четверг, 1 мая 2008 г.

Gmina wiejska Druja

POWIAT BRASŁAWSKI
Siedziba zarządu gminy: m-człto Druja

Obołonie /folio. 2-9/
Orzechówka /folw. 1-9, zaśc. 6-41/
Ostrów /zaśc. 2-13/
Ozierawka /zaśc. 2-8/
Panówka /folw. 2-t6, zaśc. 1-3/
Parszclewo /niiei 8-34/ls
Piaszczanka /zaśc. 2-14/
Ploszniadź /zaśc. 4-23/
Podgórki /kol. 1-7/
Podsosna /zaśc. 2-11/
Ponczany /maj. 3-35/16
Powiacie /znieś 73-360i
Prudniki /wieś 20-101/
Pustynki /zaśc. 6-31/
Puszkicle /zaśc. 5-22/
Radzimy /leśn. r-3/"
Radziuny /osada® 1-5/
Retkuny /zoieś *3-75, *<*&• I-3/'u
Rogalewo // zaśc. 3-16, II zaśc. 1-4,
III zaśc. 3-8I Rogalcwszczyzna /zaśc. 2-15/ Romanowszczyzna /zaśc. i-ioj Rubież /zaśc.® 2-6/ Rudaki /wieś 17-90/ Rusce /wieś 9-40/ R y baczk i /wieś T3-68/ Ryże /wieś 19-91/ Ryżcwszczyzna ifolw. 4-23/ Saucic /wieś 6-27/ Sitniki /zaśc. 2-13/ Solopinki /kol. 2-12, os. min. 4-26/
Kamionka /zaśc. 4-16/ Kazimierówka /folw. 1-12/ Kedzierszczyzńa /folw. 5-39, wieś 5~24l Komarowszczyzna /zaśc. 1-6/ Konoplańszczyzna /wieś 15-771 Konstancjanowo /maj. 5-46,zaśc.5-26/ Końce /zaśc. .1-16/ Kozakowo /kol. 17-92, wieś 58-274/ Krycewicze /maj. 8-62, wieś 30-182/ Krzywowszczyzna /kol. 3-2 r/12 Leśne /zaśc. 1-9/ Leśniczówka /zaśc. 2-3/ Lipnice /wieś 7-44/ Lipówka /zaśc.*/12, Łozóweczka /kol. 1-2/ Łozówka /os. min. 2-13/ Łuczki /zaśc. 1-4/ Maciejowo /zaśc. 1-5/ Malkowszczyzna /maj. 6-39/ Mariampol /folw. 2-8/ Miłoszowo /wieś 36-186/ Minauty /kol. 9-51/ Minejty /wieś 22-108/ Mosty /zaśc. j-5/14 Mysłówka /zaśc. 1-5/ Nad rzecze /znieś 5-24/ Nadwojsa /zaśc% 1-12/ Nowa Kazimierówka /zaśc. 1-0/ Nowa Wieś /wieś 24-146/ Nowiczki /wieś 10-61 j
UWAGI. Nazwy dawniej używane: i — Borek Adamowy, 2— Bilzittgi; 3— Cicienówka; 4—Cylewszczygna; 5 — Donej-kowo: C> -—Druja', 7— Derwany, 8-—Diewiele; o — Fedoryszki; 10—Janielce; 11 — Kodarorice; 12 ■—Krywowszczyzna: 13—'Lepówka; 14 — Mościszcze; XS — Perszelewo; 16— Punczany; 17 — Rodzimy; rti — Ratkuny lub Rotkuny; 10 — Dzieryporty; 20 — Kisle; 21— Su-rowszczyzna; 22 — Zalesie.
Miejscowości spisane łącznic: osada Dębniaki i zaśc. Lipówka — budynków 3. ludności IX.t
Kompleksy miejscowości: Radziuny i Trybuchy— wspólna nazwa Trybuchy, Rubież i Stajki—wspólna nazwa Stajki.
Stajki /kol.® 23-126/ Stefanowo /kol. 2-15/ Stolarowszczyzna /folw. 1-11/ Strumyk /wieś 8-40/^1 Sucharewszczyzna /zaśc. i-6j Sudniki /zaśc. 1-6/20 Surmaczowo /kol. 6-41, młyn 3-4,
zaśc. 4-22/ Suromszczyzna /kol. 43-268/^ Szafranowo /kol. 5-25/ Szalciny /kol. 15-90/ Szarkielc /kol. 7-36/ Sznurki /kol. 2-t6/ Tołoczki /folw. 2-13/ Trybuchy /wieś® 48-286, zaśc.® 4-12/ Tyczki /wieś 12-66/ Urbanowo /wieś 15-84/ Walcinowszczyzna /folw. 1-15/ Walciny /wieś 11-65/ Werdy /wieś 8-65/ Wojsa /wieś 22-103/ Wrzosianka /folw. 2-13/ Wyśgóra /zaśc. 1-0/ Zabłudówka /zaśc. 1-2/ Zaborowszczyzna /zaśc. 1-6/ Zachewka /wieś 7-35/ Zadrujka /maj. 3-14/ Zalesie /wieś 17-80/ Zaleśne /folw.J-n/^ Załoźnia /kol. 5-25/
Adamowo /folw. 2-12/ Anisimowicze /kol. i dwór 34-221/' Antonopol /zaśc. i-io/° Antosi to /folw. 5-28/ Balciszki /folw. 1-5/ Bejnary /kol. j-rz/ Bialusiszki /zoieś 3-n/ Bieluniszki /kol- 5-45/ Birucie /zaśc. 2-8/ Błażyszki /kol. 2-14/ Borkowszczyzna /kol. 34-138/ Bratnia Góra /kol. 5-37j Cegielnia /kol. 2-17/ Czechowszczyzna /kol. 3-23/ Czerniuszka /folw. 2-3, zaśc. j-rA'/3 Dcgutynie /kol. 5-27/ Demieniszki /zoieś 3-171 Dobrody /zaśc. 2-13/ Dolinówka /zaśc. 1-4/4 Dolne Ryczę /kol. 1-7/ Dryświaty /kol. 21-T36, maj. 2-79,
m-czko 74-375/ Dworzyszcze Ikol. 10-75! Dyrwaniszki /zaśc. 2-11/ Gabricliszki /zaśc. 2-7/ Gajlewszczyzna /zoieś 9-3sl Galiniszki /zaśc. 2-10/ Gawrany /wieś 40-18$/ Gierczany /wieś 44-192/ Gierejsze (folw. 3-25, wieś 27-124/$ Gierwaliszki /folw. r-ć/o Gimzy /wieś 7-31/ Grejtuniszki /folw. 5-35/ Grykianiszki /folw. 4-25/ Grytuny /folw. 1-3, kol. 36-197/ Honczaryszki /zaśc. 1-8P
Комментариев нет: