четверг, 1 мая 2008 г.

Gmina wiejska Przebrodzie

Gmina wiejska Przebrodzie
Siedziba zarządu gminy: m-czko Przebrodzie

Ignatowszczyzna /wieś 7-44/ Ikażń /kol. 20-141, maj. 2-5,
m-czko 96-480/ Inowo /wieś 3-20/ Inowo Małe /zaśc. i-ioj Jakubowo /zaśc. 3-28/ Jalowiki /zaśc. 2-13/ » Jankowszczyzna /kol. 9-50/ Janowo /wieś 29-131/ Jawcieryszki /wieś 23-109j Jefremowo /wieś 13-78/ Jesionowszczyzna /zaśc. 6-35/n Kamienkowszczyzna /zaśc. r-jo/18 Kiapśnie /kol. 13-58/ Kiermielewszczyzna jl zaśc. 2-14,
II zaśc. 1-8/ Kiwierniki /zaśc. 6-27/ Klausy /wieś 34-170/ Klibowszczyzna /zaśc. 3-27/™ Kłiszki /kol. 8-36po Koleśniki /kol. 27-176/ Komaryszki Ikaźnieńskie /kol. 1-4/ Komaryszki Łotyszkowskie
/zaśc. 3-16/ Kouczynowo /zaśc. 5-26/^ Końcepole /zaśc. 5-25/12 Korzeniki /wieś 12-78/23 Kollarowszczyzna /wieś 8-38/ Kowalewszczyzna /zaśc. 4-29/ Krasnogórka /zaśc. 1-6J2* Kurmielowo /zaśc. 2-12/ Kuro wszczyzna /zaśc. 1-6/ Lebiedziowo /wieś 38-208/ Leonkowiczc /kol. 13-78/ Leszcz /zaśc. 1-8/ Leśno /kol. 9-55/ Linkowszczyzna Podbagicnna
/wieś 18-722/ Linkowszczyzna Uklańska /wieś 8-47/ Listowadka /folw. 1-5/
Łogówka /os. min. 2-8/ Łotyszki /kol. 32-176j Malawki /wieś 31-191/ Markieniszki /folw. 3-16/ Masiulewszczyzna /folw. 2-15/ Mielowce /wieś 28-124/ Mościszcze /zaśc. 5-191 Muraszki /wieś 12-70/ Nawloką /maj. 3-19/ Niwniki /wieś 48-274/ Orzechówka jleśn. 1-4/ Osi ni ki /zaśc. 2-11 fis Owsianeczka /zaśc. 1-12J Owsianka /wieś 16-73/ Pasiuciszki /folw. 4-24/ Paszkowszczyzna /folw. 1-4/ Pawluczonki /zaśc. 5-28/ Pawłowszczyzna /folw. 1-13/ Pieczary /zaśc. 4-17/ Pierchulewo /zaśc. 3-13/ Pietkuny /kol. 12-60, wieś 27-141/ Piluczonki /zaśc. 5-3o/26 Plintówka jleśn, 1-5/ Podgórne ikol.n-57/^ Podjełce /folw. 2-7/ Podlipki /kol. 1-9/ Podziawy /kol. 6-28, wieś 37-176j Popowszczyzna /kol. 10-64/ Przebrodzie /m-czko 93-472/ Przydroże /zaśc. 4-18/u Pustoszka /zaśc. 3-24/ Ramielewszczyzna /folw. 1-14,
zaśc. 7-32/ Raźnie /zaśc. 3-^3/ Rudkowszczyzna /zaśc. 3-^5/ Rumiszcze fwieś 9-57( Rusakowszczyzna /wieś 4-27/ Salki Ifoho. 1-6/ Samujły /wieś 16-129/™
12 ____Województwo wileńskie
Gmina wiejska Przebrodzic (dok.)
Terezjanowo jzaśc. 2-14J
Ukla jfolw. 3-25, leśn. 1-5, maj. 3-19,
wieś 51-246/ Waszkielewszczyzna /zaśc. i-6j Ważą /zaśc. 2-6J Wiazowszczyzna /wieś 13-70/ Wilcza Góra /zaśc. 1-6/ Włoka // zaśc. 1-6, II zaśc. 2-5/ Wołkowszczyzna /wieś 29-150/ Worobiowo /wieś J5-Sć/3> Zabolocie /maj. 2-7/32
Słoboda-Sosnówka /wieś 15-80/*> Smulki /kol.i6-8o/ Sobolewszczyzna {wieś 21-138/ Staryki /zaśc. 6-25J Strakielewszczyzna /zaśc. 7-33/ Sudniki /wieś 38-174/ Śniegi jfolw. 2-24, wieś 13-70/ Swiderszczyzna /wieś 8-39/ Święta Woda /zaśc. 1-7/ Tabakierowszczyzna /folw. 1-15/ Taryłowo /zaśc. 4-21/
UWAGI. Nazwy dawniej używane: I—Krukówka; 2— Bielejce lub Olchówha; 3— Balda; 4— Borowe; 5 — Charlampow-szczysna; 6 — Czepuczyna lub Czepuki; 7 — Debniaki SI; S — Dzieduszki; 9 — Dziechciary; 10 — Dyrwauiszki; 11 — Fidosowszczyzna; iz — Jiawrylowo; 13 — Glibowszczyzna; 14— Hordziszcze; 15— Gryszewo; 26 — Huszczyzna; 17—Jasionowszczyzna; iS— Kamionka; Ig — Hlibowszczyzna; 20 — Kliszki-Spokojność; 21 — Koncynowo; 22—Koniecpole; 23—Kożeniki; 24 — Krasnohorka; 25 — Osieniki; 26 — Pilicsanki; 27 — Podgórze; 28 — Przydoroże; 29 — Samully; 30 — Sosnówka; 31—Wierebiowo; 32 — Zablocie; 33 — Zagórze; 34 — Żolwica.
Zaborze jwieś 35-I9Sj Zaczerewie /kol. 26-147/ Zahorze jfolw. 3-20, osada 4-24l3i Zalesie /zaśc. 5-20/ Zapolewszczyzna /folw. 4-20, kol. 5-34I Zapolosie /kol. 35-i8ij Zaprużany /wieś 17-88/ Zarzcczany /zaśc. 3-22/ Zołwica /zaśc. 10-62/"
Adelin /zaśc. 2-12j Antalga jwieś 19-100 j Antolin /zaśc. 1-4/ Antoprucie /folw. 2-27/ Berdeksznie /wieś 10-41/ Berżeniki Gajdziańskie /zaśc. 6-26/ Berżeniki Piotrowskie /zaśc. 5-24J Bieniuny /wieś 17-88/ Bierniuny I wieś 22-124! Błotniszki /zaśc. 2-14/ Bobrusz jfolw. 3-16J Burzyszki /wieś 9-37/ Chomątowo /zaśc. 3-25i Cycanowo /zaśc. 1-12/ Czarnoziemie /wieś 8-34J Czeberaki /wieś 13-70j Czepukany /wieś 29-137/ Czewerykinie /zaśc. 2-ioji Czyżuny /wieś 46-186/ Dobromyśl /zaśc. 1-5/ Dobrowola /zaśc. 1-4/ Dworzyszcze /zaśc. 5-21j Gaj // zaśc. 3-15, U zaśc. 4-15j Gajdy /wieś 16-77j Gałuszki /zaśc. 2-15/2 Giejstenie /wieś 24-115/ Gierwaniszki /wieś 7-44/1 Gierwiały /wieś 32-155/* Girdziuny /wieś 12-58/$ Gołębiszki /zaśc. 6-26/ Góry /zaśc. 7-34I Gramontyszki /zaśc. 5-26J Hryszkowszczyzna /maj. 4-37, zaśc. 2-13/6 Ilianowo /zaśc. 3-12j Janułańce /wieś 28-136/1 Jasionowo jzaśc. 1-14/ Jezioryszki jzaśc. 3-13/ Józefowo jzaśc. 1-9/ Julianowo jwieś 8-41/ Juliszki /zaśc. r-ro/8 Kabaliszki jzaśc. 2-19/
UWAGI. Nazwy dawniej używan 5 — Gierdziuny; 6 — Gryszkowszczyzna; 7 — 13 — Muszkielyszki; 14 — Nieszczęsne; 15 — 19 — Sywiszki; 20 — Tumolin; 21 — Wieluny;

Комментариев нет: