суббота, 13 декабря 2008 г.

Сведения о польском мятеже в Северо-Западной России. 1863.

Собралъ Василий Ратчь.
Дозволено Цензурою 10-го Февраля 1867 года. Вильна.

Графу Михаилу Николаевичу Муравьеву, во время его управления Северо-Западнымъ краемъ, было угодно 5-го октября 1864 года, поручить мне собрать и привести въ систематически порядокъ замечательнейшие сведения, для описания бывшего въ Северо-Западной России последнего польского мятежа.

Сведения о польском мятеже в Северо-Западной России. 1863.

Виленская губерния: Материалы для географии и статистики России собранные офицерами генерального штаба.

Материалы для географии и статистики России собранные офицерами генерального штаба. 1901 год.

четверг, 1 мая 2008 г.

Gmina wiejska Widzę

Gmina wiejska Widzę
Siedziba zarządu gminy: m-czko Widzę

Dekśnia Obalska jwieś 7-40/* Dekśnia Widzka jwieś 4-20/9 Dęblinowo jzaśc. j-io/'" Dębówka jzaśc. 2-8J Długie jwieś 7-34/11 Drabatka jzaśc. 3-xĄJ Drabaty jwieś 8-54J Dyrwany jwieś 9-47j Dzikiszki jwieś 5-31/ Dzikiszki Nowe jzaśc. 3-nj Ejćmiany jwieś 11-51 j>2 Furmaniszki jwieś 24-127j Gajdanowicze jzaśc. 1-5) Gajówka jzaśc.*/ Gakiany /kol. 17-82/ Gałaławki /wieś 7-36ja Giektówka /kol. i zaśc. 8-44/i* Gienuża jzaśc. 2-17j Giriaciszki jwieś 17-77j Giwieniszki jwieś 5-26/ Godowszczyzna /zaśc. r-S/is Górele /folie. 2-37/h Grobiszki jzaśc. 4-18j Gruszta liszki jwieś 6-271 Gryżyszki jzaśc. i-6j Gudaliszki jzaśc. 5-26J Gudańce jwieś 18-96/ Hermanowszczyzna jwieś 32-151/11 Hultajowszczyzna /wieś 8-34J Janopol jzaśc. 1-7j Janowo jkol. 16-94/ Jerkańce jwieś 11-ozj Jerżyszki jzaśc. 6-2ijn Jodasele jkol. 10-57i Jodziszki jfolw. 2-18J Józefowo jzaśc. T-nj Juliszki jzaśc. 1-7j Jursze jwieś 12-63/ Kajaty /wieś 17-61 j Kalniszki Gakiańskie jzaśc. 2-19J Kalniszki Mikuckie jzaśc. 5-20/ Karczewalka jzaśc. 4-16j Karczmiszki jwieś 7-38j Karklińskic jwieś 9-42j Karoluńce jfolw. 1-10, zaśc. 3-ij/ Karpiszki jwieś 4-27/
Kiakszty jwieś 13-791 Kimborciszki jfolw.® 2-28/ Kir mc liszki jwieś 12-63J Klipy jwieś 15-59/ Kolonia Żdegielska /kol. 15-77/1 Kondraciszki /kol. 4-29l Konowały jkol. 13-68J Korytniki /osada® 4-19I Kowszeniki jwieś 10-48jw Kozorezy Dolne jzaśc. 3-19I21 Kozorezy Górne jzaśc. 3-t6\n Krumpłe jzaśc. 2-14J Kudryszki jzaśc. 1-20j Kuśnierzyszki jzaśc. 1-8j Kuźmiszki jwieś 14-61 j Lalupy jfolw. 1-15, kol. 2-15J Leonpol jkol. 6-32J Lipciszki jwieś 12-51 j Lipołaty jkol. 33-^571 Lisiszki jzaśc. 2-9I Lubiszki jzaśc. 2-13J Łajbuny jwieś 30-144/ Łataniszki jkol. 6-27j Łotyszki jzaśc. 2-19I Łowkiszki jwieś 10-46 Łukiany jwieś® 5-22/ Łukianiszki jzaśc. 2-9J
Malina jzaśc. 2-nj
Masalszczyzna jzaśc. 1-9,
Masiuniszki /kol. 5-2"l
Matcjkiszki jwieś 11-52/
Medynki jzaśc. 2-9JU
Mejeryszki jwieś 7-44I
Mejszty /maj. 4-44/
Meletylce jzaśc. 4-13J2*
Meszkiele jwieś 19-90/
Mieleszki jwieś 16-64J
Mielniki jkol. 2-10J
Mikucie jwieś 11-52I
Mileniszki jwieś 13-64^
Miluny jzaśc. 5-24I
Miłaszyszki jzaśc. 1-6J
Mogilniki jwieś 12-30)
Munciuny jwieś 8-38j
Naumówka josada® 1-7J
POWIAT BRASŁAWSKI I DZIŚNIEŃSKI 15
Gmina wiejska Widie (dok.)
Rataszele /wieś 17-94/
Rawiszki /wieś 12-68/
Rawkieta /zaśc. 4-19I
Rejbenie /zaśc. 3-19/
Rejstaniszki /wieś 13-66/
Rodziszki /zaśc. 3-T3/
Romejki /wieś 15-62/
Romuliszki /wieś 5-26/
Rosynele /wieś 9-42/19
Rubież /osada® 1-4/
Ruciny /kol. 7-40/
Rzeczki /zaśc. 6-29/
Rzepiszki /wieś 11-48j
Sawejki /wieś 7-341
Sawleżory /wieś 6-29/
Sekły /kol. 5-29, zaśc. 2-18/
Siewruki /zaśc. 3-i$\
Siginka /zaśc. 7-6/30
Skrebenie /zoieś 20-87/
Skurciszki /kol. 4-22/
Smele /wieś zr-59/31
Stanisławowo /zaśc. 1-2/
Stary Dwór /wieś 12-77/
Stefopol /zaśc. 1-6/
Strylun gi /wieś 42-193/
Stukopiowo !folw. 1-8, zaśc. 2-15I32
Stunżvszki Izaśc. 5-41/
Szarkiszki /zaśc. 4-20/
Szkile /wieś 8-40/
Szlawiszki /wieś 4-19I
Szlikszta /zaśc. 2-15/
Szmelc /wieś 8-45/
Smilginiszki /kol. 5-30, wieś 14-61/**
Śniegiszki /wieś 22-T02!34
Świetlickie /wieś**/**
Taleniszki (wieś 3-T7I
Tałaciszki /wieś 6-24/
Niewierańce /wieś 32-161/
Nowa Hermanowszczyzna /zaśc. 6-20/
Nowa Wieś /wieś 30-163!
Nowe Pole /osada® 1-2/
Nowiki /kol. 10-57/
Nowinka /leśn. 1-8/
Nowosielce /zaśc. i-ii/
Nowy Zaścianek /zaśc. 1-8/
Obalę /wieś 19-102/
Obraziszki /wieś 22-129/
Oraliszki /zaśc. 1-7/
Orliszki /zaśc. 1-5/
Ostrowiszki /wieś 12-64/
Ozierce /zaśc. i-3/26
Paci uny /wieś -rS-97/2'
Pakulnie /kol. 11-51/
Pawłówka Ikol. 6-25/
Pietryszki Izaśc. 3-23/M
Pietryszki Nowe /zaśc. 3-16/
Pietryszki Stare /zaśc. 2-12/
Podbrodzie Ifolw. 2-13/
Podgaiszki /kol. 2-12J
Podkowiszki /zaśc. 3-14I
Podmaruga /zaśc. 1-7/
Podmiluny ,'zaśc 3-T9/
Podrawiszki Ifolw. 2-14/
Podruksza Ifolw. 1-9, kol. 6-38,
wieś T8-85I Podrzeczne Iwieś T2-47/ Podsawejki /zaśc. 1-8/ Podwarynka Izaśc. 1-14I Podzisna /maj.® 7-102/ Pograniczne /wieś 6-34/ Polesieniszkt Izaśc. 2-15/ Przewoźniki /wieś 23-10$/ Pupinie /wieś 16-85/ Puzowo /wieś36-T56/
UWAGI. Nazwy dawniej używane: i — Ausztakalnia; 2— Bolundziszki; 3-—Berżolaty; 4 — Boguszyszki; 5 — Bortyszki lub Muszkiety. (< — Podsosna; 7— Deghiia; 8 — Delaznie Obalskie; o— Deksznie Widzkie; 10— Dąblinowo; II— Dolnie; 12 — Bjśmiany; 13 — Gołalawka; 14 — DziektÓ7vka lub Gekuhoka; 15—Gudotoszczyzna; 16,— Góry. 17 — Kna?velskie; 18 —Jerzyszki; 10 — Kolonia; 20 — Kowżeniki: 21 — Kazorezy Dolne; 22—Kazarezy Górne: 23 — MiedynkJ lub Miedyny; 24 _—Mieletylce; 25 — Mieleniszki; 26 —~ Pozierce; 27 — Pociuny; 28 — Piotryszki; 29 — Rosinele; 30 — Syginka; 31 — Smicle; 32—- Słukopieja; 33 — Smilginiszki; 34 — Snegiszki: .?.■> — Świetlickie; 36 — Pachołki; 37 — Widzę Albertowskie; 38 — Wilkaniszki; 3y — Żelabiszki; 40 — Zygucie Małe; 41 — Zygucie Nowe; 42 — Zygucie Stare. _ .*..,,
Miejscowości spisane łącznie: osada AJatyszki i zaść. Bukowskie — budynków 3. ludności 14; osada Chatki i wieś Świetlickie — budynkowe 12, ludności .50; zaśc. Gajówka i zaśc. Zygucie Stare — budynków 3, ludności 17.
Kompleksy miejscowości: Adamowo i Nanmówka— wspólna nazwa Chutory; Błażyszki,- Czorbanówka i Korytniki—wspólna nazwa Blażyszki; Chatki. Rubież i Świetlickie — wspólna nazwa Świetlickie; Kimborciszki i Podzisna — wspólna nazwa Podzisna; Łukiany i Nowe Pole — wspólna nazwa Łukiany.
Teleburniszki /wieś 5-22J Topólka Izaśc. 2-18J Trabszyszki Iwieś 10-50/ Trakiszki /wieś 13-63/16 Trejbsze /wieś 35-I35l Trcjbszunv Ifolw. r-12/ Trukany /wieś 13-71/ Trybuciszki /zaśc. 3-22/ Tryczuny /wieś 32-152/ Tryktaciszki /wieś 16-72/ Tweriańce Iwieś 14-69/ Undryszki jtcieś 7-40, zaśc. 1-0/ Urbaniszki /wieś 10-56/ Warniszki /wieś 10-33/ Wasiliszki /zaśc. 1-4/ Widzę /leśn. 1-8, m-czko 431-2326/ Widzę Albrechtowskie /kol. 11-66/" Widzę Łowczyńskie /maj. 6-81 / Widziszki /kol. 4-29/ Widzki Dwór /kol. 6-29/ Wieczorowszczyzna /kol. 9-5*1 Wilkieniszki /wieś 8-32/1* Wilkodobie /zaśc. 2-18/ Wiszniewo /zaśc. 1-5I Wojciszki /wieś 6-32/ Wojniuny /wieś 30-154/ Zygmunciszki /wieś i5-79> z"^c-z-°< Żdegiele Iwieś 32-171/ Zołobiszki Iwieś 77-49, zaśc. i-8/M Żwirbliszki Dolne /wieś 11-63/ Żwirbliszki Górne /zaśc. 3-14/ Żwirki /zaśc. 6-17/ Zwirynie /zaśc. 1-15I Zygucie Małe /zaśc. r-5/40 Zygucie Nowe /zaśc. r-ro/41 Zygucie Stare /zaśc. *j*2
Gmina miejska Dokszyce Dokszyce /m-to 585-3269/

Gmina wiejska Smołwy

Gmina wiejska Smołwy
Siedziba zarządu gminy: m-czko Turmont

Gajlutyszki jfolw. 1-7, kol. 7-42, I leśn. 1-10, Illeśn. 1-6/ Gajówka /zaśc. 1-4/ Gasiuliszki jfolw. i-it/ Gilinie jzaśc. 4--14J Girwidziszki jzaśc. 3-19J Górnopol jzaśc. 2-111 Grygiańce jwieś 13-65/6 Gudziszeczki jzaśc. 1-8J Gudziszki jfolw. 1-4 j Hieronimowo jzaśc. 2-14P Ilgiszki jzaśc. 3-I3J Iliszki jfolw. 1-9, wieś 3-iSj lwanowszczyzna // zaśc. 1-4,
II zaśc. 2-12/ Jadwigowo jzaśc. 1-5J Jałówka jkol. 8-45J Janowo jfolw. 2-22/ Janowo Stare jfolw. i-nj Jedlinowo jzaśc. 2-11/t Jodynie jwieś 10-45/ Juchniszki /zaśc. T-18/ Justyhanowo /folw. 1-8, zaśc. 1-6/9 Kalniszki /zaśc. 5-16/ Kalwiszki /zaśc. 4-23/ Kamionka /zaśc. 2-9/ Karcze jzaśc.® 1-7j Karmelity jkol. 7-48J Karolinowo jzaśc. 3-16/ Karolinówka jfolw.® r-3/11 Kazimierzowo /kol.® 2-18/
Kimborciszki Imaj. 6-56/ Kliszeniszki jfolw. 5-39/ Komaryszki jfolw. 1-14, kol. 9-32/ Kompocie jkol. 12-70, I zaśc. 2-12,
II zaśc. 1-6/ Kondraciszki jzaśc. 2-14J Koniec Boru jzaśc. i-6j Końce-Troski jzaśc 2-19J Kopciszki jzaśc. 2-8/» Krasnopol jzaśc. 3-16/ Krzyżówka /zaśc. 10-56/ Ladynowo jzaśc. 1-4J Laudany /kol. 16-73/ Linkieliszki jkol. 12-54/ Lipniszki /folw. 2-24/ Ludwinowo /zaśc. 1-5/ Magunka jfolw. 3-11/ Maguny jfolw.® 2-14/ Majak jzaśc. 1-3J Makszarynie jzaśc. I-5J Maruga jzaśc. 3-8/ Matejkiszki jzaśc. i-nj Matuliszki jzaśc. 2-26/ Michaliszki /kol. 8-39/ Mieczpole /zaśc. 1-5/ Misztowcie /maj.® 3-25/ Mizeraniszki /zaśc 1-7/ Mowszyszki /zaśc 1-8/ Mugliszki jzaśc 4-18/ Muraniszki jzaśc 3-12/ Muraniszki Górne jzaśc. 1-4/
U_________________________________WOJEWÓDZTWO WILEŃSKIE!
Najnie jfolw. i-ii, zaśc. i-6j Nowa Wisaginia jleśn, 3-16J Nowiki jwieś® 8-53, zaśc.® 2-10/ Nowina Ifolw. 2-14J Nowinka /osada i-8j Nowopolanka /zaśc.® 1-4I12 . Nowopolc /folw. i-uj Nowosady jzaśc. i-io/ Nowy Gaj /osada 1-5) Ostrów fi zaśc. 1-6, II zaśc. 1-3, III zaśc. 1-6,IVzaśc. 1-4J Ostrówka jzaśc. 1-3I Pasieki // maść. 2-9, II zaśc. i-6j Paukszteliszki Ifolw. 2-15J Plateryszki jkol. 5-23J Podbrzezie jzaśc.® 2-13/ Podlaudanka jzaśc. 3-13/ Podlaudany jfolw. 3-23I Podobinka jzaśc. 2-ioj Podrezy /kol. 10-59/ Podruksza /kol. 10-38j Polesie /zaśc. 2-9/ .
Gmina wiejska Smołwy (dok.)
Raby Most jzaśc. 1-4J
Rajpole jzaśc. 1-5J
Rataliszki jfolw. 1-4I
Regieliszki jwieś 6-30/13
Romajtyszki jzaśc. 3-nj
Ruściszki jzaśc. 1-14J
Sadulin jfolw. 1-8j
Schedy jfolw.® 1-7j
Skałduciszki jzaśc. 2-14J
Skiduliszki I zaśc. 2-17 j
Skirno /maj. 3-351
Słoneczna Góra jzaśc. 1-8J
Smołwy /maj.^ 2-18, m-czko 12-73,
wieś 6-37/ Sobotaniszki jzaśc. 2-14J Staciuny /maj. 6-62J Sterlaniszki jzaic. 5-22J Sterlany jzaśc. 2-10J Suntupie jkol.2-3Ji5 Szaki jwieś 8-42j Szlininka jzaśc. i-6j Truszeliszki jzaśc. 2-9J
Trzy Górki jzaśc. i-8j Turmont jm-czko 93-621, zaśc. $-31j Turowszczyzna /maj. 1-13J Tylża (wieś 16-86j Ulfiszki jzaśc. 2-12J Użwertynie jfolw. 2-j6j Wanagieliszki jfolw. 2-20J Warniszki jzaśc. x-6j Waszkiszki jzaśc. 2-14J Wejksze jzaśc. 1-17 j Wesołowo jkol. 4-22, wieś 12-671 Wilianowo jzaśc. 1-4J Wincentynowo jfolw. 1-7j Wisznicwo jfolw. 3-20, kol. 6-34J Witkuny I kol. 9-46J Wojtkuszki jfolw. 2-16J Wspólny Bór jzaśc. 10-53/ Zabieżka jzaśc. 1-7j Zarzecze jkol. 4-17j Zawiesiszki jkol. 3-40J Żengiszki jzaśc. 3-i8/i6
UWAGI. Nazwy dawniej używane: I — Berkhof; 2 — Bierzeniki; 3— Bogdaniszki; 4— Bortkiszki IV pod Czyźeliszkami; 5— Derzynie; 6 — Grzygiańce; 7— Ileronimowo; S—Jodlinowo;^g—Justyganów; 10 — Czarny Bród; 11 — Kapryszki; 12 — Polanka; 13 — Ragieliszki; Z4 — Smolwieński Dwór; 15 — Syntupie; x6 — Zegiszki lub Żengiszeczki.
Kompleksy miejscowości: Czarny Bród i Karolinówka— wspólna nazwa Czarny Bród; Karcze i Misztowcie — wspólna nazwa Misztowcie; Kazimierzowo i Schedy — wspólna nazzea Kazimierzowo; Maguny i Nowopolanka — wspólna nazwa Maguny; Nowtki i Podbrzezie— wspólna nazwa Nowiki.
Adamowo /osada® 2-13J
Ałatyszki /osada*/
Antodol /maj. 3-36/
Aszkaragi jwieś 24-100/
Augustowo jzaśc. 1-8J
Auksztakalnia jzaśc. 3-14J1
Ażubele /wieś 6-37/
Ażusinie jwieś 8-47j
Bagdziuny jwieś 21-113/
Baliki jwieś 13-67/
Bałundziszki jwieś 10-62j2
Bejkiele jwieś 20-100j
Berżeniszki jzaśc. 5-29/
Białowojsza jfolw. 1-4/
Biały Zaścianek jfolw. 1-3/
Biciuny jkol. 29-145/
Bieluniszki jzaśc. 4-24/
Bieniasze jkol. 8-39/
Bierżełata jzaśc. 5-33P
Bikiszki jwieś 8-45J
Błażuny jzaśc. 7-47 j
Btażyszki jwieś® 39-^39!
Bohuszyszki jfolw. 2-19I*
Bornej ki jwieś 13-69J
Borówka jlzaśc. 6-33, II zaśc. 6-61/
Bubie jwieś 16-68j
Buczany jwieś 33-158/
Budowicja jzaśc. 3-15I
Budowiejka jzaśc. 1-3!
Budryszki jzaśc. 1-5I
Bugiele jzaśc. i-uj
Bukowskie jzaśc.*/
Burtyszki jkol. 4-25/*
Cegielnia jzaśc. 1-5)
Chatki josada*®/
Chorążyszki jzaśc. i-uj
Czarny Zaścianek jzaśc. 8-34I''
Czeszułańce jwieś 27-135I
Czorbanówka /osada® 3-21/
Czyżowszczyzna jwieś 8-34,1
Daciszki jkol. 10-571
Dawiedziny jwieś 16-66J
Dąbrowskie jwieś 13-64/
Degiesiszki jzaśc. 4-31/
Degima jwieś 5-ity
Deguciszki jzaśc. 1-7I

Gmina wiejska Słobódka

Gmina wiejska Słobódka
Siedziba zarządu gminy: m-czko Słobódka Zawierska

Gmina wiejska Słobódka
Siedziba zarządu gminy: m-czko Słobódka Zawierska
Berce /osada 2-10J Bernatowszczyzna jwieś 14-74/ Bochony jkol. 8-40/ Bondary /wieś 10-47/ Borowe /kol. 12-61/ Borówka /zaśc. 2-13/
Bronisławowo jfolw. 1-8J Brylcwszczyzna jwieś 9-43/ Budziły jkol. 38-193/ Budziszcze jfolw. 2-13, leśn. 1-5/ Bystramowce /kol. 21-115/ Chroły /kol. 8-48j
?OWlAT SrASŁAWSKI _____.__ ______________13
Cielowce jwieś 32-147, zaśc. 4-21/2 Czerniowo // kol. 17-98, II kol. 19-93,
III kol. 22-108, IV kol.
39-206/ Dabrowowo jfolw. 2-14/3 Dąbrówka /osada 1-2/ Delikatory /wieś 15-82/ Drujka jmaj. 5-24/ Drujsk /kol. 92-550/ Dundery /kol. 27-139I Dziatkowce /kol. 32-152/ Dziemiany /kol. 8-56/ Dzienisówka /osada 7-45/ Dziergowo /osada 3-18/ Fedorowszczyzna /osada 1-8/ Filipowszczyzna /wieś 12-58/ , Gawejki /kol. 23-123/ Glinówka /zaśc. 4-31/ Głębowszczyzna jfolw. 3-20, kol. 9-57,
osada 2-7/ Góra /osada 1-6/ Hawryłowce /wieś 79-332/* Horawki /I kol. 11-54, II kol. 9-38/ Horodziszcze /osada 2-19j lirybły /osada 1-8 j5 Hulewszczyzna /wieś 15-69/ Jeleńce /kol. 12-75J Kamieńpole /osada 2-8j Kamionka /wieś 17-86/ Kirylino /kol. 42-222/ Klimpowszczyzna jkol. 8-43/ Koczcrgi /zaśc. 2-10/ Kokowszczyzna /wieś 11-46/ Konowałowszczyzna /kol. 18-96/ Kowaliszki jkol. 12-68/ Kozaryno jfolw. 1-7/ Krasnogórka /osada 2-14/^
Gmina wiejska Słobódka (dok.)
Krewnia /kol. 14-85/
Kromy /osada 1-4/
Kropiszki /wieś 12-43/
Księżopol /osada 7-39, mieś 11-49/
Leoszki /kol. 39-I98/
Ukucie /kol. 12-57/
Łozowiki /wieś 12-51/
Ługi /kol. 29-146/
Łukiańce /osada 3-20/
Łunie /kol. 06-438/
Masalszczyzna /osada 3-25/
Maśkowce /kol. 15-64/
Miluny /osada 6-39, wieś 27-146/
Młynek /osada 1-7/
Myślówka /osada 2-6/
Nadzieja / osada 3-11)
Nowiny /kol. 2-12/
Nowosiele /osada 2-8/
Obabie /folw. 3-33, kol. 13-741
Obabie-Poczta /wieś 11-56/
Obabie Wielkie /kol. 63-290/
Olchowcc /osada 2-17/
Oplesa // wieś 13-55, II wieś 13-59I
Orlówka jkol. 16-71/
Pawtowszczyzna josada 1-2J
Pictkuny /wieś 17-85/
Piluszowszczyzna /wieś 13-73J1
Plintówka jleśn. 1-5J
Plitniki /kol. 3-20/
Podsosna jleśn. 1-9/
Podwyszeńki jleśn. 1-9J
Punki /osada 2-13, wieś 5-21 j
Pustoszka Dunderowska /wieś 6-34/
Pustoszka Konowałowska /wieś 7-44I
Puszcza /zaśc. 2-11/
Puszcza Wiśniewska /osada 2-ii/«
Raciunki /wieś 9-62/
Raciuny jkol. 25-133/ Rejkowszczyzna jwieś 14-68/9 Repieńszczyzna jwieś*/ Reuty /wieś 17-91/ Rodziewszczyzna jkol. 23-125) Ruściagi jkol. 18-92j Rzeczki /osada 8-39/ Słobódka Zawierska jm-czko 145-848,
st. kol. 2-61 Sosnówka /zaśc. 3-9I Struniewszczyzna /kol. 13-56/ Sutorowszczyzna /wieś 30-170/ Sztokowce /kol. 14-80/ Śmietanowszczyzna /kol. 13-53/ Toropówka /osada 5-29/ Trakiele /kol. 8-37j Tulutki /kol. 2-32/ Turczyłowo /kol. 14-7'5l Tyrolnia jzaśc. 3-i6j Ujście jkol. 34-160/10 Ustroń Imaj. i-ioj Widajcie jwieś 8-44I Widutowszczyzna jkol. 10-55/ Wierkowszczyzna /kol. 15-67,
folwM5-36/u Wojty jkol.12-53/13 Zabłociszki jwieś 21-82j Zaborze /osada 2-14, wieś 25-83/ Zahorszczyzna /wieś 9-46/1* Zajeziorce jkol. 6-35/ Załuże /osada*/is Zapole jleśn. 1-4, wieś 7-39/ Zarzecze jkol. 29-1371 Zawierz Imaj. 9-117} Zosina Górka /osada 2-16/ Żejmiany /wieś 37-162/ Żyngarowszczyzna /zaśc. 1-6/
UWAGI. Nazwy dawniej używane: 1—Basitiee; 2 — Cilowce; ,7—Dąbrowa; 4 — Gawrylowce lub Gawrylowicze; 5—Gry-bly; 6 — Górka Krasna; 7—Pielossoioszczyzna; 8 — Puszcza II; 9 — Rojkowszczyzna; io — Uście; xi — Szlopowka; 12—Werkow-szczyzna lub Wierchowszczyzna; 13 — Wójty; 14 — Zagórszczyzną; is — Załuzie.
Miejscowości spisane Łącznie: wieś Repieńszczyzna i osada Zaluże — budynków 24, ludności 108.
Akmieniszki /zaśc. 2-9/
Arkladuńcc /folw. i-ioj
Bakielniszki jkol.4~T8j
Balciszki jfolw. 1-6/
Bartcliszki /zaśc. 6-34J
Bechów jzaśc. 1-8/
Berenhof jfolw. 2-7j'
Bernatyszki jzaśc. 2-12/
Berżeniki jzaśc. 3-nj1
Berżonka jzaśc. 1-7J
Bizaniszki jzaśc. 2-16/
Bogiszki /I zaśc. 1-5, II zaśc. 2-14/
Bohdaniszki /folw. i-6/>
Borówka /zaśc. 2-14/
Bortkiszki jfolw. 1-19, kol. 9-68,
zaśc. 3-ioj Bortkiszki Janowskie jzaśc. 3-18J* Brusowanka jzaśc. 2-8j Budynie jwieś 12-19! Bumie jwieś 4-21 j Czarny Bród /I zaśc.® 3-35, II zaśc.® t-7I Czyżeliszki jwieś 8-35j Derżynie jzaśc. 1-9!$ Dulkiszki jwieś 11-59J Dumble Małe jzaśc. 1-8J Dumble Wielkie /folw. r-5/ Dworaliszki /zaśc. 2-9/ Dworunie /zaśc. 2-13/ Dyrwaniszki jzaśc. 3-19J Dyrwany jzaśc. 2-7I

Gmina wiejska Rymszany

Gmina wiejska Rymszany
Siedziba zarządu gminy: m-czko Rymszany

Kamieniszki /zaśc. i-6j Kardeliszki jwieś 15-91/ Karklino /zaśc. 1-9J Karły jwieś 17-89/ Kazimierzowo /wieś 24-134/ Kiejże /wieś 30-144/9 Knibiszki jfolw. 1-11/ Kozłupiszki /wieś 6-29/ Kukawerdzie jzaśc. 3-nj Kukutany jwieś 22-114J Leoniszki jwieś 8-40j Leśniszki jzaśc. 2-11 j Lisiszki jzaśc. 2-15/ Ludwinowo jzaśc. 3-12J Łozówka jzaśc. 2-12/ Magunelki jfolw. i-nj Magunki jzaśc. 5-20j Maguny jwieś 34-S55/ Makarowo jzaśc. 2-11J Malinówka jzaśc. 1-9/10 Maniuki jwieś 21-95/ Mazany /wieś 36-174/ Medejsze jwieś 29-133/ Medynie /osada 2-5, zaśc. 3-19/'' Mełejkiszki /zaśc. 3-22/12. Merlaniszki /zaśc. 3-26/ Mozwieliszki /zaśc. 2-15/ Muszkieciszki jzaśc. j-jo/" Nagiany jwieś 14-671 Nieszczasne jzaśc. 8-33/1* Nowe Kowaliszki jzaśc. 1-5/ Nowiny jzaśc. 4-28/ Nowy Dwór jfolw. 2-14/ Olesiówka jzaśc. 1-7j Olszynka jzaśc. 1-14/ Ołksnajcie /zaśc. 3-19/ Ołksno /zaśc. 4-17/ Opiworda /zaśc. i-5/is Piaski /zaśc. 1-8/ Picciuniszki /wieś 12-59/^ Piotrowszczyzna jwieś 10-46j" Podjuliszki jzaśc. 3-211™
Podmunie jwieś 9-52/ Polanka /wieś 20-117/ Posamanie /folw. 1-8, I zaśc. 4-16,
II zaśc. 2-71 Prucie jwieś 25-112j Prutełka jzaśc. 2-15I Puszki [maj. 2-22/ Rudzie jwieś 25-114J Rymszany /m-czko 65-337, wieś 8-35J Rymszańska Ferma jwieś 15-81/ Sawicze /wieś 8-53/ Sicrpuchówka jzaśc. 5-12J Siwiszki jzaśc. .r-.ro/" Skrzypki jwieś 18-92j Sosnówka jwieś 6-30j Staniańce jwieś 24-114J Slare Kowaliszki jzaśc. 4-15J Staszańcc jwieś 14-69/ Symuliszki jfolw. 2-13/ Szauksztele jwieś 5-34/ Szłapucie jzaśc. 3-21J Szułany jwieś 33-138/ Szydłówka jwieś 5-^4/ Trachniszki jwieś 5-24/ Trypućki /wieś 17-83/ Tumulin jzaśc. 2-5/20 Undrełany /wieś 21-106/ Wełuny /wieś 43-178 j2' Wędzieniszki jwieś 6-24J Wigutany jwieś 15-73/ Wiłkocie /wieś 10-60/ Wjłnoki /wieś 5-36/ Wisaginia jwieś 7-30J12 Witoldowo jzaśc. 1-6J Wojnikiszki jtoicś 6-43J Wojtkuszki jzaśc. 5-14J Wozgielańce jkol. 22-96, wieś 32-145/ Wysoczka jzaśc. 1-5J Zaborze /zaśc. 2-16/ Zacisze /zaśc. 4-12/ Zalesie jzaśc 1-7/ Żybaki /kol. 25-129/
e: I — Czcweryczki lub Szewieryszki; 2 — Gagiszki; 3 — Gierwieniszki; 4—Gierwiaty Jaloniańce; S—Jeliszki; 9—Kejże; 10—'Malinowo; II — Miedynie; 12 — Milcjkiszki; Podpiworda; 16 — Pieczuniszki lub Pieczyttiszki; 17 — Pietrowszczyzna; iS — Podjeliszki; 22 — Wysaginia lub Wysagino.
Adamowo /kol. 28-169/ Alchimce /folw. 2-12j Antonieńki jwieś 11-48j Antonowo /maj. 2-14/ Baranowszczyzna /kol. 39-205l Basienice /kol. 7-29/1

Gmina wiejska Słobódka

Gmina wiejska Słobódka
Siedziba zarządu gminy: m-czko Słobódka Zawierska
Berce /osada 2-10J Bernatowszczyzna jwieś 14-74/ Bochony jkol. 8-40/ Bondary /wieś 10-47/ Borowe /kol. 12-61/ Borówka /zaśc. 2-13/
Bronisławowo jfolw. 1-8J Brylcwszczyzna jwieś 9-43/ Budziły jkol. 38-193/ Budziszcze jfolw. 2-13, leśn. 1-5/ Bystramowce /kol. 21-115/ Chroły /kol. 8-48j
Gmina wiejska Przebrodzic (dok.)
Terezjanowo jzaśc. 2-14J
Ukla jfolw. 3-25, leśn. 1-5, maj. 3-19,
wieś 51-246/ Waszkielewszczyzna /zaśc. i-6j Ważą /zaśc. 2-6J Wiazowszczyzna /wieś 13-70/ Wilcza Góra /zaśc. 1-6/ Włoka // zaśc. 1-6, II zaśc. 2-5/ Wołkowszczyzna /wieś 29-150/ Worobiowo /wieś J5-Sć/3> Zabolocie /maj. 2-7/32
Słoboda-Sosnówka /wieś 15-80/*> Smulki /kol.i6-8o/ Sobolewszczyzna {wieś 21-138/ Staryki /zaśc. 6-25J Strakielewszczyzna /zaśc. 7-33/ Sudniki /wieś 38-174/ Śniegi jfolw. 2-24, wieś 13-70/ Swiderszczyzna /wieś 8-39/ Święta Woda /zaśc. 1-7/ Tabakierowszczyzna /folw. 1-15/ Taryłowo /zaśc. 4-21/
UWAGI. Nazwy dawniej używane: I—Krukówka; 2— Bielejce lub Olchówha; 3— Balda; 4— Borowe; 5 — Charlampow-szczysna; 6 — Czepuczyna lub Czepuki; 7 — Debniaki SI; S — Dzieduszki; 9 — Dziechciary; 10 — Dyrwauiszki; 11 — Fidosowszczyzna; iz — Jiawrylowo; 13 — Glibowszczyzna; 14— Hordziszcze; 15— Gryszewo; 26 — Huszczyzna; 17—Jasionowszczyzna; iS— Kamionka; Ig — Hlibowszczyzna; 20 — Kliszki-Spokojność; 21 — Koncynowo; 22—Koniecpole; 23—Kożeniki; 24 — Krasnohorka; 25 — Osieniki; 26 — Pilicsanki; 27 — Podgórze; 28 — Przydoroże; 29 — Samully; 30 — Sosnówka; 31—Wierebiowo; 32 — Zablocie; 33 — Zagórze; 34 — Żolwica.
Zaborze jwieś 35-I9Sj Zaczerewie /kol. 26-147/ Zahorze jfolw. 3-20, osada 4-24l3i Zalesie /zaśc. 5-20/ Zapolewszczyzna /folw. 4-20, kol. 5-34I Zapolosie /kol. 35-i8ij Zaprużany /wieś 17-88/ Zarzcczany /zaśc. 3-22/ Zołwica /zaśc. 10-62/"
Adelin /zaśc. 2-12j Antalga jwieś 19-100 j Antolin /zaśc. 1-4/ Antoprucie /folw. 2-27/ Berdeksznie /wieś 10-41/ Berżeniki Gajdziańskie /zaśc. 6-26/ Berżeniki Piotrowskie /zaśc. 5-24J Bieniuny /wieś 17-88/ Bierniuny I wieś 22-124! Błotniszki /zaśc. 2-14/ Bobrusz jfolw. 3-16J Burzyszki /wieś 9-37/ Chomątowo /zaśc. 3-25i Cycanowo /zaśc. 1-12/ Czarnoziemie /wieś 8-34J Czeberaki /wieś 13-70j Czepukany /wieś 29-137/ Czewerykinie /zaśc. 2-ioji Czyżuny /wieś 46-186/ Dobromyśl /zaśc. 1-5/ Dobrowola /zaśc. 1-4/ Dworzyszcze /zaśc. 5-21j Gaj // zaśc. 3-15, U zaśc. 4-15j Gajdy /wieś 16-77j Gałuszki /zaśc. 2-15/2 Giejstenie /wieś 24-115/ Gierwaniszki /wieś 7-44/1 Gierwiały /wieś 32-155/* Girdziuny /wieś 12-58/$ Gołębiszki /zaśc. 6-26/ Góry /zaśc. 7-34I Gramontyszki /zaśc. 5-26J Hryszkowszczyzna /maj. 4-37, zaśc. 2-13/6 Ilianowo /zaśc. 3-12j Janułańce /wieś 28-136/1 Jasionowo jzaśc. 1-14/ Jezioryszki jzaśc. 3-13/ Józefowo jzaśc. 1-9/ Julianowo jwieś 8-41/ Juliszki /zaśc. r-ro/8 Kabaliszki jzaśc. 2-19/
UWAGI. Nazwy dawniej używan 5 — Gierdziuny; 6 — Gryszkowszczyzna; 7 — 13 — Muszkielyszki; 14 — Nieszczęsne; 15 — 19 — Sywiszki; 20 — Tumolin; 21 — Wieluny;