. 1-12/ Kedzierszczyzńa /folw. 5-39, wieś 5~24l Komarowszczyzna /zaśc. 1-6/ Konoplańszczyzna /wieś 15-771 Konstancjanowo /maj. 5-46,zaśc.5-26/ Końce /zaśc. .1-16/ Kozakowo /kol. 17-92, wieś 58-274/ Krycewicze /maj. 8-62, wieś 30-182/ Krzywowszczyzna /kol. 3-2 r/12 Leśne /zaśc. 1-9/ Leśniczówka /zaśc. 2-3/ Lipnice /wieś 7-44/ Lipówka /zaśc.*/12, Łozóweczka /kol. 1-2/ Łozówka /os. min. 2-13/ Łuczki /zaśc. 1-4/ Maciejowo /zaśc. 1-5/ Malkowszczyzna /maj. 6-39/ Mariampol /folw. 2-8/ Miłoszowo /wieś 36-186/ Minauty /kol. 9-51/ Minejty /wieś 22-108/ Mosty /zaśc. j-5/14 Mysłówka /zaśc. 1-5/ Nad rzecze /znieś 5-24/ Nadwojsa /zaśc% 1-12/ Nowa Kazimierówka /zaśc. 1-0/ Nowa Wieś /wieś 24-146/ Nowiczki /wieś 10-61 j
UWAGI. Nazwy dawniej używane: i — Borek Adamowy, 2— Bilzittgi; 3— Cicienówka; 4—Cylewszczygna; 5 — Donej-kowo: C> -—Druja', 7— Derwany, 8-—Diewiele; o — Fedoryszki; 10—Janielce; 11 — Kodarorice; 12 ■—Krywowszczyzna: 13—'Lepówka; 14 — Mościszcze; XS — Perszelewo; 16— Punczany; 17 — Rodzimy; rti — Ratkuny lub Rotkuny; 10 — Dzieryporty; 20 — Kisle; 21— Su-rowszczyzna; 22 — Zalesie.
Miejscowości spisane łącznic: osada Dębniaki i zaśc. Lipówka — budynków 3. ludności IX.t
Kompleksy miejscowości: Radziuny i Trybuchy— wspólna nazwa Trybuchy, Rubież i Stajki—wspólna nazwa Stajki.
Stajki /kol.® 23-126/ Stefanowo /kol. 2-15/ Stolarowszczyzna /folw. 1-11/ Strumyk /wieś 8-40/^1 Sucharewszczyzna /zaśc. i-6j Sudniki /zaśc. 1-6/20 Surmaczowo /kol. 6-41, młyn 3-4,
zaśc. 4-22/ Suromszczyzna /kol. 43-268/^ Szafranowo /kol. 5-25/ Szalciny /kol. 15-90/ Szarkielc /kol. 7-36/ Sznurki /kol. 2-t6/ Tołoczki /folw. 2-13/ Trybuchy /wieś® 48-286, zaśc.® 4-12/ Tyczki /wieś 12-66/ Urbanowo /wieś 15-84/ Walcinowszczyzna /folw. 1-15/ Walciny /wieś 11-65/ Werdy /wieś 8-65/ Wojsa /wieś 22-103/ Wrzosianka /folw. 2-13/ Wyśgóra /zaśc. 1-0/ Zabłudówka /zaśc. 1-2/ Zaborowszczyzna /zaśc. 1-6/ Zachewka /wieś 7-35/ Zadrujka /maj. 3-14/ Zalesie /wieś 17-80/ Zaleśne /folw.J-n/^ Załoźnia /kol. 5-25/
Adamowo /folw. 2-12/ Anisimowicze /kol. i dwór 34-221/' Antonopol /zaśc. i-io/° Antosi to /folw. 5-28/ Balciszki /folw. 1-5/ Bejnary /kol. j-rz/ Bialusiszki /zoieś 3-n/ Bieluniszki /kol- 5-45/ Birucie /zaśc. 2-8/ Błażyszki /kol. 2-14/ Borkowszczyzna /kol. 34-138/ Bratnia Góra /kol. 5-37j Cegielnia /kol. 2-17/ Czechowszczyzna /kol. 3-23/ Czerniuszka /folw. 2-3, zaśc. j-rA'/3 Dcgutynie /kol. 5-27/ Demieniszki /zoieś 3-171 Dobrody /zaśc. 2-13/ Dolinówka /zaśc. 1-4/4 Dolne Ryczę /kol. 1-7/ Dryświaty /kol. 21-T36, maj. 2-79,
m-czko 74-375/ Dworzyszcze Ikol. 10-75! Dyrwaniszki /zaśc. 2-11/ Gabricliszki /zaśc. 2-7/ Gajlewszczyzna /zoieś 9-3sl Galiniszki /zaśc. 2-10/ Gawrany /wieś 40-18$/ Gierczany /wieś 44-192/ Gierejsze (folw. 3-25, wieś 27-124/$ Gierwaliszki /folw. r-ć/o Gimzy /wieś 7-31/ Grejtuniszki /folw. 5-35/ Grykianiszki /folw. 4-25/ Grytuny /folw. 1-3, kol. 36-197/ Honczaryszki /zaśc. 1-8P
Gmina wiejska Brasław

Siedziba zarządu gminy: m-czko Braslaw

Platerów /os-fabr. 15-347/ Podzisieniki [wieś 20-111/ Podziszki /wieś 7-41/ Prudzinki /wieś 9-59/ Romansówka /leśn. 2-8/ls Rymasze /wieś 16-87/ Sienoplucie /gaj. 1-7116 Sioły /wieś 11-50/ Sipowicze /wieś 61-274/ Skurciszki /wieś 4-25/n Skuriaty /wieś 36-176/ Stanisławgród /kol. 14-76/^ Stanisławowo /leśn. 1-5, wieś 9-56/ Stare Dworzyszcze /kol. 7-43,
wieś 22-108/ Staszeliszki /wieś 6-29/ Slawrowo jsmol. 2-14, wieś 59-315/ Strychale /wieś 12-59/ Stukany /wieś 5-27/ Szlachetczyzna /kol. 3-12/ Szulewszczyzna /wieś 7'36j Śnigiry /leśn. 1-6/ Towszczyzna /wieś 21-97 j Ucinki /wieś 11-72/ Ujście /wieś 34-128/ Wierki /wieś 17-96/ Wojacino /wieś 14-87/ Wołki /wieś 27-160/ Wyręby /zaśc. 1-5/ Zablociszki /wieś 10-53/ Zadworce /wieś 17-78/ Żelibory /folw. 3-6/ Żerdziszki /kol. 3-15, wieś 11-46/w Źerneliszki /wieś 18-92/ Żwirki /zaśc. 3-i6j Żwiry /wieś 5-3o/ Żwirynia /leśn. 1-4/
Achrcmowce /wieś 74-360/ Achremowszczyzna /zaśc. 3-'4ll Amelianiszki /kol. 4-25/ Annopol /zaśc. 1-8 j Antonowce /wieś 14-76/ Antopol /zaśc. 1-5J Ażeliszki /leśn. 1-4, wieś 13-60/ Balukiszki /zaśc. 1-9/
Belmont /maj. 18-143/ Bezubiszki /kol. 10-54, naic. 3-11/2 Bielany /kol. 14-69/ Bojaruniszki /wieś 6-34/y Bolojki /zaśc. 6-29/* Boltp-Wyrębie /terpen. 2-10/ Boróweczka /zaśc. 1-4/ Brasław /m-czko i kol. 500-3099/
Brzozówka /zaśc. 3-20/ Buciowce /maj. 3-24/ Bużany /wieś 43-240/ Chomkowszczyzna /zaśc. 4-29! Czajczyn /to/.® 3-14I5 Czerwony Bór /leśn. r-2ij Dąbki /zaśc. 4-29/6 Dudziszki /folw. 3-25/
Dukiele /wie! 21-144/ Dziatkowce /sdic. 4-3i/ Dziegciary /kol. 5-21, wie! 34-ig6/ Gajlesze /kol. 60-322] Giraly /zaic. 2-5/1 Górka /kol. 1-7, za!c. 6-23/ Grodziszki /Iza!c. 3-<6,> Izabelino [folw. 1-8/ Jackowszczyzna /kol. 5-29l Janowo /kol. 1-4/ Januciszki /wie! 7-33/ Jejsy /wie! 23-116/ Jelno /wie! i za!c. 14-571" Józefowo jza!c. 2-llj Juciszki /wie! 8-28/ Jurkowo /kol.® 1-4/11 Kamienny Róg /kol.®i-7/n Karolino /kol. 8-45/ Kiejryszki /osada 1-3! Kiszkieliszki /wie! 8-44/ Klejpaniszki hoiei 9-38/ Kniażyna /kol. 11-65/ Kochaniszki /wie! 19-106/ Koncynowo /kol. 7-4°ln Kopyłówka /kol. 7-38/ Kostrywka /lein. 1-8, zaic. 4~2(>l Kowaliszki /wie! 9-47/ K rasnosielce /wie! 44-244/u Kruki /wie! 43-244/ Krukowszczyzna /wie! 17-88/ Kukianiszki lwie! 7-45I Kumsza /za!c. 2-10/ Ładzina /folw.*/™ Laudyszki ifolw. 1-9/ Lejszyszki izaic. 2-10/ Litewszczyzna /kol. 15-84/ Łakonowszczyzna /za!c. 8-34/ Łapiany /wie!*/ Łapki /wie! 21-90/ Maciejaniszki /wie! 6-36/ Majówka /za!c. 1-6I
Gmina wiejska Braslaw (dok.)
Marciniszki /wie! 8-50/ Mariampol /wie! 8-44/ Maslowszczyzna /za!c. 1-5/ Mazurowszczyzna /kol. 7-40/^ Medynki /wie! 7-48, zaśc. I-S/" Mejryszki /lein. 1-8/n Mejszule /wie! 13-77/ Michaliszki /wie! 14-75/ Michejowce /kol. 9-68/ Miekiany /kol. 6-24, lem. 1-5,
maj. 6-44, za!c. 2-22/ Miłasze /wie! 58-330/ Mizery /kol. 8-40) Monastyr /kol. 14-75/" Mrozowszczyzna /wie! 17-102, za!c. 6-25/™ Muraż /wie! 29-166/ Mutorowszczyzna /za!c. 5-29l Nadbrzezie /za!c. 6-35/n Nowe Zaracze /za!c. 1-6/ Nowiato /za!c. 1-15/ Ogonie /kol. 17-81} Okmianica /za!c. 6-23/ Okmiański Młyn /młyn i-2/22 Olgierdowo Ifolw. 2-34/ Orzechowo /kol. 1-6, maj. 2-9I Osinówka /zaśc. 2-6/ Ostaniewce /kol. 23-121/ Ozierawce /wie! 44-217/ Pancielejki /wie! 16-102/tt Pieremierce /za!c. 1-6/2* Pieszczanka /osada t-8/ Pictkuniszki lwie! 11-69! Pictuchows/.czyzna /za!c. 4-20/ Piotrowszczyzna /zaśc. t-io/ Plauszkiety /kol. 12-53/ Plebańce /kol. 39-222/ Podbrzezie /zaic. 4-22/1$ Polesie /kol. 7-38/ Popieliszki /wie! 7-27j Powieliszki /kol. 5-30/^ Prudzinka /zaic. 6-19/ Przewloką /za!c. 5-28fi1 Puczkianiszki Inne! 14-72/ Pustoszka /wie! 16-84/ Puszkaryszki lwie! 72-64/ Puzyry lwie! 20-91/
Racki Most /osada 1-7/ Roszczyn /za!c. 1-6/1* Rozeta lwie! 44-214/ Rubież jza!c. 5-45I Samowolce /wie! 22-123/ Sawicze /wieś' 19-T03I Strusto /kol. 37-T9°, maj. 3-19I Struścianka /za!c. 2-12/ Studzionka /kol. 1-8fi* Sylwerianowo /kol.® 5-31/ Szakalewszczyzna /za!c. 2-17/ Szakury /wie! 19-iOTl Szałtenie /wie! 27-138/ Szaramanka Izaic. 2-9/10 Szaury /wieś 26-120/ Szczęsno jza!c. 2-17/n Szewieliszki /wie! 15-79! Szowa /£o/.s 2-9/" Śniegiszki lza!c. 1-6/ Świluki /wic! 6-30/ Tatarowszczyzna /kol. 5~32l Ukolsk /kol.® 40-204! Urbany /kol. 13-49! Usiany /maj. 10-45, wie! 47-238,
za!c. 2-9/n U szyn /za!c. 1-6/ Uświca /młyn1" 1-7/ Warniszki '/wie! 13-69/ Wiązki /kol. 12-61I Widziany /za!c. 2-11/ Wielkopolc /za!c. 1-0/ Wierzbówka /kol. 4-16!^ Zaborne Gumna /kol. 31-192! Zahorszczyzna jza!c. 4-i8l3S Zajeleńce Ikol. 29-146/ Zanowiackie Gumna /wie! 1-4/ Zaprudzie Ikol. i osada 12-100) Zaracze /młyn® 3-18, szkolą® 2-9, wie!® 20-82, zaic.® 6-27/ Zazony /kol. 19-91/ Zicziulka /za!c. i-8/x> Zimirka /za!c. 10-631'1 Zolwa /kol. 8-49, lem. 1-7/w Zybki /kol. 16-67/ Zyemuntowo /za!c. 2-7/ Żwirblc /wieś® 46-184/w Żwirbliszki /zaśc. 4-20/
UWAGI. Nazwy dawniej używane: T — Ocl/rornowszc&yzna; 2— Biezubiszki; 3—Bajeroniszki; 4— Bałojkis: 5—Wyspa Czajczyn; 6—Dubki; 7— Girello; 8—Gierasimawo; — Gusorowszczyzna lub Usarmcszczyzna; 10—Jełańce; it—Wyspa Jurkowo; 12— Półwysep Kamienny Róg; 13— Końce Nowe; 14— Krasnosielc; 15— Ładzina; ifi—■ Mazurowszczyzna; 17— Miedynki; 18— Me-jeryszki; 10 — Monastyrz; 20 — Morozowszczyzna; 21 — Nadbrzeże; 22 — Okmianica; 23 — Panlelejki; 24 — Peremicrce; 25 — Podbere-zie; 26 — Pawieliszki; 27 — Perewoloka lub Piermloka; 28 — Roszczyn-Gaje; 20— Sciudzionka; 30 — Szeremanka; 31—Szcześliwcc; 32—Wyspa Szowa; 33—Usiatiskie; 34—Wierbówka; 35 — Zagórszczyzna; 36 — Zazulka; 37 — Ziemirka; 38 — Zolowo; 30—Żwirblc.
Miejscowości spjsane łącznie^ folw. Ładzina i wieś Łopiany — budynków 26, ludności 134. , .
Kompleksy miejscowości: Czajczyn, Jurkowo, Kamietmy Róg i Szowa — wspólna nazzea Oslnw-Strusto; Sawicze i Zwirble— wspólna nazwa Zwirble; Sylwerianowo i Zaracze — wspólna nazwa Zaracze; Ukolsk i Uświca — wspólna nazwa Ukolsk.
Adamionki /za!c. 5-18j
Adamowo /folw. i-8/i
Albinowszczyzna /zaic. 8-33/
Alchimowszczyzna /za!c. i-o/
Antonowo /kol. 2-12/
Awsiuki /folw. 2-14/
Babaryki '/wie! 28-172/
Babyszki /wie! 10-51/
Bakiewicze /wie! 8-32/
Baluje Ifolw. 4-36I
Barbaryszki /za!c. 1-6/
Białe Jezioro lwie! 6-35/
Bildziugi /za!c. 5-42l2
Blinowszczyzna /wie! 5-19/
Blagowszczyzna /zaic. 1-8j
Borki Jajowskie /I zaic. 3-21, II zaic. 1-5, III zaic. 1-9, IV zaic. 1-6/
Borki Tyczkowskie /kol. 4-34/

Gmina wiejska Bohiń

POWIAT BRASŁAWSKI
Siedziba starostwa: m-czko Braslaw
Gmina wiejska Bohiń


Siedziba zarządu gminy. kol. Bohiń

Grodziszki /wieś 20-89/ Grygiszki /zaśc. 2-23/ Grygołowszczyzna /wieś 25-134!1 Hajdukowszczyzna /wieś 9-40/ Hołowsk /folw. 8-93/ Horochówka /zaśc. 4-26/* Idalinowo /kol. 5-39/ InusinO /zaśc. 2-14/ Isaje /wieś 11-59/ Jadwigowo /zaśc. 3-18/ Jakimowszczyzna /zaśc. 5-23/ Jakszly /wieś 33-T92/ Jasieniszki /wieś 7-37/ Kalenkowszczyzna /wieś 17-69/'' Kamionka /zaśc. 3-20/ Karwele /zaśc. 2-18/ Kleiszki /zaśc. 2-12/ Koziany /m-czko 106-692,
wieś 153-828/ Kucharówka /leśn. 1-4/ Kukciszki /wieś 7-28/ Kułdynka /leśn. 1-2/10 Kurhan /leśn. 1-4/ Łuskowszczyzna /wieś 22-112I11 Malkowszczyzna /wieś 4-24/ Michaliszcze /gaj. 1-6/ Mikołajewo /wieś 4-28/ Miłaszki /wieś 29-145/ Nowa Łuka /wieś 35-178/ Nowe Dworzyszcze /wieś 12-79/ Oponiszki /zaśc. i-7/12 Osaniszki /folw. 1-8/ Ozierawka /zaśc. 5-30/ Ozierawo /wieś 71-382/ Pasternaki /wieś 29-156/ Pietryszki /gaj. 1-7, kol. 17-79I Pięta /wieś rj-59/13 Plantówka /gaj. r-6/M
Adonis /zaśc. 2-5/ Aksiutowo /wieś 36-177/ Albinowo /folw. 2-64/ Aibinówka /wieś 13-79/ Balciszki /wieś 11-54/ Baraniszki /leśn. 2-13/ Bekicszki /zaśc. 5-29/1 Berżonka /kol. 5-41/2 Bielewicze /wieś 24-140/ Bobruly /leśn. t-io/ Bobyle /wieś 28-182/ Bohdanowo /kol. 4-20/ Bohinka /wieś 23-108/ Bohiń /kol. i leśn. 22-173/ Borowe /wieś 38-172/ Borówka / leśn. 1-6/ Borsuki /zaśc. 7-32/ Brasławska Łuka /wieś 20-97/ Bukietowo /gaj. 1-3, kol- 3-22/ Chwostki jsaśc. 9-55/ Chwosty /wieś 44-238/> Cisze /leśn. T-3) Czernica /folw. 2-36/ Czyścik /leśn. r-5/ Dalekie /wieś 44-224/ Daraban /leśn. 2-8/ Darżele /zaśc. 4-35/ Dąbrówka // wieś 47-232,
II wieś 29-152/* Dosica /kol. 4-28/ Drowosieki /leśn. 1-5/ Drusicwicze /wieś 40-208/ Drusiewski Zaścianek /wieś 26-141/s Dulina I gaj. 1-2 j Dundowszczyzna /wieś 7-39/ Ejwidowiczc /wieś 38-183/ Feliksowo /kol. 3-13/ Filmowo /zaśc. 3-17/6
UWAGI. Nazwy dawnie) używane: z — iBiehieszki; 2 — Bierżonka; r3 — Chosty; 4— Dąbrówka: 5 — Drusiewicze; 6 — Fi-lianthe; 7 ■■—Grygorowszczyzna: S — Gorochówka; 9— Kolenkowssczyzna; ia—Kułdynka; 11 — MHeniki; 12 — Aponiszki; 13 — Pieńta; 14 — Plintówka; 15—Romaniwka; 16 — Szanaplucie; 17 — Skorciszki; iS — Stanisławów Gród; 19— Uzardziszki.

WYKAZ MIEJSCOWOŚCI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYKAZ MIEJSCOWOŚCI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ TOM I WOJEWÓDZTWO WILEŃSKIE
Wszelkie dane wydrukowane pochyłym drukiem oraz nazwy powiatów i gmin, uioagi, objaśnienia
i tablice statystyczne stanowią nieurzedową cześć Wykazu Miejscowości.
Zasady układu Wykazu Miejscowości oraz wyjaśnienia dotyczące danych liczbowych i innych
podanych informacji zostały zamieszczone w Objaśnieniach.