четверг, 1 мая 2008 г.

Gmina wiejska jody

Gmina wiejska jody
Siedziba zarządu gminy: m-czko Jody

Dzikie Świlskie /zaśc 2-14/ Dzirnicze /wieś 35-140/ Edwardowo Jodzkie /osada 1-4I Edwardowo Zaleskie /osada 1-10/ Firsówka /osada 1-9/ Fortuna /osada 1-5/ G i rd zi usze /wieś 16-86/* Gizowszczyzna /wieś 20-120/ Hliścionki /wieś 30-T47p Horowe /wieś 9-43/ Hustaty /wieś 59-29o/ Huta /zaśc. 1-9/ Ignacowo /osada 1-5/ Ignalce /zaśc. 3-1.5/ Ilkowszczyzna /zaśc. 2-nj lnowo /folw. 2-T5, kol. 22-86, osada 2-13, zaśc. 1-4/ Iwanowo /osada® i-ioj Jabłonowo /osada 1-9} Jacielewszezyzna /zaśc. 3-20/ Jaekowszczyzna /kol. 21-103/ Jajsówka /osada 1-2/ Janopol /zaśc. 1-0/ łanowo /folw. 7-42/ Jasionówka /osada 2-7j Jaskółka /osada 1-6/ Jerzówka /wieś 17-83'* Jody /maj. 2-8, m-czko 117-744,
osada 1-5I Józefowo /osada 1-10/ Judycyn /maj. 3-4*P Judycyn Cerkiewny /zaśc. 2-8/1° Julian owo I osada 2-5/ Jundziłowo /zaśc. 1-4/ Kamienny Ostrów /zaśc. 1-9/ Kamieńpol /osada r-p;/ Kamionka /toieś 2T-98/ Karcze Podhorowe /zaśc. 4-28/a Karcze Rydzewskie [zaśc. 1-7/ Karcze Uspolewskie /zaśc. i-ioj Kaszewie Izaśc. 1-4/ Kazimicrzowo 'osada 1-4/ Kisłowszczyzna /wieś 26-118/ Klotyldowo Ifolw. 1-9/ Komarowo /zaśc. 1-6/ Koncynowo Ifolw. t-to, osada 1-6j Kontorka /zaśc. 2-77/12 Kornica /wieś 41-237/ Kornic Izaśc. 1-1/ Korszunki /wieś 15-88/ Kostanówka /zaśc. 1-4/ Kościuki /wieś 33-162/
Kowale /zaśc. 3-20/1* Koz.inka /leśn. 1-4/ Krągłe Pole /osada 1-5I Krópiwniki /I wieś 15-80,
II toieś 7-39/1* Kułaki /zaśc. 3-15/ Kumsza /wieś n-57l Kumsza Bliska /zaśc. 2-10/n Kumsza Daleka /zaśc. 2-20/'--Kuryłówka 'osada 1-7/ Kusztale /wieś 27-125/ Kuźmowszczyzna /wieś 23-11 rj Lareta /zaśc. 1-5J Lipówka Izaśc. 1-5I Lisowszczyzna /osada 1-2/ Łabuciowce /wieś 15-691 Łakinowce /wieś 18-106/ Łońskie /wieś 34-203/ Łosiewszczyzna /zaśc. 3-27/ Łowcza Nowina /osada r-8/ Łozówka /I wieś 4-18, II wieś 4-18'/ Łubianka /wieś 5-31/ Łukaszówka /osada 1-7/ Macieszc /kol. 57-302/ Maczki /folw. 1-12/ Majorowce /wieś 10-52/ Malinowo Rafałowskie losada 1-9/ Malinowo Zaleskie /osada 1-7/ Małaszówka izaśc. 1-14! Marciniaty /wieś 10-58/ Marcinowce /wieś 19-92/ Mariampol /osada T-13/ Marianowo /osada 1-6/ Maruda /zaśc. 2-9/ Matrunówka /osada 1-16/ Meta /wieś 9-4i/S7 Mickowszczyzna /wieś 11-53/ Mikołajewo /maj. 4-37, wieś 8-32/ Mikulsk /osada 2-12/ Milagry /zaśc. 4-25l Milki /kol. 3-T5,1 maj. 3-17, II >naj. 3-2o,Ulmaj. 1-4/ ' Młynarowo /osada 1-6/ Mosty /zaśc. T-7/18 Mościszcze /zaśc. 1-91 Niewielicze /folw. t-io/ Nikodcmowo losada 2-11/ Nowe Józefowo losada 1-9I Nowe Siemieniszki /osada® 2-15/ Nowinka /zaśc.® 2-15/ Obuchy /zaśc. 5-26/ Ogonie /zaśc. 2-13/
Olchówka /zaśc. 1-6/
Orzechówka /wieś 12-56/
Otradne /wieś 19-99/
Paszely /zaśc. 3-20/
Paulinowo /maj. 1-4, osada 6-37/*"
Pazowo jleśn. 1-10/
Piewcc /kol. 17-89/
Plantówka /zaśc. 5-28/
Pobiarze /wieś 7-39'/21
Poddubniki (zaśc. 3-24/
Podhajce /wieś 40-224/
Podkamionka /wieś 4-13/
Podmościszcze /osada 1-7/
Podoby /wieś 35-185/
Podrezowszczyzna /zaśc. 2-16/
Pohost (zaśc. 3-i(>l
Pojańcze /folio. 11-62 j^
Popowszczyzna /wieś 7-62/
Porzecze /wieś 10-52/
Pożardzie /wieś 7-42/
Praniszcze /osada 2-8/
Przechody /zaśc. 2-16/
Puniszcze /wieś 12-76/
Purwiniszki /wieś 14-73/
Pustoszka /zaśc. 3-12/
Pustosz Zamchówka /zaśc. 1-17j2i
Radomyśl /osada 1-4/
Rafałów /maj. 3-'8,parc.® 2-13/
Rafałów Podmarciniacki /parć.® 8-34/
Rafałówka /osada® 5-26/
Rożen /zaśc. i-5l24
Rudawa /kol. 35-I92l
Rudawka /kol- 48-253/
Rudobiście /wieś 26-101/
Ruksze /wieś 32-186/
Rydzewszczyzna /wieś 8-65/2S
Ryngieliszki /wieś 6-31/
Rysiewicze /wieś 27-150/
Gmina wiejska Jody (dok.)
Rzepiszcze jleśn. i~9, wieś 22-104/^ Rzepowszczyzna /wieś 15-87/ Sachalin /zaśc. 1-6/ Sądowo /osada® 1-7/ Siadun /zaśc. 2-24/ Sielibka /Jolw. 1-13/ Siemieniszki /wieśi4-7Il Sitówka Borodzienicka /osada 1-2/ Sitówka Podmarciniacka /osada 1-7/ Skwarciszki /wieś 11-51/ Sołokowszczyzna /wieś 32-180/ Sosnówka /osada 1 -6, wieś 31-235/ Sporuny /osada 3-27> wieś 30-170/ Stajki /wieś 23-126/ Stanisławowo /osada 2-17/ Stefanówka /zaśc. 2-12/ Stryżki /wieś 15-75!27 Suchoborzec jleśn. 1-9, zaśc. 2-16/ Sutoki /wieś 4-19/ Sza wlany /wieś 58-326/ Szokolewszczyzna /zaśc. 5-22/ Szurpaki /wieś 22-111/ Szycie /wieś 31-164/ Szyłowo /wieś 5-23/ Szysz-Nawłoka /osada 1-7/ Śniegi /wieś 53-248/ Świack jfolw. 2-13, osada 2-5I Świły /wieś 24-126/ Świły Małe /wieś 2-n/2* Tadulin /maj. J-65/ Taleje /zaśc. 2-10/ Tawkinie /wieś 15-74/ Terezjanowo // maj. 3-20, IImaj.
3-20, szkoła 0-3/ Trabowszczyzna /wieś 31-152/ Uhły /wieś 9-40/ Ukleczka /osada 4-27 j U kropie /zaśc. 1-6/
Uspołewszczyzna // zaśc. 1-18,
II zaśc. 4-25/
Ustroń [maj. 4-27/
Walerianowo /osada 1-13I
Wiązowiec /zaśc. 2-12/
Widoki /foko. 1-10/
Wierzchowie /zaśc. 2-13/19
Wiesiełowo /wieś 9-44/iO
Wilcze Pole /zaśc. 1-6/
Wiłowatka /osada 1-8/
Winnica /wieś 9-50/
Wołkowszczyzna /wieś 10-73/
Wołożynki /wieś 17-94/
Woronka /wieś 32-106)
Woropańszczyzna josada 1-6,
wieś 23-130J
Wory jfolw. 3-28, zaśc31 4-17J
Wymsk jzaśc. 5-29/
Wysokie /zaśc. 1-12J
Wysoki Ostrów /osada 1-6/
Wytorki /kol. 7-43/
Zabłocie /wieś 10-41 ja
Zaborze /wieś 45-200/
Zajczyzna /osada 1-8 j
Zajnowo /maj. 3-30/
Zakorany jfolw. 3-26/
Zakorze /wieś 25-119/1}
Zalesie /wieś 30-163 j
Zamosze /wieś 65 -348/
Zamosze Nowe Imaj. 2-9/
Zamosze Stare /maj. 7-40/
Ziabliny // wieś 13-85, II wieś 8-40/to
Zimniki jfolw. 1-5/K
Złote Błoto /osada i-ij
Zmitry /zaśc. 2-12/to
Żorowo /zaśc. 2-14/n
Żurawowszczyzna /wieś 19-127/
Żytopole jzaśc. 4-28/
UWAGI. Nazwy dawniej używane; 1 — Bołuiidziówka; 2 — Bernaty; 3—-Borek; 4 — Czernice; .5— Drowosicki; 6 — Hir-dziusze; 7— Gtiścionki; S—Jeżówka; 9—Jodycyn; 10—Jiuiycyn-Plebaiua; II— Karcze-Podhorowce; 12 — Siadun-Kontorka; 13 — Kowalówka; 14 — Krapiwniki; IS — Kumsza Bliźnia; 16 — Kumssa Dalnia; 17—Mielą; iS — Mostki; 19—Agonie; 20 — Pawti-nowo; 21 — Pobiarzyn; 22—Pojańcze; 23 — Pustosska-Zamachówka; 24 — Rozenlowo lub Rożenowo; 25 — Gryzowszczyzna; 26 — Re-piszcze; 27 — Slrzyżki; 28 —-Świty Małe; 29— Wierchowie; 30—Wesolowo; 31 — Wory-Burelc; 32 — Zabolocie; 33 — Zakory: 34 — Zie-bliny; 35 — Ziemniki; 36 — Zmitry'. 37 — Źarowo. _
Kompleksy miejscowości: Dubniczki i Nowinka — wspólna nazwa Dubniczki; Iwanowo, Nowe Siemieniszki, Rafałów (parć), Rafałów Podmarciniacki, Rafałówka i Sadowa — wspólna nazwa Rafałowskie Parcele.
Aleksandryna /wieś 27-141/ Ambrosionki jwieś 8-54/1 Aniski /kol. 10-38/ Antonowo /kol. 1-7/ Babyszki /kol. 14-63/1 Baksze /folw. 2-18/ Bałtruki /kol.i3-57/3 Bielowo /wieś 8-54/ Bogudzięki /maj. 5-42
Bohdanowo /maj, os. min. 1-5/
Borsuki Burełomskie /kol. 27-138J Borsuki Zamoszańskic jkol. 20-100/ Boża Łaska /kol. 4-26/ Bredziowo /kol. 13-63/ Brygidowo jlzol. 4-32/ Bryżelubki /kol. 11-58/ Bryżynki /kol. 4-24, osada 7-37/ Brzozówka /wieś 7-20/4 Bukowo jkol. 7-331 Burełomy jkol. 23-149J Cegielnia Nowa jleśn. 1-2/ Cegielnia Stara jleśn. 1-5/ Ciasnówka jkol. 11-58/ Czemiery jkol. 3-27, wieś 22-114/ Czerniawcc jwieś 13-68/ Czerniłowo /kol. 6-26/ Czuryłowo Bliskie /kol. 42-179! Czuryłowo Dalekie /kol. 40-198/


Комментариев нет: