четверг, 1 мая 2008 г.

Gmina wiejska Nowy Pohost

Gmina wiejska Nowy Pohost
Siedziba zarządu gminy: m-czko Nowy Pohost

Karcze (wieś 8-34, zaśc. 1-9/
Katkowszczyzna (wieś 12-61/
Kislowszczyzna (wieś 7-30/
Klonówka (zaśc. 1-5/'4
Kolcśniki (wieś 19-88/
Kołanica (kol. 6-39/
Kołhanowszczyzna /zaśc. 3-'71
Komarowo /maj. 4-31/
Komarowszczyzna /wieś 22-111/
Konaszówka /wieś 12-59/
Kopanka (zaśc. 1-5/
Korsakowo /wieś 4-13/
Koty /wieś 19-91/
Kowalewszczyzna jzaśc. 5-29/
Kowszelowo /wieś 43-209/
Kozłówka /zaśc. 2-23/
Krasne Nadjeziorne /wieś 28-169/
Krasne Wołczkowskie /wieś 32-152/
Krukowszczyzna /wieś 18-84/
Kubielewszczyzna /wieś 11-63/1-
Kubliszczyzna /wieś 32-156/
Kulniowce /wieś 15-78/
Kupczelewo (maj. 6-31/
Lady /Ifolw. 1-13, IIfolw. 2-16/
Landernia jzaśc. 9-66/
Leśniczówka (zaśc. 3-17/
Linia /kol. 1-5J
Lipowy Ostrów /folw. r-S/16
Lizowszczyzna /wieś. 6-37/
Lubinowo /zaśc. 1-8j
Ładunicha /I osada i III osada 2-12,
II osada" 1-6/ Łuczki // zaśc. 3-12, II zaśc. 1-9/ Majorowszczyzna /zaśc. 1-9/ Malinowo /wieś 6-32/ Malinówka /zaśc. 1-2/ Matwiejowce /wieś 11-64/ Michałowszczyzna /zaśc 1-14/ Miciele /kol. 5-30/ Migilany /zaśc 1-6/ Mikołajówka jzaśc 3-14/ Milejki /wieś 29-143/ Mindryna jzaśc 2-15J Mociewki (wieś 14-73/ Mozolewo /kol. 10-72/is Myszki (zaśc 1-9/ Myśliczówka /zaśc. 2-10/ Nizino /maj. 3-14/ Nowe Ogrody (zaśc. 1-9/ Nowogrody /wieś 45-207/ Nowy Pohost. jm-cssko 123-776/ Ogonie jliol. 1-9/ Olchówka /wieś 12-56/ Ostanówka /kol. 14-84, wieś 11-69!
Ostrowlany /maj. 8-50/ Ostrówki (wieś 7-26/ Pasze jtoieś 15-791 Paszki /koli 1-16/ Pielniwo /folw. 3-18, leśti. 2-14/ Piestuny (kol. 12-91/w Pietkunowszczyzna /zaśc 1-7/ Piłaly (wieś 24-122/ Piotrowszczyzna /wieś 6-20/ Piszczuryno /wieś 9-53/ Podboree /folw. i-iof* Podhacie /zaśc. 4-20/ Podmoście /zaśc. 2-13/ Podolchówka /zaśc. 3-14/ Podozierzc (zaśc i-io( Podsmolcwec (zaśc. 8-47J Podszudzielewszczyzna /zaśc. 3-i6fi< Pohnojki (wieś 7-3o(n Pohost (wieś 9-57/ Przemysły /zaśc. 3-17I Pustolewszczyzna /zaśc 4-28j Puszełaty (wieś 12-66/ Radzionowszczyzna (wieś i5-95/2i Repiszcze /wieś 6-34/^ Rożen /zaśc. i-o/2-Ruczaj '/zaśc 2-10/ Ruda jzaśc 4-191 Rymarowszczyzna /wieś 8-48/ Smolewee /wieś 17-118/ Sofiówka /zaśc 2-17I26 Sosnowce /zaśc. 1-3/ Spokojność /zaśc. 7-37/ Stary Pohost (wieś 78-360/ Starzynka /zaśc 1-3/ Stefanowo (dwór 6-53/ Strażniki /zaśc. 2-8/ Strupki /kol. 6-47/ Surowce /zaśc 2-10j Synodworce /folw. 2-19J Szendzinka /zaśc. 1-4/ Szendzino /folw. 3-10/ Szudzielewszczyzna /folw. 5-19/ Terespole Bcrtowskie jzaśc 2-9/ Terespole Wołczkowskie jzaśc. 4-32/ Trudy (kol. 1-2, zaśc 1-12/ Trybuchowszczyzna jwieś 12-49J Trzeciaki jzaśc 3-24) Usowce /wieś 35-174/ Walentarowszczyzna jwieś 6-38j Wasi lewo /folw. 3-15/ Wasilówka jzaśc 1-7J Wiazowce jwieś 12-51/ Wirgały /zaśc. 1-5/ Wisiaty /kol. 15-95, wieś 29-126/
10
WOJEWÓDZTWO WILEŃSKIE
Wołczki jwieś34-i58l Wozowniki /wieś 35-167 j Wysokie /folw. 2-14/ Zaborze Koleśnickie jkol. 2-13/ Zaborze Kowszelowskie /kol. 11-56/ Zachwaszczówka jkol. 11-70!
Gmina wiejska Nowy Pohost (dok.)
Zacisze /zaśc. 2-15/
Zajcewo /zaśc. 1-6/
Zaprudzie /wieś 4-23, zaśc. S-38I
Zarzecze /wieś 7-47, zaśc. 1-3/
Zielonka Nowopohoska / zaśc. 1-6J
Zielonka Staropohoska jzaśc. 2-8j
Zmitraki /mieś 11-64/ Żelazowszczyzna /zaśc. 3-nj21 Żerebce /wieś 26-123/ Żcrstwianka jzaśc. 6-27/ Zwiranka /wieś 8-41, zaśc. 2-8/ Żydówka jzaśc. 1-9/
UWAGI. Nazwy dawniej używane: I — Aulasy; 2— Bohorowszcsyzna; 3— Barsuczyn; 4—Chibowssczyzna; 5—Ciążbitka: 6 — Cielezoce; 7 — Cieszkowszczyzna; 8— Czackowszczyzna; 9— Dworzyszcze-Bór; 10—Dzinisy; 11— Giernuty; 12— Jiliaszówha; 13 — Grybawszczyzna; 14 —Klęnówka', 15 — Kobielowszczyzna; 16 •— Lipowo lub Lipówka'. 17 -7- Tomaszówka: 18 — Mazolewo; 19 —i Pia-stuny; 20'—Podborek; 2x— Batraki; 22 — Pognojki; 23 — Radionowszczyzna', 24 — Rjsepiszcze; 25 — Rożnowo; 26 — Safianówka; 27 — Zielezowszczyzna.
Arcimowicze jokol. 36-188J Babiole /kol. 5-22J Balukowo /osada 1-3/1 Bałundziszki /wieś 7-45I Barteliszki jfolw. i-6j Berżonka jzaśc. 2-18/2 Biała Karczma jzaśc. 3-13/ Biełusiszki jkol. 17-73I3 Bisły jzaśc. 4-23/ Borkuniszki Jwieś 24-971 Borowiki jwieś 18-88/ Braździeliszki jkol. 5-33/ Bujanowo /osada i-8j* Bykowskie jwieś 24-100, zaśc. 3-ioj Cegielnia jzaśc. 1-8j Chmielnica /kol. 4-26/ Czarny Ruczaj jzaśc. 1-3/ Czerniszki jwieś 31-154! Czerwonka jkol. 1-5J Dałanie /kol.® 5-37] Dauble /kol.® 13-81/ Daubory jkol. 9-64) Domasze jwieś 43-233/ Domaszki jzaśc. 3-2S/5 Dworczynie jwieś 17-7116 Ęjdymianiszki jwieś 18-83/ Galinia /osada i-ioj Gołębiowo jzaśc. 1-7/ Graużyszki /osada 1-14I Hatówki /kol. 3-21/1 Hołowacze jkol. 9-73/ Ignaciszki jzaśc. 5-30J Ilgajce jwieś 43-197! Jaciszki jkol. 6-38J Jadwigówka /osada r-6/s Jakowicze /wieś 24-116, zaśc. 1-3J Janówka josada*/ Janule jwieś 13-68j Jodlowicze jkol. 57-292j Jodziszki jwieś 11-62j Józefpol jzaśc. 2-12J juciszki /wieś 14-70/9 Jurewicze /wieś 21-126) Kalenkiszki jwieś 14-68j Kiemiańce jwieś 32-160 j Kieziki jzaśc. 3-6/

Комментариев нет: